lördag, oktober 03, 2009

Hafsverk och bristande lärande

I dagens Barometer publiceras en historia som cirkulerat i landstingshuset ett tag, men som jag av olika skäl inte beblandat mig med. Vad är bakgrunden?
Under försommaren hafsade vänstermajoriteten fram ett förslag om höjda avgifter. Förslaget var dåligt på många sätt vilket vi från Allianspartierna visade redan då. Det bröt sönder strukturen i besöksavgifterna så det kommer göra att fler söker sig till sjukhuset direkt istället för att gå till primärvården. Det innebar dessutom kraftiga avgiftshöjningar för människor med behov av hjälpmedel. En liten grupp medborgare får betala mycket för sossarnas m.fl panik åtgärder.

Det har sedan visat sig att de höjda avgifter i enlighet med de avtal som skrivits under av den nuvarande vänstermajoritetens ledning ger alla besöksavgifter direkt till ett stort antal privata vårdenheter som har vårdavtal. Jag kritiserade dessa avtalskonstruktioner när de skrevs under för något år sedan. Jag menade att de borde anpassats till den modernisering vi hade gjort av ersättningarna till primärvården och som de offentliga vårdcentralerna och ett antal privata vårdgivare lever med, t ex. som det står i Barrans artikel Kronans mottagning i Kalmar. Men det gjordes inte - slarvigt. Särskilt ironiskt blir detta när det nu visar sig att detta problem med avgifter inträffade 2002 - också, och av detta hade man tydligen inte lärt sig något när avtalen skrevs om. Den nuvarande majoriteten brukar ju skryta med att man vill ha en lärande organisation, men det gäller tydligen inte detta som man själv varit ansvariga för! Hafsverket från i somras och från de senaste åren blev nu ännu tydligare.

Men undrar då någon varför har du inte spridit och debatterat detta när du vetat om det. Jo av det skäl som rubriksättningen i artikeln ger signal om - det är de privata vårdgivarnas fel! Det finns någon ryggmärgsmekanism att det offentliga blir offer och det är privata enheter som felar. I detta fallet är det jätteenkelt. Landstinget och de privata enheterna har skrivit rättsligt bindande avtal - det gäller båda parter!! Det är ingen nyhet för landstinget att ett antal vårdgivare får behålla besöksavgifterna. det är en del av ersättningen för arbetet. Avgiftsnivåerna är inte reglerade i avtalet utan de ska följa landstingsfullmäktiges beslut. Därav följer att om landstinget höjer avgifterna blir ersättningen högre för vårdgivarna. För att man följer detta avtal ska man inte på det sättet som nu sker hängas ut och antydas vara milt uttryckt illojal. Avtal är ingånget och ska gälla för båda parter!! Därför borde Anders Henriksson i artikeln erkänt - vi har gjort fel och det är inget att göra något åt utan avtal gäller. Nej han försöker komma undan detta - det är beklämmande! Istället blir de privata utpekade, det var precis detta jag var rädd för.

Sedan vet jag att de extra inkomsterna har bl a använts till att förbättra vården och anställa personal så patienterna får del av pengarna - men det var ju inte vad majoriteten hade tänkt sig när de höjde avgifterna! Än en gång - så det kan bli....

Inga kommentarer: