torsdag, oktober 15, 2009

Trygghet är något subtilt

Radio Kalmar presenterar i kväll årets trygghetsundersökning. Den visar att människor som bor i Borgholms kommun känner sig trygga men vi som bor i Emmaboda är de som upplever störst otrygghet. Så här har det varit länge vad gäller otryggheten i Emmaboda. Det finns inga rationella skäl för denna upplevelse. Det är inte så att det är större risk att bli rånad, misshandlad, utsatt för inbrott om man bor i Emmaboda, om man nu får tror brottsstatistiken. Men ändå¨tycker Emmaboda borna att det är otryggt. Varför?

Jag tror att det är många orsaker, men en är upplevelsen av avstånd till Polisen. Man vet att det varit ganska vanligt med inbrott i hus i Emmaboda (sådan är upplevelsen) och att polisen aldrig kommer eller att det tar väldigt lång tid innan det sker. Man vet att de flesta brotten aldrig utreds. Detta skapar en känsla av att vara utlämnad. Sedan har det samverkat med att Polisen publika närvaro i Emmaboda varit låg under rätt många år. Det bidrar ytterligare. Att återställa denna känsla tar lång tid!

Därför bör polisen tänka sig för väldigt noga när man nu talar om att minska närvaron på ett antal nya orter där man idag finns. Det kommer att skapa nya sår av otrygghet som kommer ta många år att reparera. Det riskerar leda till att vi får fler kommuner i länet som upplever samma otrygghet som invånarna i Emmaboda. Undvik det misstaget - stäng inte fler polisstationer!

2 kommentarer:

Mats sa...

En ökad polisiär närvaro är ett måste, överallt.
Polisen måste få chansen att synas och att även jobba mer förebyggande.
Polisen ska inte vara den som förknippas bara med brott och eländigheter.
Att finnas till som en sorts lokal ordningsman.
Polisen ska inte vara "snutjävel", polisen ska vara Bosse, Therese och ja som vem som helst. Höra till den lokala scenen helt enkelt.

Christer Jonsson sa...

Instämmer helt! Det är vi många som tyckt länge, det jag inte förstår varför det är så svårt för polisen att genomföra trots att man fått stora nya resurser för att anställa nya poliser.