onsdag, november 11, 2009

Klarar vi vaccineringen i Kalmar län?

Nu händer det som varnats för under lång tid - svininfluensan sprider sig snabbt och väldigt många blir sjuka. Det kan avläsas på Google flutrends eller i DN eller nästan vilken media som helst. Men då reses frågan hur klarar olika landsting sitt ansvar. I helgen hade Dn en artikel med karta över hur stor andel som blivit vaccinerade i olika län och igår kväll hade Aktuellt ett liknande inslag. Av dessa båda kan man dra slutsatsen att så här långt är inte Kalmar län på pall´plats när det gäerr vaccinationsgrad eller tempo i vaccineringarna.

Det har varit väldigt svårplanerat eftersom beskeden från vaccinleverantören och socialstyrelsen varierat över tiden. Men trots det får jag ett intryck av att den strategi som valts i Kalmar län inte riktigt klarat av att anpassa sig till de reella förhållandena vilket medfört att vi har haft vaccinlager liggande periodvis och inte heller nått den vaccinationsgrad som borde varit möjlig. Det finns en risk att landstinget följt den militära devisen att när kartan och verkligheten skiljer sig åt gäller kartan.

Med en allt större smittspridning kommer trycket på vaccinering att öka - frågan är då om vården fått förutsättningar att klara detta och kan anpassa sig till nya förutsättningar?? Jag hoppas det men utvecklingen så här långt övertygar inte! Dock det är fortfarande väldigt viktigt att den som får chansen att vaccinera sig gör det!

Inga kommentarer: