måndag, maj 31, 2010

sorgens morgon

Idag på morgonen när jag slog på TVn, kollade DN och Aftonbladet och insåg att Israel använt vapenvåld mot hjälpfartygen till Gaza och dödat människor drabbades jag av rysningar av obehag. Det är ofattbart och obegripligt att ett land som kallar sig demokratiskt är så fattigt på empati och diplomati att man förfaller till våld mot hjälparbetare, dessutom på internationellt vatten. För alla oss som tror på Israels berättigande som land, så är detta ett slag i ansiktet och bekräftar tyvärr bilden av en nation som befinner sig på väg utför i ett moraliskt moras. Det enda man kan hoppas på är att den kris man nu utlöst blir en möjlighet för något annat!

Sedan är det värt att notera att den israeliska militären nu enligt bl a Svd försöker berättiga sitt våld med att aktivisterna slog på oss med påkar och anföll soldaterna är det inte annat än försök till medial manipulation för att rädda något av det anseende man förlorat! Det var israeliska soldater som på internationell vatten såsom pirater invadera och tog över fartygen - inget annat!

lördag, maj 29, 2010

Knyt ihop sydost!

Den senaste tiden har det varit ett antal tidningsutspel, senast Barometern, kring pendeltåg och tågutvecklingen i sydost. Just nu är det helt fel att börja peka ut vem och vad som eventuellt kan gå fel i denna process, den är inte färdig!

Men för mig finns det några avgörande skäl till varför denna chans inte kan släppas!
1) Nuvarande trafik når sitt kapacitetstack inom 3-4 år!
2) Staten satsar de närmaste tre åren på helrenovering av Emmaboda - Karlskrona och det vore skandalöst om vi inte gemensamt skapar förutsättningar för en utvecklad trafik när den är färdig. Det kan ske på olika sätt så pendeltågsidéen är inte enda vägen.
3) Skånetrafiken byter nu tåg. Det är gamla tåg, men inte utslitna! Dessa kan vi köpa in väldigt billigt i jämförelse med att köpa nya tågset. Det är en skillnad på ungefär 700-800 miljoner!
4) Med de fd pågatågen får vi en möjlighet att under 7-10 år bygga trafik för att se om det fungerar utan att investerat fast oss i helt nya tåg.
5) Vi har chans att synliggöra en ny flerkärnigstadsregion med en väldigt varierad studie och arbetsmarknad som själv kan skapa tillväxt genom sammanväxningen
6) En flerkärnig stadsregion skapar förutsättningar för en ny regionbildning som kan hävda sig bättre mot de riktigt stora regionerna.

Detta är mina övergripande skäl till att en satsning på renoverade Pågatåg är en viktig del av en framtidssatsning! Nu måste vi gemensamt i vra tre län finna den praktiska och ekonomiska lösning som gör att vi kan enas. Nu gäller det att vara kreativ!

fredag, maj 28, 2010

Sjukförsäkringen blev ett viktigt steg i rätt riktning!

Idagarna har presenterats en första utvärdering av vad som hänt med de som omförsäkrades vid nyår, från sjukförsäkring till arbetsmarknadsförsäkringar. Den visar att mer än 2/3 fått jobb eller är inne i ett förberedande program för att kunna arbeta enligt bl a DN och Ekot, men också enligt det pressmeddelandet som Arbetsmarknadsdepartementet redovisat.

Resultatet visar att sjukförsäkringen ställt många människor som borde fått stöd för att finna en ny väg på arbetsmarknaden aldrig fått det tidigare. Det är säkert så att fler av dem som nu är i arbetsmarknadsprogrammen kommer att behöva söka sig tillbaka till hel eller deltidssjukskrivning, men uppenbart kommer väldigt många att få in en fot på arbetsmarknaden. Det måste beskrivas som en framgång för förändringarna i sjukförsäkringen.

Det finns dock en pusselbit till som bör lyftas och det är att många av de som varit sjukskrivna har inte full arbetsförmåga utan behöver en anpassning av tjänsten. En viktig åtgärd för det är lönebidragstjänster där arbetsgivaren får en ersättning för att man anställer någon med viss begränsning i arbetskapaciteten. Där har olika arbetsgivare ett stort ansvar och då särskilt de offentliga. Därför är det bedrövligt att landstinget i Kalmar län med en rödgrön majoritet envetet stoppar den typen av insatser och stänger landstinget för människor som är på väg tillbaka till arbetsmarknaden. Men det stämmer ju överens med den misskötsel man haft under denna mandatperiod till rehabilitering av annat slag också, där man förhindrat 4-500 människor deras rätt till rehabiliterande insatser!

Läs gärna Anders W Jonsson också!

Förändringen av sjukförsäkringen har varit smärtsam för många enskilda människor och säkert inte blivit helt rätt. Men denna första utvärdering visar trots detta att det varit förändringar i rätt riktning!

torsdag, maj 27, 2010

Hur är det att bo i Kalmar län?

Tidningen Fokus har idag publicerat sin kommunranking över var det är bäst att bo i landet. Man gör en bred genomgång av olika faktorer för att ranka kommunerna. Länets kommuner sprider sig över hela rankinglistan från plats 22 - kalmar till plats 275 - torsås. Men det finns också en ranking för olika grupper och då precis som i en annan studie hamnar Kalmar väldigt högt när det gäller möjligheter för ungdomar. Det är glädjande. Västervikstidning noterar att Västervik hamnar på 165:e plats, men att man stigit jämfört med förra årets ranking ganska rejält.

Det som är intressant med rankingen är att typ Leksand rankas högst när det gäller bo-bra för ungdomar, vilket man annars kunde tro skulle gå till  någon välmående förortskommun. Man kan ha många funderingar kring olika ranking, men jag tror det är bra att jämförelser skapas och att en region eller en kommun kan säga, det där ska vi förbättra. I detta fallet är det ju dessutom så att rankingen baseras på olika resultat i offentlig statistik och det gör ju att det är politiskt åtkomligt.

Så nu är det bara för länets kommuner att kavla upp armarna - visst ska vi ha fler kommuner bland topp 100 inom något år och någon bland de 10 bästa.

onsdag, maj 26, 2010

Rödgrönt hyckleri!

Jag har idagarna varit utsatt för påhopp med anledning av CUFs kampanj kring arbetsmarknaden. Den kampanjen har sina bekymmer, men den sätter fingret på viktiga frågor.

I en rapport om de rödgrönas politik kring arbete för ungdomar som presenterats av Annie Johansson idag så visar det sig att deras förslag leder till stora fördyringar för både företag och kommuner och landsting som vill anställa unga. Det är som jag misstänkt länge - de erbjuder inte en jobbpolitik utan en statistik politik, dvs man ska genom högre skatter och avgifter finansiera arbetsmarknadsåtgärder och märkliga utbildningar istället för att stärka arbetsgivares möjligheter att faktiskt anställa!

För Kalmar läns landstings innebär det att vi blir  av med närmar 10 miljoner och det faktum att det varit billigare att anställa unga om likvärdig kompetens finns. Det är en ungdomsfientlig politik, särskilt när man ser det tillsammans med oviljan att se problemen med hur arbetsmarknaden fungerar.

Läs gärna också DI, Aftonbladet, SvT samt Metro!

Demokratisk utförsbacke

Idag på landstingsstyrelsen visade sig den rödgröna majoriteten från sin högmodiga sida - igen. Enkla konkreta förslag om att säkra en snabb behandling av en lokalförsörjningsplan för psykiatrin avvisades med att det är onödigt stressande, för tjänstemännen. Vi behöver inga sådan stoppdatum....

Men värst var hanteringen av frågan om familjecentralerna. Med ett leende avvisade styrelsens ordförande att fullmäktiges beslut kan ersättas med en enkel skrivelse från de rödgröna partierna. Det betyder att det beslut om att landstinget  ska avvakta med etablering av familjecentraler ska betraktas som upphävt därför att de rödgröna genom ordföranden lämnat budgetriktlinjer. Ett papper som inte har någon formell status alls och mest betraktas som en katalog av välvilliga ord som kan användas i valrörelsen. Det är bedrövligt odemokratiskt att skapa en helt ny princip att landstingsstyrelsen och den politiska majoriteten behöver inte bry sig om fullmäktiges beslut. Den tjänsteman som skriver under ett nytt avtal om familjecentral riskerar att bli ifrågasatt av revisionen och det är ett beslut som är överklagningsbart.

Jag begriper inte denna prestige och detta högmod. Med ett enkelt beslut för en vecka sedan vid det extra landstingsstyrelsen hade de rödgröna kunnat ändra fullmäktiges beslut. Men det gjorde man inte därför att man vill inte erkänna att Allianspartierna har rätt - tänk att prestige kan vara viktigare än demokrati!

Läs gärna Gudruns grunnande kring styrelsen också!

tisdag, maj 25, 2010

Har Henriksson spårat ur - på väg mot ordförandestyre!

Läser idag i Baromentern -Ot och på SR Kalmar helt överraskande att Landstingsstyrelsens ordförande är ute på ännu en turné med vallöften som ska betalas i framtiden. Denna gång är det start av tågtrafiken mellan Oskarshamn och Nässjö. Satsningen kostar 6 miljoner och man räknar med 300 000 kronor i intäkter eller 5% täckning av kostnaderna från biljetterna. Det innebär att man räknar med en kostnad på nästan 1500:- /passagerare i subvention (lågt räknat).

Jag tycker att vi i Kalmar län ska satsa rejält på kollektivtrafiken. De senaste årens satsning på utvecklad busstrafik mellan Kalmar - Oskarshamn, respektive Västervik - Oskarshamn har haft en väldigt bra utveckling. Om vi ska satsa 6 miljoner ytterligare på kollektivtrafik i mellanlänet, vilken satsning leder då till mest resnytta och mest klimatnytta. Jag vet inte det idag, det kan vara en satsning på Oskarshamn  -Nässjö, men det är inte säkert! Med ett beräknat snitt av vad jag kan få fram på knappt 5 passagerare per åktur så kan man åtminstone undra.

Sedan kan det konstateras att för en ordförande som annars är noga med beslutsordning verkar det nu vara helt ointressant. För någon vecka sedan fick vi informationen att fullmäktige beslutet som stoppar starten av nya familjecentraler är  upphävt i och med att de rödgröna genom styrelsensordförande lämnat in  budgetriktlinjerna för 2011. Han menade att därmed behövs inget beslut. Jag lärde mig då att informellt papper från de rödgröna upphäver fullmäktigebeslut!

Igår delade styrelseordföranden ut 6 miljoner utan något mandat från landstingsstyrelsen. Styrelsen har enbart fattat beslut om att en utredning ska göras på Oskarshamns kommuns begäran. Men nu hoppade han över alla beslutsled och införde ordförandestyre. På senaste fullmäktige lyste högmodet igenom, nu tar det sig uttryck i ett helt odemokratiskt ordförandestyre. Vi har landstingsstyrelse i morgon, han kunde haft kuraget att föra frågan dit så att den åtminstone blivit demokratiskt hanterad och belyst. Men jag tror att han vet att frågan mår bäst av rubriker, för valets skull! Men som ordspråket säger högmod går före .....

måndag, maj 24, 2010

Miljöbränslen en framgång

Idag redovisas en rapport i SvD kring  klimatpåverkan från olika nya miljöbränslen. Det är forskar vid Lunds tekniska högskola som gjort rapporten och den visar att klimatnyttan är stor, koldioxid utsläppet minskar med mellan 65 -140%. Det är lysande och det visar att den skumma debatt som återkommande förts kring framförallt etanolen inte varit berättigad. Men jag är övertygad om att det funnits starka intressenter som velat motverka framväxten av nya bränslen och använt etanolen som slagträ i den debatten. Nu finns det återigen vetenskapliga fakta till stöd för att med miljöbilar och miljövänligare bränslen kan vi skapa klimatnytta!

Med en större miljöbilspremie för bilar med väldigt låga koldioxidutsläpp kan vi förstärka utvecklingen, därför är Centerpartiets förslag från förra veckan ett stort steg i rätt riktning!

Kvacksalveri!

Hör på och läser idag på Radio Kalmars hemsida om hur en kvinna utför vad hon själv beskriver som andlig kirurgi. Hon har med sin alternativ medicin behandlat både barn och vuxna. Det är sorgligt att behöva läsa och hära något sådant här. Lagen förbjuder vad som i dagligt tal kallas kvacksalveri och det är särskilt allvarligt om det gäller barn.

Jag hoppas detta blir åtalsprövat eftersom det är verkligen att utge sig för att göra något som man inte kan!

söndag, maj 23, 2010

Hyllning till kreativitet och skapande !

Lundakarnevalen pågår och jag fick igår uppleva ett kreativt karnevalståg med både lekfullhet och visst satiriskt djup. Eller vad som sägs om insamling till "gröna krysset" till förmån för chefernas barn på Lundsbrunn:).


Ett annat inslag var "reclaim the karneval" med satirisk blinkning till vissa anarkistiska events vi sett de senaste åre.
Att sedan på kvällen få uppleva ett stort, kul och högkvalitativt kulturutbud med dockteater, film, spex och revy - ja det är helt lysande.

Det är sådana här dagar man återigen inser vilken kraft och kreativitet som finns och som bara väntar på att blomma ut och utvecklas. Lundakarnevalen är verkligen att "ge drömmen en chans".
Posted using BlogPress from my iPhone

lördag, maj 22, 2010

Symbolpolitikens pris - en änka

Aftonbladet har idag en artikel om en änka i Stockholmstrakten som drabbas av de rödgrönas förslag till fastighetsskatt. Hon säger i artikeln att hon kan ni inte bo kvar om skatten införs. När de rödgröna presenterade sitt förslag till ny skatt var budskapet att detta är rättvist och den som inte klarar det får väl flytta.... Men saken är ju den att det är inte rättvist, den drabbar inte alls lika och inte alls enbart det som har råd att betala ( vi9lket de rödgröna säger är rättvist) utan de drabbar dem som råkar bo på en attraktiv plats. Skatten säger INGET om bostadens kvalitet i övrigt. Förslaget är ett bra exempel på att för de rödgröna är det viktigare att förslag på ytan ser rättvisa ut snarare än att de är det.

För mig är rättvisa något annat, bättre möjligheter att få ett jobb, lika behandling av människor och så vidare. För mig är det rättvist att en undersköterska under de senaste åren fått en 13:e månadslön, något som Östros bveskriver som spilld mjölk eller som Ohly egentligen vill ta bort - men inte vågar för man vet att då har man ingen chans att vinna valet. För det rödgrön är rättvisa en ytlig frågan inte en fråga om rättvisa förhållanden!

Läs gärna Anders W Jonsson också!

torsdag, maj 20, 2010

Apoteksframgång

Läser idag på Dagens Apoteks web att nu startas det första nya apoteket på en ort som tidigare varit utan. Det är Doc Morris som öppnar ett ny apotek i Älmsta i Norrtelje kommun och senare sannolikt kommer öppna ett i Insjön - Claes Ohlssons hemort på jorden.
Underbart när en lagstiftning så tydligt gör positiv skillnad!

Vårdvalet en framgång - men Kalmar län bland de sista!

Idag redovisar konkurrensverket sin andra analys av införandet av vårdvalet. Det är en bred genomgång som görs. Jag tycker det är särskilt roligt att konstatera att trots att mer än hälften av landstingen inte på allvar starta vårdvalet förrän i år, så har antalet vårdgivare ökat med 18% eller ca 180 stycken. Det innebär att möjligheten att finna den primärvårdsgivare man önskar som medborgare har ökat rejält. Jag hoppas och tror att när vi om något gör en ytterligare analys av utvecklingen kommer att se att en stor majoritet av svenska folket då har en fast vårdkontakt, såsom lagen kräver, men som inte landstingen lever upp till.

För Kalmar län är rapporten i ett avseende särskilt hedrande - den visar att vi sist i landet att öppna vårdvalet. Det är ett resultat av den ideologiska dogmatism som styrde den rödgröna majoritetens hantering av vårdvalsfrågan i länet. Det är bara att beklaga!

En annan sak som jag tycker att konkurrensverkets analys ger skäl att fundera på är det faktum att vi i länets ersättningssystem inte har någon uttalade glesbygdsfaktor, vilket de flesta andra har. I Kalmar län är ju avsikten att den sk täckningsgraden ska ge extra stöd till glesbygdsverksamheterna, men man kan inte vara säker på att det fungerar. Därför tror jag att man måste följa detta noga och om det visar sig att systemet uttalat missgynnar landsbygdsområden i vårt län - måste vi åtgärda det. Jag tror att Västmanlands lösning med hyresstöd i vissa geografiska områden kan vara en lösning.

Nu återstår bara att se hur många enheter som bidrar till öka mångfalden för våra medborgare i vårt län, det vet v i om ett tag. Jag hoppas att vi inom en tre års period har reella valmöjligheter i alla våra kommuner - så är inte fallet nu.

Läs gärna vårdföretagarnas kommentar och om hur det gått i Jönköpings läns landsting.

onsdag, maj 19, 2010

De ungas röst!

Läser idag på Aftonbladets debattsida en debattartikel av Elias Giertz. Han är 14 år och DS ledamot i Stockholm. Han har väldigt många bra synpunkter och beskriver en viktig sanning om utvecklingen av ungas arbetslöshet. Vi hör dagligen att den är väldigt stor - det är sant och det är ett problem Sverige har sedan många år. Men ibland hävdar sosseriet att inget positivt skett de senaste åren - det är inte sant. Elias visar att vi har ca 60 000 fler ungdomar i sysselsättning idag än när socialdemokraterna ledde landet. Det är inte tillräckligt, men det är bättre. Sedan är det väldigt roligt att en 14-åring är så kaxig!!

Jag tror att om vi ska lyckas bättre måste LAS ändras och vi måste gå mot en dansk modell med Flexicurity, där man förvisso har lägre anställningsskydd, men ett bättre arbetslöshetsskydd i början av sin arbetslöshet. Jag är övertygad om att de behövs för att kombinera trygghet och dynamik på arbetsmarknaden.

Läs gärna också kommentarerna av Albin Broman och Magnus Andersson

Bra satsning på miljöbilar!

På dagens DN debatt presenteras hur Centerpartiet vill fortsätta förnyelsen av landets bilpark och stödja introduktionen av nya bilar med väldigt låga koldioxid utsläpp. Det är ett bra förslag om att man nu vill införa en miljöbilspremie som pressar tekniken och marknaden mot en hållbar situation. Jag hoppas verkligen att det blir den fortsatta Alliansregeringens politik!

Läs också Annies kommentar!

tisdag, maj 18, 2010

Från dagens debatt om avgifter

Idag har vi debatterat årsredovisningen för landstinget. I den redovisas bara delvis effekterna av förre årets avgiftshöjningar. Den rödgrönaa majoriteten har denna mandatperiod gjort något annat än det man sa i valrörelsen. Ett viktigt vallöfte var att inte höja patientavgifter. Men förra sommaren panikhöjdes avgifterna, jag med flera från Alliansen varnade då för utfallet av detta och det har tyvärr besannats. När jag nu går igenom statistiken så kan jag konstatera att:

-Intäkterna från avgifter för hjälpmedel har ökat med 80% mellan åren från 1,2 miljoner till 2,3 miljoner på samma tid
- Närmare 200 barn har fått bära den orättfärdiga höjningen av avgiften för ortopediska skor. Någon kan ju tänka – det var ju inte många, nej men med kirurgisk precion valde majoriteten ut en liten grupp individer som redan har bekymmer och höjde deras kostnader med 25% samtidigt som alla vi andra hade en inflation på under 1%.
-Sammantaget pressade de orättvisa och panikartade avgiftshöjningar ut 10% mer i höjda avgiftsintäkter från länets medborgare.
De rödgröna svek sina vallöften, de skapade en avgiftsoordning och gjorde Kalmar län till ett värsting landsting.

När detta faktum diskuterades idag i fullmäktige hade den rödgröna majoriteten ingen kommentar - tala om att gömma sig!

måndag, maj 17, 2010

Forskning som ställer viktiga frågor

I morgon disputerar Bo Hovstadius vid Linnéuniversitet kring läkemedelsanvändningen. Han visar bl a att användningen av läkemedel ökar i alla åldersgrupper och att multimedicinering blir allt vanligare. Hing och bivans resultat är en varning till den utveckling vi ser i hälso-sjukvården och ökar trycket på att där görs noggranna uppföljningar både vad gäller förskrivning och biverkningar.

I en intervju i Expressen lyfter han fram fråan om frikortets betydelse. Han menar att vid sidan av de 1800:- borde varje medicinuttag ha någon liten kostnad. Jag vet inte om det är helt rätt tänkt, men han har en poäng och det är att eftersom så mycket medicin aldrig används ( han hävdar ca 50%) såp är det ju ett väldigt stort slöseri som sker kanske beroende på att man efter 1800:- får medicinen fritt.

Men det viktigaste tycker jag är att hans resultat visar på att vi är inne på en väg som över tid kanske riskerar hälsa snarare än ger hälsa - det är en utmaning både för politik och hälso-sjukvård de kommande åren!

söndag, maj 16, 2010

Prövningen har startat för MP

Läser i DN om Henrik Brors kommentarer till MP´s kongress. Jag tror att han har helt rätt att prövningens stund nu närmar sig eller kanske redan infunnit sig. Hur ser väljarna på högre kostnader, mindre frihet att resa och höjd skatt? Jag tror dock att han missar en sak som blivit tydligt under MP´s kongress och det är att man återigen vill göra det mer lönsamt att inte arbeta. Fler ska ha möjlighet att på någon annans bekostnad ta ledigt och förverkliga sina drömmar. Den ekvationen är för mig helt obegriplig.

Vi ska gemensamt stödja den som har svårigheter i livet. Det är därför vi har sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring osv. Vi ska solidariskt finansiera sjukvård, skola, omsorg osv. Men det MP försöker göra är att vi också solidariskt ska betala någon annans ledighet för att ha olika slag av friår. Det är att utvidga det skattefinansierade området till det orimliga!

Dessutom menar jag precis som SvD kommentaren att arbetslinjen gäller inte för det röd-grön gänget - det underminerar framtidens välfärd, att socialdemokraterna kan acceptera denna utveckling är obegripligt.

Storsatsning i vår region!

I Barometern kan man i helgen läsa att Åsa Torstensson är i Emmaboda på tisdag för att officiellt starta arbetet med Emmaboda banan. Det är en satsning på 1,4 miljarder. Emmaboda har dessutom fått del av satsningen på riksvåg 25 som snart är färdig det är ytterligare ca 150 miljoner som satsar där. Sydöstra Sverige och Emmaboda är de stora vinnarna när Centerpartiet och Alliansregeringen nu satsar på infrastruktur. Något de gamla röd - gröna partierna talade om på sin regeringstid - nu levereras det.

Både i Östran och Barran kan man också läsa att detta nu skapar möjligheter för att utöka tågtrafiken här i sydost. Det är landstingsstyrelsen ordförande och ks ordförande i Kalmar som är ute och försöker ta politiska poäng på något som varit ett brett politisk arbete sedan lång tid. Men när de nu kliver fram i frontlinjen och säger sig vilja göra detta prövas också om de som politiskt ansvariga i Kalmar och landstinget gjort förarbetet med våra grannar tillräckligt bra så att det kan bli något. Om man inte gjort det förarbetet finns ju en risk att allt faller på dåligt politiskt handlag och ledarskap. Det kommer att visa sig rätt snart eftersom beslut om gemensamma tåginköp ska de väldigt snart...

fredag, maj 14, 2010

Utmanad!

En lång dag på konferens. Men utmanande!
Hur skapas förändring? Jo genom att leva förändring eller se förändringen långt innan det sker och sedan skapa den. Den som beskrev detta var Jim wallis, präst och social aktivist från Washington och han gjorde för att tala om församlingars uppgift och roll. Men dör mig handlade det lika mycket om min uppgift som politiker.

Om man ska lyckas med politiska förändringar måste både jag själv och andra tro att det är möjligt för att skapa handling som ger förändring.

Ikväll talar om engagemang och förändring med företrädare för politiska ungdomsförbunden. Det är också viktigt!
- Posted using BlogPress from my iPhone

torsdag, maj 13, 2010

Ge drömmen en chans

Den politiska diskussionen under våren har blivit ansträngd och de politiska klyschorna har ibland blivit väl tydliga. I det läget tror jag det är viktigt att Centerpartiet lyfter ett annat perspektiv och har ett annat tonläge, Temat att "Ge Drömmen en Chans" är helt rätt och det fångas alldeles utmärkt i den reklamfilm partiet lanserar under kommande förvalskampanj.Se och sprid!

Kyrkohistoria skapas

Jag är under helgen i Örebro på årskonferens. Här möts tre kyrkor för Årsmöte. Men framförallt för att skapa kyrkohistoria. Idag presenteras remissunderlaget för skapandet av en ny gemensam kyrka. Det är närmast världsunikt det som nu sker och därför oerhört utmanande. Nu ska nästa steg tas och det närmaste årets arbete helt avgörande. Om ett år blir den nya kyrkan en verklighet genom beslut.
onsdag, maj 12, 2010

Jämnt skägg i opinionen

I dag redovisas ännu en opinionsmätning som visar på att opinionsläget är jämnt. Förra veckan var det Demoskop, idag är det NOVUS opinions som redovisas i PolitikerbloggenTV4, DN och SvD. Jag drar två slutsatser av detta:
1) De röd-grönas presentation av sin gemensamma politik har mobiliserat Alliansens väljare och väldigt tydligt visat att skiljelinjen. Den röd-gröna politiken har stärkt konfliktytan i svensk politik - det har stärkt Alliansen.
2) Valet är nu mer ovisst och oklart - det kommer leda till en intensiv valrörelse. Jag hoppas bara att det inte leder till mer gnäll och hårda ord, utan ett än starkare fokus på Hur vi vill utveckla Sverige - vår dröm. Det är där den stora skillnaden finns och det är där vi måste föra debatten!

tisdag, maj 11, 2010

Äntligen Emmaboda - Karlskrona!

Läser nu på Radio Kalmars hemsida att upphandlingen av Emmaboda - Karlskrona är avklarad och att företaget Vectura får ansvaret för arbetet. Det är fantastiskt roligt att efter alla dessa års kamp nu se det konkreta beviset för att upprustningen blir av och att vi inom några år kan se resultat av upprustningen!

Sydöstra Sverige är att gratulera!

måndag, maj 10, 2010

Löftena skola ej svika...

Idag har det varit rundtur i länet med mina Allianskollegor se bl a VT. Vi har presenterat en genomgång som vi gjort av den röd-gröna landstingsmajoritetens vallöften från 2006. Det är en slags politisk revision som vi som opposition har till uppgift att göra.

Vi fann ett 20-tal vallöften och endast ca 5 av dem är uppfyllda, resterande har man förträngt och struntat i. Det är bara att beklaga att man inte tar sina egna utfästelser på större allvar. Vi har ställt samman en liten "topplista" med de värsta löftesbrotten:
1) Avgiftshöjningar - trots att man lovade oförändrade avgifter
2) Oförmåga att leda och utveckla psykiatrin i länet - trots att alla tre partierna lyfter fram detta som en viktig fråga så har vi fått rapport på rapport om att utvecklingen inte räcker till. De egna initiativen saknas och det politiska ledarskapet har uteblivit.
3) Heltid en rättighet - blev ett projekt om önskad sysselsättningsgrad och slut på allt prat om rätt till heltid.
4) Täta glappen i vården - samverkan med kommunerna på allehanda områden har hela perioden varit bristfällig och lett till stora bekymmer. Den senaste tidens diskussion om Beroendecentrum och Familjecentraler illustrerar detta.
5) Utveckla den nära vården - har blivit den största centraliseringsperioden i modern tid. Mottagningar har försvunnit, rehab verksamhet har flyttat in till städerna etc etc. Den nära vården har krympt -det är verkligheten.

Detta är ett varningstecken för alla väljare i länet - de röd gröna säger en sak men .....

Läs Annies inlägg

Annie Johansson har på ett väldigt klokt sätt kommenterat partiledardebatten och en del av de frågor som där diskuterades. Särskilt viktigt tycker jag hennes kommentar i frågan om huruvida klyftorna ökar eller ej är viktiga - läs!

DN, SvD

söndag, maj 09, 2010

Fram mana våren!

Ikväll är jag på konsert med Oratoriekören från Växjö i Vissefjärda kyrka. I konsertens andra del försöker de fram mana våren. Det behövs! Och jag tror lyssnar våren på körsång så faller de för dessa vackra locktoner! Så imorgon är våren här på allvar, hoppas jag!
- Posted using BlogPress from my iPhone

Upp till kamp för höjda skatter och mindre arbete

Ja jag vet inte om det är en helt heltäckande sammanfattning av Vänsterpartiets kongress, men läser man DN, Expressen och SvD så tror jag att det är ganska nära sanningen. Jag måste säga att jag tycker det är bra att Vänsterpartiets kongress är så tydliga med vad man vill, för det berättar något om vad som kommer vara Lars Ohlys ingång i varje förhandling om olyckan är framme och vi får ett regeringsskifte.

Han kommer inleda ungefär så här:
- Ok Mona - hur mycket får jag höja skatten med denna gången, du vet jag kan inte komma tillbaka till partistyrelsen och säga att vi inte höje skatten - det går bara inte! Sedan vill jag att vi ska höja något bidrag och börja minskar arbetstiden, därefter är jag beredd att tala om allt annat!

Även om det var så att Ohly fick ge sig i förhandlingarna nu i vår om jobbskatteavdraget och ett antal andra skatteförändringar så TRO inte att han efter denna kongress har lagt ner vapnen. Han kommer aldrig argumentera för att minska skatteuttaget - alltid höja det - Det är en sanning som står helt klar efter vänsterpartiets kongress. Uppgörelsen med S och MP var under tvång, när det väl sitter i regeringen kommer Ohly och hans kamrater ha en helt annan förhandlingsposition - det kommer ge oss högre skatteuttag under nästa mandatperiod - tro inget annat. Det enda sättet att undvika detta är att förnya Alliansregeringens förtroende!

lördag, maj 08, 2010

Tillväxt i Emmaboda

Idag är det tillväxtfrämjande i Emmaboda! På Emmaboda Flygbana är det stort arrangemang med gamla lastbilar, stora traktorer etc etc. Vissefjärda firar sin egendag med marknad och underhållning samlad vid kyrkstallarna. I Broakulla anrodnar kommunen och företag en Bomässa. Tillsammans skapar detta en massa kul events i kommunen och Bomässan skapar intresse för saker du kan göra hemma, både för att förskäna men också för att spara energi och skapa ett mer hållbart samhälle.

Det är med sådana här aktiviteter i en kommun som man stimulerar utveckling och skapar nya företagsmöjligheter och tillväxt. Detta är en bra dag för att skapa tillväxt i Emmaboda, hoppas det fortsätter, med tanke på den senaste företagsklimatmätningen lär det behövas!!

fredag, maj 07, 2010

Bokbål är diktaturens och hatets språk

Idag läser jag till min sorg i DN, Aftonbladet och på SvT att åtminstone en pastor i Vetlanda vill bränna böcker på bål.  I en kommentar sägs att "vi vill säga ifrån". Bokbål är inte att säga ifrån, det är med dess historiska och litterära kopplingar en hatets och diktaturens insats. Att som pastor uppmana sina församlingsbor att börja bränna böcker är att slå in på en väg som inte borde vara förenlig med pastorstjänsten. Var är kärleken, var är lyssnandet, var är bönen - i detta uttalande finns enbart förkastelse och avståndstagande - det är inte kärlekens och förlåtelsens väg!

Läs också DNs uppdaterade artikel, jag tycker dock inte att den ändrar sakläget!

Hur olika får det vara?

Deltar idag i seminarium kring schizofreni. Som en förberedelse för detta har landstinget och regionförbundet gemensamt gjort en gap - analys, dvs vad av det som rekommenderas som god insatser för människor med schizofreni gör vi runt om i länets olika kommuner idag. Svaret var förskräckande - det är väldigt olika och det är väldigt långt till att vi i Kalmar erbjuder behandling och insatser enligt de rekommendationer som nu utarbetas av socialstyrelsen.

Ett exempel på detta är att man rekommenderar KBT behandling som kompletterande behandling, men i Kalmar län erbjuds enbart psykodynamisk behandling som inte rekommenderas...

Ett annat exempel är vi har inte en rimlig modell för att erbjuda arbete.

Den grundläggande politiska frågan är dock hur ojämlik vård kan vi acceptera och hur mycket vård som inte är i enlighet med evidens kan vara acceptabelt. Jag tycker inte någondera är acceptabelt, men den nuvarande vänstermajoriteten verkar inte bry sig överhuvudtaget!

Jag har placerat min blogg i Kalmarbloggkartan.se!

onsdag, maj 05, 2010

Hyckleriet (s) fortsätter

I förra veckan var socialdemokrater väldigt upprörda över Mats Odells uttalande om en viss chokladprodukt. Det var så indignerat så att man nästa kunde tro dem. Men raskt blev man återförd till verkligheten, dels av korkade!! uttalanden under 1:a majtalen och idag ser jag på landstingsmajoritetens blogg hur indignationen nu övergått i glädje över att få sprida falska och mycket elakartade bilder av motståndarna. På bloggen visas upp hur man kan göra "roliga" valaffischer för moderaterna och nu har socialdemokraterna politiska sekreterare gjort sin som han är väldigt nöjd med!

Indignationen och ilskan har nu visat sig vara det hyckleri man kunde misstänka eller är det den vanliga socialdemokratiska inställningen, vi kan påstå vad som helst om motståndarna och komma undan med det för det har vi alltid gjort. Jag vet inte, men jag har än en gång sett exempel på det socialdemokratiska hyckleriet!

släpp in framtiden

Idag fick jag i min hand ett öppet brev från ett företagarnätverk som kallas Släpp in framtiden. De ställer tre frågor som jag lite kort ska svara på här och som jag utmanar mina politiska kollegor att svara på oxå!

1) Vad vill du göra för att fler ska vilja starta företag som växer i Sverige och i din region?
Som landstings och region politiker ser jag framförallt möjligheten att öppna välfärdssektorn för fler nya företag. Vi kan nyttja lagstiftningen med LOV för att skapa valfrihet och bättre kvalitet för medborgarna och samtidigt skapa möjlighet för välfärdsarbetare att skapa sitt eget företag. I vår region behöver vi också än mer ta vara på den gröna näringen.

2) Vad vill du göra för att företag ska anställa?
Jag vill rekonstruera LAS så att en inte stänger ute ungdomar, jag vill göra det billigare att anställa med lägre arbetsgivaravgifter och skatter. Jag vill skapa enklare anställningsformer för att skapa större dynamik.

3) Vad vill du göra för att i din region uppmuntra initiativkraft, kreativitet och företagande?
Finns mycket att göra, dels att låta våra ungdomar arbeta med ett företagarperspektiv i skolan, vi behöver utveckla sambandet mellan kultur - företagande - besöksnäring. Det är oxå så att vi i det offentliga behöver skapa affärsmöjligheter för lokala företag genom vårt sätt att upphandla och att vi faktiskt upphandlar istäälet för att konkurrera med egna verksamheter.

Några svar på ett angeläget brev!

tisdag, maj 04, 2010

Debatt med MP

Oj vilken smäll Johanna Martin delade ut till Mp ! I ett replikskifte om Mp skattehöjningar så konstarerar hon irriterat, var är de människor som ska betala alla skatter Mp vill höja, när de hela tiden vill undanta alla som drabbas, så fort de möter kritik. Jag tycker det är bedrövligt att man inte vill stå för sina förslag. Det inte regeringsdugligt beteende.


- Posted using BlogPress from my iPhone

Vart är länets kommuner på väg?

Idag har Svenskt Näringsliv presenterat sin ranking av företagsklimatet. Det är ingen munter läsning för varken länet som helhet eller för de enskilda kommunerna. Det finns några kommuner som går åt rätt håll, men många är det inte och tittar man på snittplaceringen så är den tydligt på den sämsta tredjedelen i landet. Barometern beskriver Kalmars utvecklings som är katastrofal, Christina Davidsson kommenterar på sin blogg Nybros utveckling som är minst lika dålig. Johan Persson och Malin Petersson kommenterar utvecklingen på sina bloggar, men ingen ställer frågan varför det ser ut som det gör i länet!

Jag har ännu inte närläst materialet, så jag skjuter lite från höften! Men det finns en viktig pusselbit och det är attitydbilden, företagarna är missnöjda med hur de upplever klimatet. Det betyder att förvaltningar och politiken runt om i länet inte klarar av att möta de förväntningar som finns, att skapa den goda cirkel som krävs för ett gott företagsklimat. Det förbättras ju inte av att vi regelbundet från ledande företrädare hör att Kalmar län är dåligt och eftersatt. Här krävs nu en stor insats och jag tror att vi gemensamt i Regionförbundet måste ta ett allvarligt samtal.

Sedan är det ju så att jag delar både Malins och Christinas analys att en del av detta beror på det motstånd som finns mot valfrihetslösningar och kundvalslösningar, det beror på att kommunerna ägnar sig åt illojal konkurrens såsom KSSR och det beror på att kommunerna och landstinget inte i tillräcklig grad skapar affärsmöjligheter för våra företag i de upphandlingar som görs och i de upphandlingar som inte görs men som borde göras!!:)

Till sist är det ju också så att infrastrukturfrågorna är viktiga och här behöver vi framöver göra ännu mer för att skapa upplevelsen att Kalmar län är ett bra län att verka i, så är det inte nu. Tala om att dagens redovisning visar på stora politiska utmaningar - dags att jobba!

Det behövs en ny ton - Ekdal har rätt!

Idag skriver Niklas Ekdal på DN debatt om den retorik som inlett valrörelsen, likadant gör Magnus Andersson. Jag tycker att Ekdal har rätt i att det tonläge, men framförallt de retoriska perspektiv som använts i de inledande valdiskussionerna riskerar leda till att väljarna tröttnar och struntar i att delta i valdiskussionerna och i mindre grad rösta. Båda sidor i debatten har ett ansvar för detta.

När Alliansen vann valet 2006 var det på en retorik och med ett perspektiv som handlade om hur Sverige inte ska vara och hur Sverige borde bli. Den argumentationen saknar jag idag! Jag lyssnade igår till debatt mellan Östros och Borg. Det var inte kul, ingen av dem hade något perspektiv som engagerade och i brist på det tog man till de värsta retoriska klyschorna man kunde komma på.

Tänk om man istället utgått från väljarnas perspektiv och vardag, om det handlat om hur slår det för en arbetslös ungdom, hjälper detta eller stjälper det möjligheten att komma in på arbetsmarkanden? Istället var det skattechock och kostnadsklubba, och orättvist som haglade i luften.

Jag tror att vi från Allianspartierna nu måste rekonstruera berättelsen om vad vi vill göra för ett bättre Sverige. Det måste handla om större möjlighet för varje människa att råda över sitt liv, större möjligheter att förverkliga sin livsdröm under trygga förhållanden.Bättre möjligheter att oavsett var man bor i landet ha en god välfärd och att vi tror på ett hållbart och teknikvänlig samhället, t ex att vi gillar bilar men inte deras avgaser, vi tror på innovationer och dynamik som skapar nya lösningar men som också gör människor förmögna. Ett tryggt Sverige som upplevs jämlikt och rättvist, men som accepterar olikheter och skillnader beroende på människors livsval.

Ja jag kan fortsätta en bit till -Alliansen och Centerpartiet har en annan berättelse där skatteförändringar inte är målet utan ett verktyg, just nu låter det i  bland som det är målet då tappar vi perspektiven!

måndag, maj 03, 2010

Idag levererades den röd-gröna räkningen!

Den senaste tiden har det regnat nya löften om pengar till än det ena och än det andra. Idag har räkningen kommit - skatterna höjs med hissnande 24 miljarder enligt DN. Det hävdas från det röd-gröna gänget att detta kommer inte märkas för de vanliga hushållen - det är inte sant, läs gärna Svd.

Om man tar exemplet med mer stöd till kommuner och landsting, samtidigt höjs klimatskatterna med lika mycket - sammantaget betyder det man ger med ena handen och tar minst lika mycket med det andra från länets invånare. Samtidigt får det effekten att för ett landsbygdslän som Kalmar län blir det ännu svårare och dyrare att bo utanför de stora stråken - på landet. För länet är förslaget en ekonomisk förlust - pengar flyttas från Kalmar län till storstäderna.

Så här är det på området efter område. När man tittar på förslagen måste man se till deras effekter, en snabb koll säger mig att de försämrar jobbtillväxten, är landsbygdsfientliga och minskar människors självbestämmande. Det är konsekvensen av den röd-gröna räkning som levererades idag.

Utanförskapet är svaret

Deltar idag i ett seminarium kring barnsrättigheter och hälsa. Lyssnar bl à till en professor som talar om barns hälsa och vad som förklarar skillnader i denna. Det som slår mig är att det han beskriver som orsak är utanförskapet, dvs om man kan motverka utanförskap så kommer oxå barns hälsa utvecklas bättre.
Detta illustrerar jobbens betydelse, men oxå att det inte bra att fastna i system utanför arbetsmarknaden eftersom det leder till mer oro, sämre ekonomiska möjligheter och ökad risk för att hamna i sociala problem.

Ur hälso och jämlikhetssynpunkt är därför åtgärder för fler jobb och mindre beroende av bidragssystem är en hälsosampolitik. Detta illustrerar att vi måste förstärka kampen mot utanförskap och skapa förutsätningar för fler jobb. I Sverige arbetar fler idag ön 2006, men det räcker inte. Jobbpolitiken måste utvecklas ytterligare då skapar vi förutsättningar för bättre hälsa!


- Posted using BlogPress from my iPhone

lördag, maj 01, 2010

En njutbar 1:a maj!

Idag har det hållits en massa tal. Några av dem har handlar om sjukvården i vårt län. Tyvärr är ja övertygad om att ingen följde mina förslag i gårdagens blognot. Så jag vill bara påminna om att
- Alliansregeringen givit större stöd till sjukvården än någon tidigare regering!
- Alliansregeringens stöd för ökad tillgänglighet har givit stora resultat i vårt län och över landet.
- Att det är med Alliansregeringens bidrag som det nu äntligen görs en satsning på att skapa en sammanhållen sjukvård för våra mest sjuka äldre!
Jag får säkert skäl att kommentera det som sagts från talarstolar idag. Men till dess njut av nedanstående bild av en tidig orkidé från vackra Öland!
- Posted using BlogPress from my iPhone