måndag, oktober 19, 2009

Söv dig själv...

Har under dagen varit på regionsjukvårdsnämnd i Linköping och då också besökt brandskadeenheten. Där fick vi en mycket intressant presentation om hur man hjälper skadade människor att vara smärtfri. En ny metod som man nu prövat med bra resultat är att på samma sätt som man kan ge sig själv smärtlindring med en sk pump så kan man nu söva sig själv så att man inte upplever smärta. Tidigare har det alltid sköts av personal, men nu kan den enskilde patienten ge sig sövning och om man behöver liter mer ge en dos till så att man dåsar bort. På det sättet blir behandlingen optimerad för varje individ.
Nu prövas detta arbetsätt även på andra kliniker som har patienter med liknande förutsättningar. Det kallar jag en patientorienterad utveckling som ger den enskilde inflytande över den egna situationen - bra!

Inga kommentarer: