fredag, oktober 09, 2009

bör motionsrätten avskaffas?

I dessa dagar har media redovisat vad olika riksdagsmän lagt för motioner till årets riksdag. Det verkar vara en kamp om att hitta det som ger rubriker, och vem skóm skriver fler och längst...
Vad annat får riksdagsmän att motionera om att förbjuda Burka som klädesplagg.... eller att införa en särskild riksdagsstyrd politisk granskning av SVT eller för den delen att avskaffa sexköpslagen. Alla förslagen är tveksamma utifrån många olika ståndpunkter men det kan ju vara ett sätt att söka maximal medial exponering - då har man lyckats.

Jag trodde dock i min enfald att motionerandet hade ett mer konstruktivt syfte - utveckla Sverige och den landsdel man representerar. Jag inser att det kan vara naivt, men jag tror dock att berörda motionsförfattare hade vunnit mer respekt med den ansatsen.

Inga kommentarer: