tisdag, oktober 13, 2009

En gång för mycket

Idag kommenterar Barometerns ledarsida det faktum att Landshövdingen tidigare uttryckt sina åsikter om länet på ledarsida och att jag inte då reagerade.

Det brukar sägas att en gång är ingen gång, två gånger är en gång för mycket! Och det kan väl vara det som gjorde att jag valde att inte ta diskussionen med landshövdingen i samband med intervjun på Barometerns ledarsida. Jag läste den och irriterades redan då över den svartsyn och svartmålning som budskapet innebar. Men när det nu dök upp på DN´s debattsida igen, så blev det en gång för mycket. Jag lär mig av detta att inte underskatta inlägg på Barometerns ledarsida.

Men det viktiga för mig är nu att inte svartmålningen av länet fortsätter, utan att den utvecklings- och tillväxt diskussion som ska ske tar fasta på den potential som finns i länet och det är en debatt jag ser fram mot.
Det andra är att vi måste ännu starkare lyfta frågan om hur en förstärkt regionalisering ska se ut. De senaste hundra åren har enkelt uttryckt ansvaret för de regionala tillväxtfrågorna legat hos staten och dess länstyrelse med landshövdingen i spetsen. Enligt sentida debattinlägg har det misslyckats. Nu behövs som jag ser det ett annat grepp där vi får större regioner som med större egen kraft kan driva den regionala utvecklingen - den förändringen är nödvändig! I den diskussionen måste man också fundera på vilken roll länsstyrelse och landshövding ska ha. Enligt min mening borde man koncentrerar sig på att samordna de statliga verksamheterna och se till att de fungerar i en ny region.

Inga kommentarer: