lördag, oktober 24, 2009

Värdet av invandring

För lite mer än en vecka sedan skrev min kollega, men ännu tidigare lärare i nationalekonomi, Jan Ekberg på DN debatt om invandringens betydelsen. Jag blev besviken när jag läste artikeln eftersom den hade så snävt perspektiv på bidrag till skatteintäkter respektive kostnader samt i viss mån ekonomins tillväxt. Det är förvisso ett viktigt perspektiv, men långtifrån det enda. Därför gladde det mig mycket med den replik Jan fick av en professor i DN idag. Bo Malmberg (tyvärr ej publicerad på nätet)menar att man måste se invandring och ny arbetskraft utifrån hur den förändrar arbetsmarknaden, handeln och därmed också ekonomisk tillväxt.
Jag menar att man också måste se det utifrån ett socialt och kulturellt perspektiv, men också utifrån ett internationaliseringstänk. Med ökad invandring ökar chansen att vi ska klara av servicen till våra äldre, men samtidigt förbättras möjligheten till en förnyelse av ekonomin, nya idéer och nya internationella relationer. Den dynamiken kan man inte bortse ifrån i diskussionen om invandringen och nya människor som kommer till Sverige.

Men det är klart att med den diskussion vi då och då har så är det en viktig poäng Per Dahl har i dagens Barometern att arbetslinjen gäller! Vi har var och en oavsett om vi är etablerade i Sverige eller ny i Sverige ansvaret för att arbeta för vår försörjning. Det är principiellt en väldigt viktig position, men det gäller att komma ihåg att den gäller oss alla som kan arbeta.

Jag tror dock att om vi kameralt börjar räkna på de kortsiktiga skatteintäkterna förlorar vi oss i en meningslös debatt. Den historiska erfarenheten visar att den dynamik som skapas när vi människor flyttar i kring är positiv och över tid leder den till högre välfärd, precis på samma sätt som internationell handel!

Inga kommentarer: