torsdag, oktober 22, 2009

Modigt av kyrkomötet

Idag har kyrkomötet i demokratisk ordning vågat ta beslutet att man bejakar äktenskap även för homosexuella enligt bl a DN och Barometern. Det är bra, men det är inte ett riskfritt beslut eftersom det kan skapa många konflikter de närmaste åren. Jag hoppas att alla berörda kan se på varandra med respekt och respektera varandra hållning så att detta inte leder till splittring och förödande konflikter. Men det kräver ett stort kristligt sinnelag - hoppas Gud begåvar alla med det!

För min personliga del handlar detta om att respektera skapelsen, Gud skapar oss till människor och till män och kvinnor. I den person vi är har vi också nedlagt vår sexualitet och det är att bekämpa skapelsen att förneka sin läggning. Därför är det självklart att bejaka trofast kärlek oavsett sexuell läggning och äktenskapet har vi fått för att hjälpa oss att vara trogna våra relationer och vår kärlek! Därför är kyrkomötets beslut rätt!

Inga kommentarer: