torsdag, juni 24, 2010

Lite lågvarv!

Midsommar närmar sig och det svenska vädret har blivit på gott humör - äntligen! Alliansen leder i opinionen enligt dagens Synovate studie, vilket oxå känns skönt. Mindre bra är dock att SD ser ut att vara på väg in i riksdagen. Det blir en viktig uppgift i den kommande valrörelsen att försöka förhindra att detta händer.

I Barometern läser jag idag att landstingets hälsocentraler blivi allt bättre på att ge människor stöd att sluta röka, det är en god nyhet. Att motverka rökningen och hjälpa människor att sluta är en av de viktigaste hälsoinsatser som kan göras!

En annan god hälsoinsats är att om möjligt ta lite ledigt - det gör jag några dagar nu. Så det kommer bli lite mindre skrivet på denna blogg kommande dagar. Kära läsare - ha en skön midsommar!


- Posted using BlogPress from my iPhone

onsdag, juni 23, 2010

Hemligt landsting

Idag publicerar Östran en viktig och intressant artikel om det som uppfattas som en hemlighållen rapport från externa granskare i landstinget. Det är allvarligt och inte bra. Landstinget har som ett av sina värdeord att det ska vara öppet och transparent. Men processen kring denna rapport signalerar något helt annat. Dock kan man säga att det tyvärr ligger lite i linje med det jag fick kritisera igår, när landstinget genom pressmeddelande skönmålar landstingets verksamhet istället för att ta brister och utmaningar i psykiatrin på allvar och också synliggöra dem.

Politiken gav förra året ett uppdrag att det ska göras en översyn av de administrativa processerna och de centrala staberna i syfte att effektivisera och bli än mer kostnadseffektiv. I det arbetet har den rapport skapats som Östran skriver om. Rapporten har jag inte sett, eller hört talas om, men är de Östran beskriver rimligt korrekt så visar det ju att det finna en del att göra - minst sagt. En del av de synpunkter som kommer fram är sådant som vi från oppositionen tidigare lyft, t.ex frågan om underskottsbudgeteringen av sjukhusen, vilket jag är övertygad om är demotiverande i verksamheten. Det är inte bra för en verksamhet att inte ens ha chansen att klara sin budget.

För att återställa en del av det skamfilade ryktet som LT fått i dagarna är det viktigt att nu vara än mer öppen och inte ägna sig åt att ens kunna uppfattas som att man osynliggör eller döljer olika informationer och fakta. Anders Henriksson har här ett särskilt ansvar för att stå upp för öppenheten, även när det inte är enbart bra nyheter!

tisdag, juni 22, 2010

Varför dölja en problematisk verklighet inom psykiatrin?

Idag presenterar Socialstyrelsen en första öppen jämförelse av den psykiatriska vården i landet och de olika landstingen. Rapporten visar på¨många problem och brister i den psykiatriska vården, såsom att den som är eller har varit psykiskt sjuk har betydligt högre dödlighet i andra sjukdomar såsom hjärtinfarkt och stroke. Eller man att man inte får korrekt behandling för sin diabetes. Rapporten redovisas bl a i SvT och SvD

Kalmar läns resultat är oerhört blandade och på vissa områden bra och på vissa områden rent dåliga, såsom att man inte sköter diagnossättning och diagnosregistrering - sämst i landet i slutenvården. Jag skulle kunna göra en lång lista utifrån socialstyrelsens rapport som är tydliga och starka förbättringsområden, den skulle innehålla bl a:
- säkerställ att den som har en psykisk sjukdom får korrekt somatisk vård
- låg tillgång till psykiatriker
- hur hantera det faktum att Kalmar län på ett antal områden har relativt hög återinskrivning i slutenvård efter behandling
- självmords utvecklingen bland män
- varför har Kalmar län längre vårdtider för ett antal diagnoser

Detta röjer att Socialstyrelsens rapport synliggör att den psykiatriska vården i länet och landet är i fortsatt stort behov av utveckling och förbättringsarbete. Precis som tidigare granskningar inom vårt län visat.

Men jag måste erkänna att jag blir ...... när jag läser Landstinget i Kalmar läns pressmeddelande kring rapporten. Det är propagandistiskt och den som läser detta pressmeddelande får intrycket att allt är frid och fröjd. Man lyfte fram det enda område där Kalmar län är bäst - att följa de nationella riktlinjerna för behandling av depression och erbjuda KBT behandling. Det är bra! Men det är en - EN - begränsad del av jämförelsematerialet. När man dessutom vet att vi under förra året inte kunde ge KBT behandling till alla dem som har rätt till det inom rehabiliteringsgarantin, eller när landstinget förbereder sig för att klara riktlinjerna för schizofreni kommit fram till att vi har nästan ingen KBT behandling som stöd för behandling av denna diagnos, blir valet av innehåll i pressmeddelandet med förlov sagt problematiskt!

Jag tycker att man ska alltid lyfta fram det som är bra i en verksamhet, men man ska samtidigt vara genomskinlig om resultaten i sin helhet, i det här fallet kan man inte såsom det görs i pressmeddelandet påstå att landstinget tillhör de bästa i landet. Det ger inte rapporten NÅGON täckning för. Det är enbart propagandistiskt! Det är dessutom att försöka dölja verkligheten!  Ett av ledorden för landstingets verksamhet är öppenhet och därmed sammanhängande transparens - det uppfyller man inte idag!


Pressmeddelandet försöker dölja en verklighet, det är beklagligt, det finns ett stort behov av fortsatt utvecklingsarbete på många områden!

måndag, juni 21, 2010

Västerviks satsningar

Idag har vi presenterat en Västerviks variant av Alliansens Valplattform på pressträff. Orsaken till att vi gjort en särskild västerviks variant är att den rödgröna majoriteten försummat utvecklingen av vården i den norra delen av länet. Under den gångna mandatperioden har vi fått kämpa stenhårt för en rättvis vård för ungdomar med ätstörning, men under lång tid förnekades bekymren och nu fördröjs förverkligandet av fullmäktiges beslut. På samma sätt har det varit med att ta vara på de särskilda kompetenser och profiler som finns på Västerviks sjukhus vad gäller medicinsk rehabilitering och Smärtbehandlingar och utveckla dem till tydliga länsresurser.

Från Allianspartierna tar vi nu ansvar och markerar att vid en valseger kommer vi göra satsningar både för jämlik och rättvis vård - liksom för att ta vara på Västerviks sjukhus unika kompetenser.

Allt detta beskrivs på VT´s hemsida, men där finns också en parodisk kommentar från Johnny Pettersson V- landstingsråd. Han påstår att vi kopierat deras politik- det är en spännande om det varit fallet hade vi redan haft en uppbyggd enhet för medicins rehab, då hade vi redan haft ett länscentra med rätt resurser för smärta osv. Men det har vi inte. Det är ju majoritetens bristande handling och prat som gör att vi driver dessa frågor.

En sak till de rödgröna talar om att man vill ha fler psykologer i primärvården det är bra - men de tänker ta resurserna från psykiatrin - det är ingen satsning det är enbart att flytta resurser och ytterligare underminera den psykiatriska vården i länet. Att ställa ut sådana vallöften är falsk marknadsföring!

fredag, juni 18, 2010

Hälsocentraler är ingen industri!

Idag sker nästa debattinlägg i fråga om Hälsocentralerna i Oskarshamn. Det är den annars väldigt kloke doktorn Joep Perk som tycker att alla Hälsocentralerna ska flytta in på sjukhuset, allt enligt Oskarshamns tidningen. Argumentationen är en flora i industriell rationalitet, men inget om närhet eller lokal förankring.

Landstinget har idag en vårdcentral som ligger jämte sjukhuset och som har dåliga lokaler. I det fallet skulle jag kunna tänka mig att överväga en inflytt på sjukhuset. Men vi ska inte förfalla till att tro på de locktoner som den industriella logiken skapar om närhet till sjukhusets resurser. All vår övriga erfarenhet säger att närhet till sjukhus genererar mer sjukhus insatser. Jag är övertygad om att om vi får en hälsocentral på¨sjukhuset kommer det att generera mer besök på sjukhuset verksamheter och mer nyttjande av sjukhusets alla resurser - även om det kanske inte är nödvändigt för god vård. samtidigt skulle det generera större avstånd för medborgarna och mer likformighet i vårdutbudet i Oskarshamn. Det tror inte jag är bra för utvecklingen av vården. I grunden hör inte primärvården hemma på sjukhuset och det är för mig viktigt att markera.

Oskarshamn behöver inte färre vårdcentraler, den skulle må bra av fler, med spridning i kommunen och det är min förhoppning att vårdvalet så småningom ska ge det. Ett fullföljande av förslaget att flytta alla hälsocentraler till sjukhuset riskerar i nästa steg att leda till en diskussion om den akutverksamhet som finns där - det tror jag vore en oklok utveckling!

Så sluta tänk industriell logik - tänk på patienterna!

Succe för tåg!

Tåget har utvecklats bättre än någon tänkt sig framgår det av statistik från Trafikverket som Ekot presenterar idag. Tågresandet har ökat med 56% sedan 1997. Det är en fantastiskt utveckling som röjer en stor förändring i människors vardagsliv. För bakom detta ligger utvecklingen av att vi pendlar allt längre sträckor till och från våra arbeten, men vi gör det mer och mer med tåg. Det är bra för ekonomin och det är bra för klimatet. Rörligheten skapar tillväxt, skapar utveckling på orter som har svag arbetsmarknad men god boendemiljö och det förstärker utvecklingen att transportsektorn inte längre ökar utan nu minskar sina klimatpåverkande utsläpp.

Men det är också en signal till oss som ansvarig politiker - vi behöver ta vara på denna efterfrågan på tågresor  och förstärka den ytterligare. Därför är en satsning på pendeltågstrafik från Kalmar till Växjö/Alvest ett viktigt steg. Liksom satsningen på Tjustbanan med nya tågset eller vidareutveckling av länets trafik på Stångådalsbanan.

Tåget har framtiden för sig - nu behöver vi som har besluten vårda möjligheterna!

torsdag, juni 17, 2010

Energiuppgörelsen - inget svek men en framgång

När jag för 30-år sedan deltog i kampen mot kärnkraften och var aktiv i dåvarande Linje 3 så trodde jag nog även efter linje 2 vinsten att vi inom 30 år skulle avvecklat eller i varje fall vara mindre beroende av kärnkraften. Till min sorg kan jag konstatera att det har inte hänt - en röst på den linje som Socialdemokraterna då företrädde blev en röst på mer kärnkraft och stort kärnkraftsberoende.

När Riksdagen idag debatterar Alliansregeringens klimat och energiproposition så kommer miljöpartister och socialdemokrater rikta kritik mot mina kamrater i Centergruppen i riksdagen. Men det är en falsk debatt från ett S-parti som aldrig gjorde det man lovade i folkomröstningen - avveckla kärnkraften. Vi har från Centerpartiet under alla dessa 30 år gjort vad vi kunnat för att få tilll en avveckling, men S har haft ansvaret, men inte tagit det! Det är deras oförmåga som gör att vi idag har ett 50% kärnkraftsberoende för elproduktionen, de har inte klarat att styra ut kärnkraften och styra in nya energikällor. De borde ha vett att hålla tyst idag och istället skämmas!!

För min personliga del så tycker jag det är utmärkt med de skärpningar som C riksdagsmannen Sven Bergström fått igenom och som innebär att Kärnkraftsindustrin får ta fullt kostnadsansvar. Med den kunskap jag har tror jag att de innebär att det kommer inte byggas nya kärnkraftverk eftersom det finns ingen som vågar ta dessa finansiella försäkringsrisker. Även om vi säkert kommer se projekt startas de närmaste åren så är sannolikheten stor att de rinner ut i sanden.

Med detta perspektiv så är propositionen en stor framgång för den innehåller väldigt stora insatser för klimatomställning, mer resurser och stabila regler för vindkraft, stora insatser för energibesparingar osv osv. För mig som Centerpartist är detta den stora vinst som motiverar de förändrade spelreglerna för kärnkraften. Skulle inte förvåna mig om man om 30 år kommer säga att idag inleddes den verkliga avvecklingsprocessen av kärnkraften för ingen var beredd att betala för den - i det perspektivet är detta en historisk dag!

Läs gärna de olika media som skriver idag DN, Aftonbladet, SvD, Radio Kalmar eller bloggvänner som Annie Johansson, Christina Davidsson, Gustav Andersson

onsdag, juni 16, 2010

Sahlin - out of touch - hånfull och pressad

Lyssnar på partiledardebatten i Riksdagen och Mona Sahlins inlägg och den debatt som följer av det. Sahlins beskrivning av verkligheten är helt utan kontakt med verkligheten. När internationella bedömare hävdar att Sverige under Alliansregeringen har fört den smartaste och klokaste ekonomiska politiken i Europa under den ekonomiska krisen så försöker Sahlin säga att allt är förött av oansvarig ekonomisk politik. När den svenska ekonomin vänder snabbare än vad någon vågat tro så påstår hon att vi är i utförsbacke. När arbetsmarknaden vecka för vecka blir allt bättre enligt tillgänglig statistik så påstår hon motsatsen.

Mona Sahlins svartmålning av Sverige och vår utveckling motsägs av den faktiska verkligheten och det är nog ett viktigt skäl till han hon har så dåliga förtroendesiffror.

Sedan är det beklämmande att hon förfaller till att kalla partiledarkollegor feg - då är man pressad!!

Läs DN, SvD, Aftonbladet

tisdag, juni 15, 2010

Oj så fel Östran och S

I lördagens Barometern skrev den nye S-ledaren i Mönsterås en stor debatt artikel där han spred diverse anklagelser mot Centerpartiet och Roland Åkesson - ett av temana var att Mönsterås stagnerar..... I går kommenterade jag en uppföljande ledare i Östran på samma tema. Idag replikerade Roland och Centergänget i Mönsterås, inte genom en debattartikel utan på det sätt som anstår en Centerpartist - handling  och utveckling.

I media (Östran, Barometern, SR Kalmar) presenterades idag en uppgörelse med Holländska entreprenörer som vill skapa en Sagopark . Det handlar om investeringar på uppemot 500 miljoner. Kommunen gör det man ska, hjälper till med detaljplaner, markfrågor, men resten får entreprenörerna ta hand om. Så replikerar en sann Centerkommun  - en satsning på entreprenörer och företagande, för vi vet att det är så välfärd skapas.

måndag, juni 14, 2010

Östran drömmer

Med utgångspunkt i en av verkligheten redan bevisad förlegad opinionsmätning försöker ledaren i Östra Småland att skapa bilden av att nu är Centerpartiet i Kalmar län och särskilt Roland Åkesson i Mönsterås illa ute.... Jag förstår att man drömmer detta, men tala om att se grandet i grannens öga men inte bjälken i det egna....

Centerpartiets och Roland Åkesson ledning av Mönsterås är historisk, det är sant, men det har också lett till en god utveckling av kommunen, en kommun där decentralisering och småskalighet är ledord och där medborgarna i olika undersökningar är nöjda. Men nu handlar inte Östrans ledare om detta egentligen utan om annat - förskjuta perspektiv från de egna frågorna och bekymren.

Det är märkligt att Östrans ledare inte ägnar mer tid att  fundera kring varför S i länet i SCB ligger under valresultatet, eller det faktum att Alliansens och då särskilt moderaternas framgångar i storstäderna sakta men säkert sprider sig till de mindre residensstäderna. Ur mitt perspektiv skulle egentligen Östrans resonemang kunnat handla om Kalmar lika gärna, där S med vänster stöd styrt länge och skapat bland de högsta skatterna utan att leverera resultat som är bättre än jämförbara städer såsom Växjö och Halmstad. Eller som min partikollega i Kalmar brukar visa att det är mycket dyrare för en barnfamilj att bo i Kalmar än i exempelvis Väsxjö. Men det är oron för att dessa frågor ska få fäste och leda till väljarras för S som man försöker skapa en bild av något annat. Detta valet kan bli historiskt - en Alliansregering väljs om och ytterligare kommuner i Kalmar län byter till Alliansmajoritet - men det är väl en möjlig verklighet som östrans ledare kommer förneka fram till valdagen!

söndag, juni 13, 2010

Utmaningen återställd - valet osäkert

Idag presenterat SIFO sin nya opinionsmätning  (se SvD, Aftonbladet, Expressen, SR) och den bekräftar den trend som ett antal andra opinionsinstitut började beskriva de sista veckorna i maj - skiftet till juni, men som SCB skapade osäkerhet ikring. Jag tror att den analys som gjordes av SCB undersökningen att den var "gammal" trendmässigt när den redovisades var korrekt. Men det betyder bara att den utmaning och den kamp som var på G nu får all den energi som behövs för att Allianspartierna ska kunna vinna i höst.

Dock är det ju så att SIFO bekräftar alla aktuella undersökningar att det finns just nu bara två partier som kan vara riktigt nöjda - M och MP i övrigt är alla drabbade av svårigheter. Vi har i Centerpartiet en tuff valrörelse framför oss där det nu gäller att kunna synliggöra att välfärden förutsätter ett ännu bättre företagsklimat i Sverige och det därför är väldigt viktigt för alla med en mer utvecklad företagspolitik och lagar och regler som är avpassade för mindre företag, såsom mer dynamisk LAS eller utvecklat trygghetssystem för företagare så att fler vågar ta steget.

Men det stora sossepartiet går just nu mot ett historiskt nederlag där man i opposition krymper partiet till en storlek som sjävlbilden inte motsvarar överhuvudtaget - när börjar den intern kritiken bubbla upp till ytan - det är ett av valrörelsens frågetecken!

lördag, juni 12, 2010

Bush retorik från vänstern

Igår intervjuades Maud i DN och beskriver där hur hon som ung började oroa sig för olika miljöproblem, däribland Ozonproblemet. Centerpartiet var det första partiet som lade en miljömotion i Sveriges riksdag. När jag blev aktiv i CUF i mitten av 70-talet så var samtal om ekologi och kretslopp centrala teman. Vi var före de vänsterkrafter - Alliansfritt Sverige -  som nu försöker håna Maud för att man kan läsa DN artikel som om Maud skulle påstå att hon upptäckte problemen med ozonhållet. Jag tycker det är bedrövligt att vi nu får in den typ av förklenande retorik som Bush använde mot Al Gore i presidentvalet 2000. När man försöktep åstå att Al Gore skulle påstått att han skapat internet. Det var löjligt och det är lika löjligt att göra den typ av påhopp som man nu för fram på blogg och i Svd om Maud.

Det Maud visar i intervjun är det viktiga, hon tillsammans med resten av centerrörelsen är det ledande miljöpartiet - originalet. När vänsterkrafterna flummade runt och hyllade planekonomi - byggde vi i Centerrörelsen en miljöpolitik för framtiden. Det kommer vi att fortsätta med eftersom det behövs!

Läs gärna Johan Hedins blogg också

fredag, juni 11, 2010

En förbättringsagenda för nästa mandatperiod

Idag har vi från Allianspartierna i landstinget presenterat vår gemensamma valplattform för den kommande mandatperioden. Vi fokuserar den på fyra områden:
* Barn – Barnsjukvård på barns villkor!
* Äldre – Sjukvårdens VIP-kunder ska få VIP-sjukvård!
* Psykiatrin – En utvecklad och kvalitetssäkrad psykiatri
* Rehabilitering – en rehabilitering värd namnet!

Dessutom markerar vi väldigt tydligt att vi kommer göra något åt de ohemula avgiftshöjningar vänstergänget genomfört och vi fortsätter satsningar som pågår i landstinget:
*  fortsätta satsningen på cancervården med utvecklade behandlingsformer, garanterad vård
i tid och robotkirurgi m.m.
* ligga i framkant inom hjärta, stroke och diabetes i enlighet med det förbättringsarbete
som pågår
* göra en satsning för att kunna erbjuda patienter i Kalmar län Europas säkraste vård

Men det jag ör mest stolt över är den vision och de värderingar för utveckling av vården i kalmar län som vi presenterat. Den bygger på ett rejält processarbete och ger en bra bild av vilka värderingar och ambitioner som kommer leda oss under kommande mandatperiod. Vi har uttryckt oss på följande sätt:

Vi har en vision för hälso- och sjukvården i Kalmar län
Vi vill skapa en hälso- och sjukvård som:
  • är lyssnande - Det handlar t.ex. om att patienternas erfarenheter och kunskaper tillvaratas
  • för att utveckla vården och att patienterna får ett värdigt bemötande.
  • är mänsklig - Det betyder t.ex. att den palliativa vården fungerar med värdighet i hela Kalmar län och att vården formas utifrån patienternas perspektiv m.m.
  • är nära, tillgänglig och gränslös - Det kan handla om att samverkan med andra vårdgivare såsom kommunerna fungerar mycket bra. Det kan också handla om att vården är köfri och finns geografiskt så nära medborgarna som möjligt.
  • sätter patienten före systemet - Det handlar bl.a. om att det råder fri etablering i primärvården och att vården är jämställd och jämlik, samt att vårdprocesserna är formade utifrån patienternas bästa.
  • tar sikte på hälsa - Det innebär bl.a. att det förebyggande arbetet i vården är i fokus och att landstinget tillsammans med andra driver på för en jämlik hälsa bland invånarna.
  • är i framkant - Det handlar bl.a. om att vårdkvaliteten i länet är den bästa och såväl behandlingsmetoder som läkemedel följer med i utvecklingen.
  • gör det möjligt för patienten att välja det bästa - Det handlar bl.a. om att länets invånare har frihet att välja vårdgivare även utanför länet och kompetensutvecklingen och vårdutvecklingen gör att vården i Kalmar län är konkurrenskraftig.
  • är utvecklande och lärande i vardagen Det innebär bl.a. att strategin för framtiden är att förbättra vården för varje dag och att lärandet stimuleras och belönas i landstingets verksamhet.
Nu har vi lagt grunden för en positiv och framtidsinriktad valrörelse när vi ber om ett gemensamt mandat att leda landstinget de kommande fyra åren.

I pressen får vi se vad det ger för avtryck, men i Radio Kalmar är det redan ute.

torsdag, juni 10, 2010

Undersökningar och trender - eller vad ska man tro?

Idag har SCB presenterat sin stora partisympatiundersökning vilket framgår bl a i Dn och SvD och låt det vara sagt först- Det var inte kul!
Men det är värt att notera att den är gjord i huvudsak innan den vändning som andra opinionsinstitut rapporterat om den senaste tiden, så var i trendens vågor den studie står är svårt att säga.

Men om man tar den på lite allvar så är det ju så att vi som centerpartister har än en gång fått beskrivit vilken utmaning vi har. Vi måste visa för väljarna att vi är den gröna och företagssamma rösten i alliansen. Men vi måste också bredda vårt tilltal och kanske framförallt skapa en mobilisering eftersom man i undersökningen kan se att vi är ett av de partier som just nu har lägst mobilisering och intresse av att delta i valet. Det är vår utmaning.

Men när man läser andras kommentarer undrar man vilka glasögon som använts. Bland annat på landstingsmajoritetens blogg kommenteras undersökningen som en stor framgång av s- politiske sekreterare. Det måste krävts stor självförnekelse för att skriva detta, med tanke på att S i länet enligt Barometern har tappat stort jämfört med 2006. Tar man det bredare perspektivet för landet så är det ju så att S om SCB får rätt går mot ett katastrofval, där man kanske vinner makten, men förlorar partiet till andra. I storstäderna pågår ju en revolution när det gäller väljer sympatierna och socialdemokraterna är hälften så stort som M i Stockholms län.

Förvisso är det så att vi som C har en del att arbeta med, men det finns det fler (s)om har!

Läs gärna Magnus Andersson blogg också!

onsdag, juni 09, 2010

S och las

Häromdagen presenterades två glada socialdemokrater tankar om förnyelse av S företagarpolitik. När media lyssnade på dem så drog man den entydiga slutsatsen att de två vill förändra Lagen om anställningsskydd. Efter att Östrans ledare ifrågasatt deras utspel så backar de båda herrarna i ett svar på östrans ledarsida.

Det är synd att det inte orkade stå för sin insikt. Dynamiken på arbetsmarknaden försvåras och ungdomar och invandrare stängs ute från arbetsmarknaden av delar av LAS reglerna, därför behöver lättnader göras för de mindre företagen!

Primärvård i centrum

Igår hade jag förmånen att få delta i Allmän medicinskt forum. Det samlar allmänläkarna i södra länsdelen. Temat primärvården i framtiden och delar i detta var funderingar kring primärvårdens innehåll, resurser och utveckling inom vårdvalets format de kommande åren.

Allmänläkarna är de som ska stå för den stora kontinuiteten i vården, vara patienterna hjälp när man behöver vård på andra håll i hälso-sjukvårdens labyrint. De har den stora utmaningen att kunna mycket om alla de medicinska problem vi som medborgare kan drabbas av eller tror att vi drabbats av.

Min syn är att primärvården med allmänläkarna som basen för denna verksamhet får positiva möjligheter av vårdvalet. Det kommer ge fler aktörer som driver på för utveckling och resurser till primärvården och det kommer bidra till att olika tänk kring primärvård kan prövas och jämföras både i vårt län och mellan verksamheter i olika län.

Jag är övertygad om att möjligheten till etablering i primärvården också kommer skapa positiva möjligheter. I de samtal vi hade igår upplevde jag ett väldigt starkt stöd för detta synsätt även om det också finns oro för vart utvecklingen kommer gå.

Det som väckte mest diskussion av det jag sa var att jag tror att i framtiden kommer teamarbete med arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper med olika professionellt ansvar att vara viktigt. Denna tes är kanske inte det mest uppskattade jag sagt... men utifrån de erfarenheter jag menar att utvecklingen i folktandvården har givit så är detta en fråga att pröva och reflektera kring. Men ska den bli verklighet måste doktorer och andra vårdgivande yrkesgrupper se möjligheten. Det kommer uppenbarligen ta ett tag;) om jag får tro gårdagens samtal.

Men sammantaget är min tes att primärvården måste stärkas och få resurser att klara sitt breda uppdrag. Men ska vi klara det krävs det många aktörer i samhällsdiskussionen som står upp för det.

måndag, juni 07, 2010

Förtroende och tilltro

I en intressant kolumn i Östran skriver tidigare ministern Hans Karlsson om varför man ska rösta på ett part i eller inte. Hans tes är att man oavsett personer och förtroende för henne ( jo det handlar om Mona Sahlin helt och hållet) ska rösta på det parti man delar värderingarna med. Det han väljer att bortse ifrån i sitt resonemang är att värderingarna bärs av företrädare för partiet och de måste skapa förtroende för att man kan leverera, att man har förmågan. Och det är här Karlsson har sitt bekymmer för han erkänner ju indirekt att inte heller han har förtroende för sin partiledare att hon kan leverera, men han röstar ändå på S. Det må vara hans val och allt annat hade varit helt sensationellt. Men sanningen är ju den att en stor del av svenska folket drar en annan slutsats - man litar inte på hans partiledare, man saknar förtroende och då rösta man på något annat parti med företrädare man har förtroende för.

Dessutom har ju inte de rödgröna så lätt just nu i själva förtroendefrågan, i DN kan man idag läsa hur tjänstesektorn går mot en allt bättre konjunktur eller att internationella valutafonden öser beröm både över riksbanken och regeringen.Det är så förtroende skapas, man driver en politik, den ger resultat och utifrån det blir man testad och kan bygga förtroendekapital. Det har Alliansens gjort och det är därför dess partiledare har ett gott förtroende.

Allianspartierna gemensamma utmaning är nu att spänna bågen för vad förtroende ska användas till för att förnya Sverige de kommande fyra åren.

söndag, juni 06, 2010

Flyget tänker rätt

I SvD idag kan man läsa en intressant notis - flygföretag satsar på tåg!! Det är Sundsvalls flyg som satsar på¨tåg till Stockholm. Argumentet är att man med de stora infrastruktursatsningar som nu görs på järnväg till Sundsvall så kommer kunderna att vilja nyttja tåget mer och då vill flygbolaget möta sina kunders efterfrågan- Klokt, då har man gått från att vara flygföretag, till att vara ett persontrafik företag som möter kunderna!

Det är så SJ får fler bra konkurrenter och kunderna får nya möjligheter tack vare satsningarna på järnväg som den här regeringen gör över hela landet!

Var är Anders Henriksson?

I veckan har det tyvärr visat sig att mina och övriga Alliansföreträdares oro för hanteringen av Beroendecentrum visat sig vara korrekta. I veckan fick miljöpartiets politiske sekreterar presentera misslyckandet - en förlängning med 4 månader av verksamheten -.sedan total osäkerhet!

När vi från Allianspartierna i landstinget och Kalmar kommun i våras på olika sätt i media markerade att vi anser Beroendecentrum vara en viktig verksamhet som måste bli permanent, fick vi i media skäll an Anders Henriksson för att sprida oro, för något som överhuvudtaget inte var aktuellt. Beroendecentrum var inte hotat, vi var bara alarmister.... Vi sträckte ut handen för att markera att vi vill bidra - svaret vi fick var en armbåge i sidan och att vi sprider oro.

Nu när det vi varnade för har inträffat - beroendecentrum har fått fyra månader till och ingen i den politiska majoriteten vet hur man ska lösa frågan - då skickar Ander Henriksson ut Miljöpartiets politiske sekreterare att presentera de dåliga nyheterna. Det är dåligt ledarskap!! Även när det är dåliga nyheter bör den som är ytterst ansvarig ta ansvar inte enbart när det är goda nyheter. Så var är du? Vad har du för lösning på frågan om att permanenta Beroendecentrum?

lördag, juni 05, 2010

Hälsocentraler i Oskarshamn

De senaste dagarna har det startats en debatt i Oskarshamn kring Hälsocentralerna. Det var verksamhetscheferna på de tre offentligt drivna verksamheterna som i ett öppet brev föreslog att man skulle slå samman dem till en för att man skulle få nya lokaler.
Till detta har jag bara några saker att säga:
1) Beroende på Socialdemokraternas och den rödgröna majoritetens misskötsel av frågan - dvs inte åtgärdat lokalerna i tid så förstår jag att verksamhetscheferna har tröttnat. Kristinebergs vårdcentral är utdömd av arbetsmiljöinspektionen. Det är bedrövligt att man så fatalt kan missköta en fråga.
2) Förslaget om en hälsocentral är en produktionsorientering inte en patientorientering av verksamheten.
3) Landstingets erfarenhet av en stor vårdcentral på en ort är inte goda - över tid är det ingen bra lösning.
4) För mig som Centerpartist är patienternas valmöjlighet helt avgörande och med en vårdcentral i Oskarshamn tar man bort den helt!
5) Jag önskar och arbetar för att vi utöver de offentliga vårdcentralerna ska få någon privat aktör att etablera sig i Oskarshamn inom vårdvalet - Oskarshamn skulle må bra av den breddningen av utbudet!

Till sist - de ledande socialdemokrater som nu uttalar sig i denna fråga i Nyhetern och Oskarshamnstidningen borde vara betydligt ödmjukare - det är deras oförmåga som gör att debatten om vårdcentralerna nu drivs fram! Samla nu ihop er och få något gjort i Oskarhamn istället!!

Den gröna rösten!

I dagens DN intervjuas Andreas Carlgren. I intervjun redovisas flera intressanta saker som hänt de senaste åren, dels att när Andreas tillträdde övertog han Europas "smutsigaste" bilpark idag efter miljöbilspremier och olika andra stimulanser har vi den största andelen miljöbilar i Europa och för det andra för första gå¨ngen sedan mätningar infördes så minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn.

Det visar på att med en teknikpositiv och marknadsorienterade miljöpolitik kan man uppnå resultat. Den väg som de röd gröna anvisar med mer förbud och teknikfientlighet leder åt fel håll. I valrörelsen 2006 sammanfattade Mona Sahlin inställningen väldigt tydlig, deras (hon menar Centerpartiet och Alliansens) miljöbilspremie vill vi inte ha; nej hon ser inte värdet av att stimulera införseln av ny teknik. Istället satsar de rödgröna på konvertering av gamla bilar vilket ger mycket sämre resultat när det gäller utsläpp och vad man får för pengarna.

Det är en av skillnaderna inför höstens val - att titta bakåt eller att titta framåt - gamla bilar eller nya bilar med ny miljövänligare teknik - välj själv!

torsdag, juni 03, 2010

Parodisk socialdemokrati

Idag försöker ledande socialdemokrater hävda att SKL och regeringen fuskar med vårdköerna. Det ska komma från det parti som avskaffade vårdgarantin 1995 efter att den såvarande borgerliga regeringen inför den något år tidigare. Det ska sägas av ett parti som under 12 års regerande inte lyckades göra något för att korta väntetiderna. När nu det faktiskt är färre som väntar, hur du än räknar, då försöker man göra en affär av att regeringen och SKL stramat upp reglerna ytterligare för det här året så att vi i landstinget måste bli ännu bättre på att ge vård i tid.
Det är pinsamt att läsa utspelen på Dagens Medicins hemsida!

Ett ord i rättan tid!

I ett väldigt bra debattinlägg i SvD synliggör företrädare för vårdföretagen den märkliga och ej verklighetsförankrade kritik företrädare för de röd-gröna återkommande framför mot Vårdvalsreformen och LOV genomförandet i kommunerna. De röd-gröna odlar myten att den sk etableringsfriheten är en styggelse och ska bort. Vårdföretagen visar med tydlighet att det inte är där problemen finns.
Inom säkrade kostnadsramar är etableringsfriheten nyckeln till möjligheten för medborgare att välja exempelvis vårdgivare och för nya aktörer att försöka etablera sig och konkurrera med andra. Utan etableringsfriheten är vi tillbaka i den politiserade och nyckfulla hantering som bl a utgivande av vårdavtal har inneburit tidigare. Dessutom är den själva nyckeln till utvecklingen av en ny hälsosam företagssektor, något vi behöver för jobb och välfärd i Sverige!

Läs gärna Anders W Jonssons kommentar också!

onsdag, juni 02, 2010

Resistensen - ett hot mot sjukvården

Sjukvården med alla dess behandlingar står inför ett jättelikt hot - utvecklingen av multiresistenta bakterier, dvs det finns snart ingen antibiotika som klarar att bekämpa dem. Denna utvecklingen är egentligen ingen nyhet..... men allvaret har ytterligare belysts denna veckan när Ekot har rapporterat om både hur barn drabbas och hur smittskyddet försämras, eller i DN´s ledare idag där man oroas över utvecklingen och i nyhetsdelen beskriver hur detta slår.

Här finns en jättelik utmaning och DN har rätt i att precis som på så många andra områden så hjälper det inte om vi i Sverige gör rätt saker om vi inte kan övertyga resten av EU och världen om att detta är ett jättehot mot sjukvården. Orsaken till utvecklingen är enkel - överförskrivning av antibiotika och sannolikt överanvändning av antibiotika i djurhållningen bidrar också. Tillsammans har det lett oss in i något som kan bli en total återvändsgränd.

Nu krävs internationellt påverkansarbete som gör att fler länder blir mycket mer restriktiva med förskrivningen, här har socialminister Göran Hägglund en uppgift tillsammans med experterna på olika statliga myndigheter. I Sverige måste vi bli än mer restriktiva för förskrivningen, trots att det sannolikt ibland kommer leda till patient och anhörigprotester. En del sjukdomstillstånd måste helt enkelt få "värka ut".Sedan är det ju så att sjukvårdens arbete med patientsäkerhet och vårdhygien är oerhört viktigt eftersom det om det fungerar leder till att färre behöver behandlas med antibiotika. Särskilt viktigt är detta vid omvårdnaden av våra allra minsta barn och våra allra mest sjuka äldre. Slarvet och oförsiktigheten i kommunal omsorg och hälso-sjukvården skapar vårdrelaterade infektioner som skapar behov av antibiotika behandling. Det måste vi gemensamt se till att det minimeras!!
Jag talade i helgen om klimatpolitik i Mundekulla och sade då att det är en av få riktigt globala frågor, men frågan om antibiotika resistens är också en helt global fråga - därför måste det nu tas gemensamma tag och även här, precis som på klimatområdet måste EU bli ett föredöme!!

tisdag, juni 01, 2010

Maten - livet och hälsan!

Läser idag hur vi med olika åtgärder kan påverkar riskerna för att vi ska bli sjuka. Enligt en vetenskaplig sammanställning på SBU kan vi också förstärka rehabiliteringen efter bra behandling. På SvD´s webb kan man läsa att cancerfallen kan halveras om vi åt mer rätt och rörde oss regelbundet. Men det intressantaste är dock den artikel som också finns på SvD´s webb där man beskriver maten som en orkester där det inte är en enskild åtgärd som gör skillnad utan sammansättningen av maten, precis som  i en orkester där det inte är det enskilda instrumentet utan helheten som gör skillnad. Och det finns ett grundläggande kommentar i texten från en ameriskansk professor där han säger att:

–Vi inser alltmer att vi måste omvärdera hela vårt livsmedelssystem. Vi behöver handel med vissa råvaror som exempelvis korn. Min hemstad Boston är till exempel inte självförsörjande annars. Problemen uppstår när råvarorna processas, de system som används idag är bra för effektiviteten men inte för människors hälsa
Walter Willett tror på en mycket mer decentraliserad matproduktion i framtiden!

Här finns intressanta politiska slutsatser att dra. Centerpartiets arbete med Matlandet Sverige är ett steg i rätt riktning, men det måste kompletteras med större fokus på mer närproduktionoch där vi måste söka metoder för att göra det ekonomiskt försvarbart. Vi behöver bidra till utveckla livsmedelsproduktionen från en väldigt fokuserad processindustri till en mycket mer försiktig behandling av matråvaror. Vi som konsumenter måste börja välja rätt, och som storköpare i offentlig sektor måste ställa nya krav. Mat kommer bli dyrare med denna utveckling, men om den då bidrar till att vi inte lika enkelt drabbas av cancer och hjärtsjukdomar då tror jag att de flesta av oss är beredda att göra den prioriteringen.

Nu har vi kunskap, ingen kan säga att vi inte vet - nu behöver vi hjälpas åt att välja rätt, det skulle vi alla må bra av!