lördag, juni 16, 2012

Intressant försök MP

Idag på DN debatt är det en intressant och i många stycken väldigt bra debattartikel från miljöpartiet. De lyfter fram viktiga frågor om stad och land och de olika villkor som finns i landet. Om man ser till majoriteten av de förslag man lyfter fram så kan man säga att det vore enklast om de anslöt sig till Centerpartiet eftersom det är förslag i huvudsak som vi har drivit sedan länge. Men i inledningen av artikeln gör man stort nummer av att Alliansregeringen skulle förstärkt klyvningen av landet, genom att ta bort fastighetsskatten, ta bort förmögenhetsskatten och sänkt restaurangmomsen. Jag läste då med förväntan att man nu hade förslag om att återinföra något av detta, eller hur man vill kompensera de man påstår förlorat på dessa åtgärder. Men inte så! Nej när man kommer till åtgärdsförslagen så handlar det om helt andra saker som inte på något sätt har med reformerna att göra. Sedan får man ju säga att det är djupt intellektuellt ohederligt att göra den typen av koppling som MP gör. Om man tar bort fastighetsskatten som var djupt omoralisk i sitt sätt att fungera så betyder det ju att effekterna av den blir tydligast där det finns flest fastigheter. Om man sänker restaurangmomsen så är det klart att den hjälper alla restauranger. I mitt hemlän hjälper den branschen i turisttäta Borgholm och Kalmar, vilket är väldigt bra. Men det är klart flest restauranger finns i Stockholm. Med en sådan retorik som inledning i artikeln blir tyvärr inte MP särskilt trovärdiga eller seriösa, man odlar bara populistiska myter!

fredag, juni 15, 2012

Bra steg framåt för de narkolepsidrabbade!

Idag på DN debatt redovisar regeringen tillsammans med socialdemokraterna att staten garanterar ersättningen till de som drabbats av narkolepsi beroende på pandemivaccineringen för två år sedan. Det är utmärkt och något jag tidigare förordat i mina funderingar! Det är en viktig signal att vi som land tar ansvar både för folkhälsan när en pandemi hotar, men också för de risker som alltid finns när man gör snabba insatser och fattar krisbeslut. Det är också bra att statens åtagande baseras på en bred uppgörelse som oavsett framtida valutslag har rimlig chans att bli bestående. Nu återstår att genomföra en bra, säker och trovärdig process för de som drabbats så att åtagandena för varje individ blir klargjorda. Här måste nu läkemedelsförsäkringen agerar klokt och omsorgsfullt. De drabbade måste få rimlig kompensation! Läs Dn debatt, Sr Ekot

torsdag, juni 14, 2012

(m)aktallian(s) växer fram i länet

Det sägs ju att en gång är ingen gång, men två gånger en dåliga vana. Och det kan man nog säga att det börjar bli när moderaterna i flera kommuner nu gör upp med socialdemokraterna och spräcker Allianssamarbete och skapar maktallianser istället. Det dagsfärska exemplet är Västervik. Det blir allt svårare att se denna utveckling som en slump och frågan måste på allvar ställas om det inte är så att det nu växer fram en helt ny bild av en maktstrategi från moderater ute länets kommuner och frågan är vad det moderata länsförbundet har för del i denna utveckling. Jag vet att vi från Centerpartiets sida lagt ner mycket arbete på att få Allianssamarbete att fungera i olika kommuner och på länsnivå. Vårt argument för det har varit att vi medvetet velat bryta de många och i många kommuner långa socialdemokratiska maktinnehaven och säkerställa att medborgarna i länet kan välja ett tydligt borgerligt alternativ. Men den utveckling vi nu ser leder tillbaka till att i allt fler kommuner så hjälper nu moderaterna socialdemokraterna att komma tillbaka till makten eller bli säkra på att stanna kvar vid makten. Demokratin behöver politiska alternativ, det måste vara tydligt för medborgarna att man kan ställa någon till ansvar för hur en kommun utvecklas eller för den delen ett landsting. Därför är det ett bekymmer när de nu skapas maktallianser som i praktiken i kan avsättas av väljarna eftersom man har så stora majoriteter i respektive fullmäktige. Den senaste utvecklingen gör säker att sossarna politiska strateger applåderar vilt, men om det inte kommer en offentlig markering från moderater på länsnivå om var man står så får man nog dra slutsatsen att vi står inför en ny politiska miljö i Kalmar län. Se Västervikstidning, Radio Kalmar

tisdag, juni 12, 2012

Topplistor att tala om!

Vi har idag landstingsfullmäktige och diskuterar då årsredovisningen. Det blir gärna en uppvisning från majoriteten i olika s k pallplatser. Och det är helt sant vi har en sjukvård med hög tillgänglighet och stort förtroende hos medborgarna. Men det finns pallplatser vi under förra året förlorat. En sådan är att landstinget i kalmar hörde till dem med lägst kostnader för bl à sjukhusvård tidigare, förra året blev vi ett medellandsting och vår kostnadsutveckling just nu siktar vi uppenbarligen på att 2012 hamnar på den lägre halvan... det är djupt oroande och riskerar leda till stora förändringar i verksamheten framöver för att klara kostnaderna. En annan pallplats som vi nog borde lämna är det att tillsammans med Dalarna ta in högst andel avgifter från invånarna. Det är intressant att det är två av våra rödaste landsting som tar ut de största avgifterna av sina invånare. Till sist har vi en intressant kombination av pallplatser som man verkligen kan fundera över. Det rör kollektivtrafiken, vi har näst lägst andel resors per invånare i kollektivtrafiken, vi har bland de mindre landstingen den största satsningen per invånare på kollektivtrafik i landet. Det innebär att vi uppenbart betalar dyrt för våra resor och har ett stort strukturproblem. Det kan vara helt ok att satsa mycket på kollektivtrafik, men då bör det leda till att det möter ett behov så att våra invånare åker med trafiken. Nu betalar vi uppenbarligen för att köra tomma fordon, det är inte ok! Pallplatser är bra, men man bör fundera på vilka pallplatser man erövrar, det verkar inte den rödgröna majoriteten riktigt göra - därför blir det lite som det blir! Det är inte gott nog.

torsdag, juni 07, 2012

chock, om vård för papperslösa flyktingar

Jag måste erkänna, idag fick jag en chock och drabbades av ilska! Jag såg en notis från Dagens medicins RSS flöde att de hade en artikel om att landstingen går före med att ge papperslösa rätt till sjukvård när inte regeringen kan komma till skott eftersom det stora partiet blockerar en lösning. Men att det fanns landsting som inte hade några egna riktlinjer. Ha tänkte jag, undrar vilka det är... Så hämtar tidningen och upptäcker att Landstinget i kalmar län inte har några...! Märkligt vi tog ju ett heltäckande politiskt beslut i budgeten inför 2011 om detta, enbart SD röstade emot. Så jag letar fram beslutet från budget och plan 2011. Där står:
"Papperslösa flyktingar och gömda flyktingar har möjlighet att få vård på lika villkor som övriga patienter i länet. Särskilda riktlinjer för tillämpningen av detta principiella ställningstagande utarbetas."

Då tänker man tidningen har missat något. Så jag letar reda på landstingets internwebb efter riktlinjer och tvingas då konstatera att Dagens Medicin har rätt. De riktlinjer som finns är de som innebär att man inte får vård på lika villkor och sedan står det i en kommentar att riktlinjerna gäller men ska omarbetas.

För det första strider dessa riktlinjer mot fullmäktiges beslut och kan därför inte anses gälla och för det andra är det helt oacceptabelt att ansvariga i den politiska majoriteten inte säkerställt att fullmäktiges beslut genomförts trots att det nu gått 1,5 år sedan beslutet!

Jag undrar bara när tänker majoritetens landstingsråd agera för att detta beslut blir verkställt!

Läs Dagens Medicin, Erika Sigvardsdotters blogg

måndag, juni 04, 2012

berg och dalbana i opinionen

Idag presenteras SCB sk stora undersökning. Den illustrerar mer än väl det udda politiska år vi har haft och vilken effekt Juholt hade på det socialdemokratiska partiet. Socialdemokraterna närmar sig nu de nivåer man hade 2008 innan finanskris, valrörelsen 2010 och Juholt. Ser man till utvecklingen så är det väldigt många väljare som kommit tillbaka från sofflocket. Inget av detta är att förvånas över. Socialdemokraternas berg och dalbana är en tydlig illustration av hur rörliga väljarna är och hur lätt man kan försvinna, men också komma tillbaka. Hur det blir nu, vet inget, men att det skulle säga något med säkerhet om valet 2014 - det tvivlar jag på starkt.

Det är också så man hissnar när man ser hur SR Kalmar respektive Västervikstidning blåser på siffrorna för Sossarna i Kalmar län, trots att det är bygger på 115 svarande och väldiga osäkerhetsmarginaler. Då tänker någon han är bara sur för att det inte är bra siffror för Centerpartiet. Kan man tro, för det är inga bra siffror, men min slutsats är att vi kan få ytterligare en dålig mandatperiod eller finns stora möjligheter att gå loss. Men min irritation är mer att media inte bättre kollar historia och låter S företrädare breda ut sig om andra partier.Det hade ju varit intressant att hört vad de sa när man var nere runt 20 % för mindre än ett halvår sedan och vilka bestämda slutsatser som då presenterades.

Opinionssiffror är endast en termometer och som sådana ska de oavsett riktning betraktas med skepsis, för oss som det går illa för just nu är det en varning - men i vårt fall kände vi till den sedan ett bra tag. SCB innehåller ingen ny info utan berättar bara det vi visste....!

fredag, juni 01, 2012

Narkolepsi och ansvar!

Jag har tidigare skrivit om de som drabbades av narkolepsi efter vaccineringskampanjen mot svininfluensa. Jag tycker det är oerhört viktigt att de får allt stöd som är tänkbart från samhället, eftersom de får betala ett ris för det skydd som vi ville ge på bredden till oss som lever i Sverige.

Men det är ju också viktigt att reda ut varför man fick narkolepsi, vilka orsakssamband som finns. Jag hade nog inbillat mig att berörda myndigheter hade tagit detta på allvar och gjort både breda och grundliga studier. Men av dagens redovisning i EKOT så inser jag att så är det nog inte.

Narkolepsiföreningen (ideell förening) har på eget initiativ granskat journaler för de lite över 200 som drabbats för att söak samband och funnit ett intressant sant sådant - de är alla vaccinerade från 12 gemensamma batchar och från övriga finns inga redovisade case. Det är jättebra att föreningen tagit detta initiativ, men det borde varit någon av de forskningstunga myndigheterna som tagit sitt ansvar. Nu hoppas jag att detta blir en väckarklocka för berörda myndigheter att söka vidare på detta spår för inför framtiden. Det är av stor betydelse om vi kan reda ut vad som ledde till att, helt fick över 200 barn och ungdomar narkolepsi. Saknar vi bra svar nästa gång vi ska göra en vaccineringskampanj inför hotet av en pandemi så kommer många att undvika att vaccinera sig och då har vi skapat helt andra bekymmer. Så myndigheter ta ansvar även för att reda ut orsaken!