onsdag, februari 29, 2012

Sällsynta dagen - inte ovanlig ....

Deltar idag i en konferens om sällsynta diagnoser. Den anordnas vart fjärde år på skottdagen - 29/2 för att lyfta fram verkligheten för de människor som drabbas av någon av de många sällsynta diagnoser som i allt högre grad kan diagnosticeras.

För många som drabbas är detta livslånga tillstånd som man föds med och som påverkar hela livet. Men tyvärr är verkligheten sådan att vi från samhället inte klarar av att möta deras behov av helheter och korrekt vård. Jag blir lite bedrövad när jag får höra hur landstings och SKLs sätt att fungera eller för den delen statliga myndigheters sätt att fungera uppfattas som om en person med en sällsynt diagnos inte har samma värde som andra personer. Att sjukvården prioriterar ner dessa personers behov därför att det är en liten grupp med svårbegriplig diagnos och där behandlingen i många fall kostar mycket. Det är bedrövligt!
Här måste vi som är politiker i landsting och kommuner bli tydliga - vårdbehovet ska styra inte kostnaden. Den som har störst behov ska stå främst i ledet och förenklat kan jag lätt skriva att den som drabbas av en sällsynt diagnos tillhör dem som ska prioriteras först!

Jag tror att vi gemensamt från landstingen måste inleda en mycket tydligare kunskapsspridning bland vårdpersonal och särskilt doktorerna. Bristen på kunskap leder till felbeslut och brister i vården. Jag hoppas att när vi möts för sällsynta dagen om fyra år ska vi ha förändrat kunskap och synsätt så att vi inte längre har en diskussion om människors lika värde utan att vi nu har en vård som erbjuds utifrån behovet! Allt kommer inte fungera perfekt, för detta är svårt att organisera och bedriva bra - men svensk sjukvård kan bättre:-)!

tisdag, februari 28, 2012

Grattis till bra primärvård - valfrihet och konkurrens gör den bättre!

Idag redovisas den nationella patientenkäten för primärvården. Primärvården i Kalmar län får bra resultat och det gläder mig! Det är väldigt roligt att patienterna uppskattar den del av sjukvården som ska vara första kontakten! Det finns dock några saker som blir uppenbara när man kollar resultaten på hälsocentralsnivå.

1) Valfrihet och konkurrens ger bättre resultat. I de kommuner där medborgarna har valmöjligheter blir resultaten för alla enheter i stort sett bättre. Det är fascinerande hur tydligt det är. Jag tror att det beror i grunden på att konkurrensen leder till att varje verksamhet jämför sig och försöker hitta förbättringar, man vill inte riskera förlora patienter till en annan hälsocentral. Men jag tror att det också beror på att medborgarna har något att jämföra med och man kan inse att dit jag valt att gå fungerar bra. Det egna valet spelar roll för hur nöjd man blir med verksamheten. Den stora utmaningen blir nu att försöka få till nya verksamheter i kommuner som Oskarshamn, Vimmerby och Högsby. Medborgarna där måste få valmöjlighet!

2) Brist på fasta läkare märks direkt i resultaten. I förra veckan markerade jag tillsammans med min centerparti kollega i Kalmar att bristen på fasta läkare i Ljungbyholm är inte acceptabel. Patientenkäten visar tydligt att dessa brister är också patienterna väldigt kritiska mot! Frågan är nu om Jessica Rydell kommer att fortsätta sin inaktiva och passiva linje!

3) Det är lite förvånande att landstinget på frågan om tillgänglighet har försämrat sina resultat. När man mäter det i tider så är resultaten fortfarande väldigt goda, men när patienterna uttalar sig så uppfattar det inte att vår tillgänglighet utvecklas i samma takt som resten av landet -'detta förtjänat en fördjupad analys!

Läs pressmeddelande här och resultaten i sin helhet här.
Barometern,

fredag, februari 24, 2012

Att sätta demokratin ur spel!

Idag hände det som inte borde kunna hända. Sossarna i Nybro lyckades att med maktens honungsdoft övertyga moderaterna i Nybro att bilda en rödblå röra. Att Moderaterna i Nybro kliver in för att rädda den ekonomi som Markus Lund och sossarna kört i botten, en sosse majoritet som konsekvent sagt nej till all valfrihet i Nybro är helt obegripligt. Dessutom innebär lösningen att man försöker sätta väljarnas makt ur spel, dvs man försöker säkra en majoritet som klarar väldigt stora förluster i nästa val och ändå sitta kvar. Det är obegripligt och ur ett borgerligt perspektiv helt märkligt.

När sedan moderaternas gruppledare meddelar att han tänker sitta kvar på oppositionsrådsposten fast i majoritet så innebär det att han sätter hela den politiska spelplanen i Nybro ur spel. Det kommer vara svårt att hitta en kommun i Nybros storlek som har två kommunalråd i majoritet men inget i opposition. Det är ett renlighetskrav att det inte blir så. Den nya rödblåa majoriteten i Nybro får nog börja med att utöka den politiska organisationen med ett majoritetsråd till eller får moderaterna lämna ifrån sig uppdraget.

Ur Allianssynpunkt i länet är detta en sorglig dag. Jag inser att för Markus Lund och sossarna är det en stor framgång, men i Allianssamarbetet är detta en förlust som skapar förhöjda risker framöver. Jag kunde aldrig föreställa mig att det kunde vara en moderat strategi i Nybro att rädda sossar kvar vid makten - men uppenbarligen är det så!

Läs också Barometern och SR Kalmar

onsdag, februari 22, 2012

Prat - men inga åtgärder - medborgarna nonchaleras

I ett pratigt och närmast substanslöst svar på vårt öppna brev från igår gör Jessica Rydell klart att hon tycker att man vidtagit tillräckliga åtgärder och att nu får patienterna i Ljungbyholm tåla sig... De har nu väntat i fyra år på fast bemanning och ingen förbättring har skett, det är bedrövligt att avvisa medborgarna i Kalmars södra kommundel på detta sätt!

Tyvärr blir jag närmast bedrövad när jag läser avslutningen av svaret som lyder enligt följande:
Att vara ett av Sveriges bästa landsting, att ha de nöjdaste patienterna, de kortaste köerna, en ekonomi i balans och nöjda, friska medarbetare är däremot något vi måste bli ännu bättre på att berätta. Det gangar ingen, och framförallt inte patienterna, att sprida osanna rykten om möjligheten att få vård. Den typen av smutskastning underlättar inte möjligheterna till rekrytering och det skapar en onödig oro hos patienter.

Med sin text påstår Jessica Rydell att något av våra fakta i det öppna brevet är falska och osanna! Jag vill veta vilka! Det blir särskilt intressant eftersom de kommer direkt från den berörda förvaltningen! Det är inget rykte att Ljungbyholm hade 94 hyrläkarveckor 2011, det är verkligheten! Det är så att det tillsammans med hyrläkarinsatser i Smedby kostade över 4 miljoner 2011 och över 5  miljoner 2010


Patienterna får vård och den fasta personalen sliter varje dag, men bristen på kontinuitet och fast kontakt innebär en sämre vård över tid, särskilt för dem med stora behov.

Sluta komma med svepande påstående, gör något - det är vad du har din politiska makt och ansvar för!

Dags för fast läkarkontakt

Igår överlämnade jag och Anders Andersson oppositionsråd i Kalmar nedanstående öppna brev till Jessica Rydell (mp) och ansvarig för primärvårdsfrågor. Anledningen är den situation som under mer än fyra år förevarit på dessa Hälsocentraler. Därför är det nu viktigt att skapa politiskt tryck så att en förbättring kan ske!

Barometern skildrar dessa problem i en artikel idag och likaså Östran ( dock ej på webben)

Öppet brev till Jessica Rydell angående situationen vid hälsocentralerna i Smedby och Ljungbyholm.

För mer än fyra år sedan drabbades landstingets hälsocentraler i Smedby och Ljungbyholm av läkarbrist. Den majoritet du företräder har återkommande lovat att det ska bli bättre. Vi och medborgarna kan nu se att det inte blivit så. Vi möter många medborgare som är bekymrade och oroliga.

Medborgarna i de berörda orterna behöver, precis som i alla andra områden, kontinuitet i sina möten med läkare. Vilket vi anser, kräver fungerande hälsocentraler med fasta doktorer, trygghet och möjligheter till en bättre vård.

Men bristen på fasta doktorer leder också till att underlaget för de två hälsocentralerna minskar. Statistiken över antalet listade patienter vid de båda hälsocentralerna visar att  2009 var 6163 personer listade i Smedby. I september 2011 var siffran 5813. Detta innebär alltså en minskning på 350 personer. I Ljungbyholm var motsvarande siffror för mars 2009 6420 personer och 6048 i september 2011 summa 372 personer. Det är alltså 722 människor i detta område som lämnat hälsocentralerna. Denna utveckling skapar oro för framtiden. Ekonomiskt är nyttjandet av hyrläkare en stor belastning och det har kostat ca 5 miljoner om året de senaste åren för de båda hälsocentralerna, eller ca 25% av primärvårdens hyrläkarkostnader för hela länet.

Vi är som företrädare för medborgarna oroade över att utvecklingen inte har vänt och att du som företrädare för landstingets politiska majoritet inte verkar engagera dig för att det ska bli möjligt att lösa dessa svårigheter. Vi undrar därför:


Vilka åtgärder är du som landstingsråd med ansvar för den offentliga primärvården beredd att vidta för att säkerställa full bemanning på hälsocentralerna i Ljungbyholm och Smedby?

Hur stöttar du hälsocentralens rekryteringsarbete?

När förväntar du dig att bristen ska vara löst?Christer Jonsson                   Anders Andersson

Landstingsråd (c)                 Kommunalråd (c)

måndag, februari 20, 2012

Vi kan vända trenden!

Idag publicerar SCB befolkningssiffrorna för länet och landet under 2011. De visar ånyo att Kalmar län fortsätter att krympa sin befolkning. Nu kommer många dyka upp och säga att det är synd om oss och det är infrastrukturens fel och det är statens fel och någon kommer säga att detta får landshövdingen fixa... Men sanningen är brutalare än så!! Vi kan vända trenden själva om, vi beter oss som våra grannlän, dvs utvecklar mottagandet av invandrare. Jag har skrivit det förut och det förtjänas att skrivas igen, om vi tar emot lika många invandrare som Kronobergs län gör så skulle 1000 fler personer flyttat till länet och viu skulle haft en befolkningstillväxt på knapp 600 personer. Det hade dessutom varit personer i förvärvsarbetande ålder så det hade påverkat vår demografi i rätt riktning.

Om man gör en annan jämförelse för Kalmar kommun så hade man vuxit med ytterligare 125 personer om man relativ Växjö tagit emot lika många invandrare. Eller om man tar min hemkommun Emmaboda och jämför med Uppvidinge, som är ungefär lika stort så tog Uppvidinge to emot 303 invandrare Emmaboda 59. Jag kan fortsätta dessa jämförelser.
Poängen är att befolkningsfrågan kan påverkas av kommunpolitiken genom ett mer ambitiöst invandrararbete, byggande av bostäder och ett fokus på att attrahera våra nybyggare. Kalmar läns kommunpolitiker har frågan i sin hand - frågan är hur länge det dröjer innan åtgärder börjar vidtas?

En utstäckt hand

I kväll ska vi diskutera sjukvården i mellanlänet och särskilt situationen med Oskarshamns sjukhus vid ett öppet möte i Oskarshamn som Företagarna bjudit in till. Det är ett bra initiativ och det finns skäl för det.

Det har varit en märklig situation under flera år där den rödgröna majoriteten medveten och i det fördolda försökt förändra sjukvården och sjukhuset, men alltid förnekat det. Det har lett till medborgarna känner att det oklart vilken vård som  erbjuds och det minskar den upplevda tryggheten. Detta måste brytas och det måste skapas en ny situation av trygghet. Därför har vi från Allianspartierna idag i Oskarshamnstidningen sträckt ut handen för en konstruktiv diskussion om hur kan vi göra för att återskapa tydlighet och trygghet. I kväll hoppas jag att vi får ett konstruktivt svar! Jag kommer med intresse att följa diskussionen och de önskemål Oskarshamnarna själva har!

onsdag, februari 15, 2012

rätten att tala är guld

Den senaste tiden har jag vid några tillfällen mött medarbetare i landstinget som säger "vi har belagts med munkavle", dvs arbetsledningen på någon nivå har uttryckt sig att man förväntar sig att medarbetarna ska inte tala med media eller allmänheten om verksamheten på arbetsplatsen, eller förändringar som man ser komma. Det är allvarligt att medarbetare upplever att detta är situationen oavsett om det är korrekt eller ej.


Landstinget i Kalmar län har som ett av sina värdeord öppet!! Det måste betyda att man också är öppen och att man från olika ledningsnivåer inte ens antyder att medarbetare ska hålla tyst, eller ger en "skrapa" för att en medarbetare uttalat sig. Rätten att tala är guld värd och ska också gälla i landstinget i Kalmar län, det behövs ett klargörande från högsta politiska ledning och administration att landstinget i Kalmar län lägger aldrig munkavle på sin personal!! Allt annat är oacceptabelt!

tisdag, februari 14, 2012

Feltänkt om större kommun

Idag är det en nyhet både i Ölandsbladet och Radio Kalmar att det finns sossar och moderater som vill bilda en stor kommun i södra länet. Måste säga att jag undrade om det var 1:à april eller något annat lurigt.

Det fanns visst fog för idéen om en kommun på Öland som prövades i en folkomröstning 2009, men den idéen föll! Men idéen om att sex kommuner som ska slås ihop som lösning på kommunala problem med små skolor, äldreomsorg som behöver utvecklas etc etc, verkar ogenomtänkt. Men när man läser Eddie Forsmans (m) inspel i frågan i tidningen inser man att han vill lösa frågor som i grunden inte är kommunala utan regionala. Det måste jag säga är helt fel väg, därför att förlusterna i demokrati, bristen på funktionalitet för kommunens huvuduppgifter gör att en sådan lösning är helt absurd med en så stor kommun.

Men det finns en bisats som förskräcker - regionfrågan blir ju inget med.... Om inte i huvudsak moderater i landet bedrivit motstånd/motverkat regionlösningar på andra håll i landet så hade det varit mycket större rörelse i den frågan. Så om man vill göra något åt det borde man väl istället satsa på att ändra sitt partis inställning i regionfrågan, inte skapa nya storkommuner som bara skapar nya problem.

måndag, februari 13, 2012

LOVat vare LOV

I höstas tog oss den rödgröna majoriteten med överraskning när man tillät tjänstemännen att inleda en upphandling enligt LOV (lagen om valfrihet) av både KBT och multimodal rehabilitering inom rehabiliteringsgarantin. Häromdagen fick vi redovisat hur arbetet går. Det visar sig då att ett antal både offentliga och privata enheter blvit godkända enligt uppställda kvalitetskrav att erbjuda dess vårdinsatser. Men det som också blev uppenbart var att en del av de som givit KBT respektive Multimodalrehabilitering under 2011 inom rehabiliteringsgarantin utan att varta formellt LOV upphandlade hade inte blivit godkända - ännu! Det betyder att LOV har fullgjort en viktig funktion - säkerställt ett antal kvalitetskrav på vårdtjänsten - krav som tidigare inte ställts vilket innebär att man då inte heller kunnat garantera en rimligt hög kvalitet på insatserna!

Jag hoppas att de rödgröna nu inser vilken fördel detta är för patienterna att vi säkerställer tydliga kvalitetskrav med LOV upphandling, samtidigt som vi ökar patienternas möjligheter till självbestämmande över sin vård. Ett nästa steg borde ju nu vara att man fattar beslut om att all KBT som landstinget erbjuder ska ske genom LOV - allt för patienternas skull!!

torsdag, februari 09, 2012

40% av resenärerna inte nöjda!

I ett pressmeddelande från landstinget redovisar man den senaste kundundersökningen för kollektivtrafiken. Man kan ha synpunkter på presmeddelandets utformning, där man man försöker skyla över det faktum att 40% av resenärerna som reser ofta är inte nöjda med kollektivtrafiken i länet och det faktum att andelen ökar som inte är nöjda.

På något sätt har hela kollektivtrafiken ett stor bekymmer i det faktum att man som resenär inte tycker att det håller den kvalitet som man har rätt att förvänta sig. I den samlade undersökningen är det under 20% som tycker att kollektivtrafiken håller den kvalitet som man har krav på. Ska vi lyckas med att utveckla det kollektiva resandet så måste detta förhållande förändras.

När man läser en del av detaljsiffrorna på KLTs hemsida så är det ju väldigt bekymmersamt att länets resenärer är missnöjda med biljettsystemet, det inte bara kostar pengar i form av minskad intäkter utan resenärerna är missnöjda med hur det fungerar. Man är missnöjd med informationen och drivkraften för att åka kollektivt minskar enligt redovisningen. Detta är allvarliga tecken och kan inte förskönas bakom tesen att andra har liknande bekymmer. Frågan är ju nu vilka åtgärder som kommer att vidtas för att vända utvecklingen mot mer nöjda resenärer!

Läs också Barometern, SR Kalmar

Handlingsförmåga är avgörande för glasriket, inte lerkastning

I ett inlägg fyllt med vackra adjektiv utgjuter Boda invånaren Marko Ahonen sig över ett blogginlägg som jag gjorde förra fredagen och som Barran publicerade delar av i måndags. Om man skalar bort alla alla invektiven så är vi uppenbarligen överens om att nya grepp behövs. Sedan delar jag inte åsikten att museet i Boda är en motor för utvecklingen. Den har bundit alla kommunala resurser för lång tid vilket gör att kommunens handlingsfrihet i nuläget är väldigt begränsad. Jag hoppas att The Glass factory blir en framgång, men den är ingen lösning på glasrikets bekymmer.

För att lösa det behövs en ny kreativ och innovativ insats mellan glasarbetare - konstnärer/designers - och nya hyttägare. Den modell Orrefors Kosta Boda använt är uppenbart ett misslyckande och därför måste man söka sig ifrån den vägen! Frågan är ju istället vad Målerås gör som är rätt och vad kan man lära av det? Istället för vackra adjektiv vore det ju intressant att höra vad Marko Ahonen har för idéer och själv vill bidra med. En sådan diskussion för jag gärna även med honom, men någon lerkastning tänker jag inte delta i mer!

onsdag, februari 08, 2012

Miljöpartiets dubbelspel

MP förnekar sig inte! På olika debattsidor i länet har miljöpartiet försökt göra gällande att man är emot Kalmar flygplats och att det satsas på den, samtidigt deltog man och röstade ja till det beslut som landstingsstyrelsen tog i december som innebär att landstinget med hjälp av kollektivtrafikmedel stödjer flygplatsens kostnader för investeringar. Men det är klart något pris ska man väl betala för samarbetet med sossarna...Idag har man betalat ett pri(s) igen i landstingsstyrelsen.

Vi hanterade idag i LS en miljöstrategisk fråga för kollektivtrafiken i framtiden. På förslag från vår trafikstyrelse fanns ett förslag om att så långt möjligt använda biogas för busstrafiken framöver. Om detta är vi politiskt överens. Men majoriteten hade i sitt förslag satt en kraftfull begränsning - det blir bara om det ryms i nuvarande ekonomiska ramar och i den fållan hade även miljöpartisterna blivit intvingade.

Självklart ska kollektivtrafiken klara sin ekonomi, men att göra klimatomställningen helt beroende av de nuvarande ekonomiska bedömningarna är absurt. Det betyder att i upphandlingarna de närmaste åren måste man upphandla ett dieselalternativ så att man vet att man kan klara de ekonomiska ramarna eller måste man ständigt omprioritera och dra in trafik på t ex landsbygden för att minska existerande kostnader för att klara klimatsmarta beslut. Det är fel väg att gå.

Vi behöver klimatomställningen och den behöver drivas på, kanske ibland till en något högre kostnad - för i längden tjänar vi på det. Miljöpartiet fortsätter att vara retoriskt yviga, men när det gäller kliver man in i fållan - klimatprat går bra, men det finns inga garantier för verkstad med MP i ledningen! För dubbelspel i flygplatsfrågan, nu dubbelspel i klimatomställningen i kollektivtrafiken  - trovärdigheten sjunker!

tisdag, februari 07, 2012

behov eller efterfrågan

I dagens DN finns en intressant artikel om skillnaderna i att konsumera vård i landet. Statistiken visar att Stockholmarna har den högsta vårdkonsumtionen i landet, trots att man har den yngsta befolkningen och väldigt goda hälsotillstånd. Det landsting som har lägst konsumtion är Östergötland, som nästan har hälften så många besök hos doktor per invånare och år. I artikeln intervjuas en chefläkare som försöker göra gällande att det görs inga onödiga besök, även om de leder till att att beskedet blir att man inte är sjuk. Om man har många sådana besök, då skulle jag nog säga att man har en sjukvård som inte baseras på behov utan på efterfrågan, dvs vill man ha ett besök ska man få det oavsett om det finns skäl. Samtidigt har Stockholm en situation där man inte klarar tillgängligheten inom ramen för vårdgarantin och kömiljarden, varken till att få besök hos en specialistläkare eller att få ett ingrepp utfört. Det betyder att man har massor med besök som kanske inte behövdes och att de som behövde vård inte fick det i tid. Det skulle jag ha en och annan fundering på om jag vore politiker i Stockholm. Har man verkligen prioriterat sina styrsystem rätt, används skattebetalarnas pengar på rätt sätt och om man har landets högsta landstingsskatt kan det ju finnas skäl att ställa sig dessa frågor...
Det blir närmast parodiskt när det i en anslutande DN artikel framförs att Stockholm vill ändra reglerna för kömiljarden så att de ska få del av den... Är det inte bättre att ge vård i tid?

Om man gör jämförelsen med Östergötland, så har de enligt samma typ av statistik, bland landets högsta vårdkvalitet och vårdresultat, och de har väldigt god kostnadseffektivitet och låg landstingsskatt. Men under 2010 klarade man inte tillgängligheten. Det innebär ju att där finns ett behov av att öka tillgängligheten och sannolikt klara av en högre andel besök per invånare och år så att man inte har vårdköer. Vilket man gjort under 2011.

Till sist Kalmar län ligger i mitten vad gäller antalet besök per invånare och år, det är kanske lågt om man ser till vår ålderssammansättning. Men vi har mycket hög tillgänglighet och en kostnadseffektiv vård, vårt bekymmer är att när man mäter vårdkvalitet så ligger vi i den "sämsta" tredjedelen i landet - det är Kalmar läns utmaning.

måndag, februari 06, 2012

Återigen räddad av regeringen

De rödgröna som så gärna skyller på andra när resultaten inte blir som de borde vara i landstinget. Borde denna dag skicka fånga rosor till Alliansregeringen! När landstingets bokslut idag blir offentligt står det helt klart att utan Alliansregeringen extra statsbidrag med kömiljard och patientsäkerhetspengar etc så hade det inte blivit något överskott 2011.

Bokslutet visar med all önskvärd tydlighet att ekonomin delvis skenat under 2011. Där hälso - sjukvårdsförvaltningens underskott ökat med 30 miljoner trots att man inför 2011 fick extra medel för att underskottet skulle minska. Nu blev resultatet tvärtom. Redovisningen visar också att KLTs ekonomi är i grav obalans och det hotar på allvar den utveckling av kollektivtrafiken som är utlovad. Nästan 30 miljoner i underskott bara på den del som är landstingets ansvar av kollektivtrafiken visar att här behövs åtgärder vidtas.

Det är bra att landstinget även 2011 går med överskott - vinst är bra, men de underliggande strukturproblemen visar på att det under 2012 kommer att behöva vidtas åtgärder. Vilka mer besparingar kommer de rödgröna att vidta utöver de redan annonserade för äldresjukvården och multisjuka?

fredag, februari 03, 2012

Nu behövs ett nytt grepp för Glasriket

Igår kom beskedet att varslet om att stänga hyttan i Åfors fullföljs, det var sorgligt! Det finns säkert en ekonomisk rational för bolagets hantering, men den är inte framtidsinriktad. Nu behövs ett annat perspektiv! Det kanske är så att de stora glasbolagens tid är över, men då krävs ett annat grepp för att säkra att Sverige även i fortsättningen är ett glaserande med ett glasrike.

Här behövs en samling från flera olika intressenter, med kommuner, regionförbundet, staten, glasarbetarna, glaskonstnärerna och ett samtal om hur vi vill att glaset och glasriket ska tas in i framtiden. För det kan väl inte vara så att glasrikets framtid är ett museum i Boda och ett eller kanske två bruk. Det vore en förlust.

Till sist kan det konstateras att hade inte Emmaboda kommun bundit alla resurser i Boda hade kommunen kunnat vara en mer aktiv aktör i den nu pågående krisen, inte för att driva glasbruk, men kanske för att bidra till lokaler, eller utvecklngsprogram eller det vi ännu inte sett. Nu är handlingsutrymmet väldigt begränsat.

Läs Barometern, Östran, sr Kalmar

onsdag, februari 01, 2012

Centralisering av vården i Västervik - drabbar Överum

Idag kom beskedet som många Överumsbor länge varit oroliga för och som jag som politiker i flera omgångar varit med att förhindra att det blir blir verklighet - folktandvården stänger sin mottagning i Överum. Det är bedrövligt och ett stort misslyckande. Precis som Gudrun Brunegård skriver i sin blogg kan man undra vad ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell gjort för att förhindra detta. När politiken inte står fast då händer sådant här. Tyvärr är ju detta ett ytterligare steg i den nedmontering av vård på mindre orter som den rödgröna majoriteten genomför. För några veckor sedan stängde man distriktssköterskemottagningar i norra Västerviks kommun, nu stänger man folktandvården. Ska landstinget behålla någon trovärdighet på landsbygden i Västerviks kommun gäller det nu att säkra att den vårdcentral som finns i Överum kan finnas kvar även efter att nuvarande doktor slutat. Det vilar ett stort ansvar på de rödgröna och ansvarigt landstingsråd Jessica Rydell (mp). Miljöpartiet brukar tala om att man värnar de småorterna, den senaste månaden har vi inte sett något av det, någon trovärdighet kan de kanske rädda om det blir en framtid för vårdcentralen i Överum. Så Jessica redovisa vad du gör, vilka åtgärder du vidtar för att säkra vårdcentralen i Överum!!

Läs Västervikstidning