tisdag, oktober 13, 2009

snabbt men lögnaktigt

Oj denna debatt kring länet blir allt mer spännande. Jag har de senaste dagarna undrat hur det kan komma sig att socialdemokraterna så snabbt omfamnat landshövdingen. En ganska udda kombination om jag får säga det! Men jag har insett att de vet att 1900-talets sosseregeringar och de statliga verken med länstyrelserna är ansvariga för att Kalmar län är där det är. Om man då kan dölja sina mångåriga misslyckanden genom att rikta uppmärksamheten åt annat håll så kan man kanske komma undan. Därav denna frenesi i att göra landshövdingen till närmast en stöttepelare i de egna angreppen på regeringen.

I en snabbt, men kul youtube film har man sammanfattat budskapet, du kan se det här. Man finner också en länk på Barometerns web. Bra jobbat det erkännes, men demagogin är lögnaktig.
I min värld så är en närmare 25%-ig utökning av länstrafikanslaget, 1,3-1,4 miljarder i nya satsningar på vägar och järnvägar i länet inte uttryck för en brist på satsningar utan mycket stora satsningar. Jag förstår att det gör ont efter alla år av egna mi(s)slyckanden. Men någon ordning på demagogin får det vara!
Jag tror att socialdemokraterna och vänstern i Emmaboda är närmare sanningen när de beskriver sig som väldigt nöjda med de stora insatser som görs på infrastrukturen i sitt budgetförslag i kommunen. Men det kan man ju aldrig erkänna. Det är ju så, vi behöver ännu mer satsningar på infrastrukturen, vi - liksom hela landet. Men det är ju en helt annan fråga än att delta i svartmålningen av Kalmar län som s nu deltar i för att komma åt regeringen.

1 kommentar:

Mikael.R.Nilsson sa...

Hej jo vi är glada för de satsningar som görs har inga problem med att stå för det. Men jag tycker det landshövdingen sa i sin debattartikel överenstämmer bra med vad ni sa innan alliansen tillträdde. Tänker på avsaknaden av statliga jobb för att ta ett exempel.