fredag, oktober 02, 2009

Hälsa en utmaning

Att hälsa är en politisk fråga är uppenbart för de flesta av oss. Men det är också en utmaning för var och en av oss som enskilda individer. När då landstingspolitiker inom vänstermajoriteten i landstinget och alliansen gemensamt antar en hälsoutmaning så blir det både politik och något som berör oss som enskilda individer och hur vi själva ser på vår egen hälsa och hur vi sköter den. För då sätts ju hela frågan på sin spets; som politiker talar vi regelbundet om hälsa och betydelsen av förebyggande. Vi undviker säkert alla att bli moraliserande, men det ligger alltid snubblande nära. När vi nu antar en hälsoutmaning både för vår egen skull och som symbolisk insats så drabbas vi alla av frågan som varje medborgare gör - hur gör jag, hur lever jag, vilket ansvar är jag villig att ta, men med den roll vi har som grupper och enskilt gör vi det nu publikt. Men jag tror att det är en viktig insats för det illustrerar hur kul och lekfullt hälsoarbete kan vara, men samtidigt hur svårt det är att ändra sitt liv och leva mer hälsomedvetet.

Ska vi som samhälle bli mer hälsoorienterat behöver vi som valda företrädare våga visa upp oss i alla våra brister, trots att det kan krypa in nära oss som enskilda privat personer.

Jag tror att den hälsoutmaning som vi nu sätter i sjön i landstingspolitiken är bra och kan bli något både roligt och meningsfullt både som politisk handling och för vår egen hälsa. Men det blir ju bekymmersamt när en tidning som östran gör det till en diskussion om bantning och vikt och vill i tidningen redovisa enskilda personers vikt, då passerar man gränsen för den personliga integriteten och tappar perspektiven. Då riskerar hälsa reduceras till en fråga om enskildas vikt och moraliserande pekpinnar - det är inte hälsosamt!