lördag, oktober 10, 2009

Svartmålning av Kalmar län - på vems uppdrag?

På debattsidan i Sveriges största morgontidning DN publicerar idag landshövdingen ett av de värre litaniorna jag läst på länge. Det var med förvåning, för att inte skriva bestörtning, som jag läste hur landshövdingen på rad efter rad svartmålade länet som isolerat och bortglömt och gnällde över sakernas tillstånd och hur åsidosatt länet är. Låt mig vara den förste att hålla med om att infrastrukturen i länet behöver bli bättre och att staten har avsatt för lite pengar för detta. För mig som Centerpartist blir det närmast tragikomiskt när statens främste tjänsteman i länet lyfter fram frågan om för lite statliga jobb i länet, en fråga som vi har drivit länge, men som nu görs till ett problem av statens egen företrädare. Talar man inte med varandra inom den statliga organisationen?

Jag har dock två andra huvudinvändningar mot artikeln. Det är inte ok att man för att argumentera för mer pengar till infrastruktur sjunker till nivån att svartmåla länet som isolerat och bortglömt. Det blir särskilt obegripligt efter en rekordsommar för besöksnäringen där alla aktörer talar om den bästa sommaren på väldigt länge. De senaste åren har vi dessutom fått besked och beslut om utökade satsningar med närmare 1,5 miljarder till infrastrukturen i länet. Det är heller inte ok att svartmåla vårt län när länets kommuner och landsting genom regionförbundet gemensamt arbetat i över 10 år för att ändra bilden av vårt län - då börjar statens högste tjänsteman på den mest lästa debattsidan underminera detta arbete. Svartmålning gynnar sällan en argumentation, i detta fall är det uppenbart kontraproduktivt.

Min andra huvudinvändning är på vems uppdrag skrivs denna debattartikel? Landshövdingen är statens högste tjänsteman i länet. Landshövdingen ska företräda och samordna de statliga verken och institutionerna och departementen. Står det i något av dessa att landshövdingen ska driva debatt mot de olika verksamheterna, sannolikt inte. Det blir ju snarare en parodi att man som landshövding är i opposition mot sin uppdragsgivare. Det är förvisso ett problem för Mats Odell men det illustrerar problemet med den nuvarande läns- och landshövdinge konstruktionen och förstärker argumenten för en annan tingens ordning. Ur mitt perspektiv vore det bättre om landshövdingen ägnade sig åt att få beslutsprocesserna i de egna myndigheterna att fungera bättre, så att inte frågor som de ansvarar för blir tidsmässigt utdragna eller tillväxtfientligt hanterade. Men det kanske är att svartmåla länsstyrelsen och det vill jag ju inte.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Lindgren skriver att Kalmar län vid sidan av Halland är ensamt om att inte hysa huvudkontor för statlig myndighet. Vilken statlig myndighet har sitt huvudkontor i Kronoberg?Kan någon upplysa mig om detta?
Trogen bloggläsare

Christer Jonsson sa...

Har ingen aning, men det kanske finns någon som vet i Kronoberg.

Unknown sa...

Hej Christer
Kan bara hålla med ditt inlägg. Skulle kunna skrivit det själv.

Christer Jonsson sa...

Bra, det finns säkert möjlighet till en andra våg av kommentarer

Anonym sa...

På vems uppdrag? Ja på bland annat mitt. Men jag tycker att det är bra att Sven säger ifrån och det på ett i mitt tycke bra och nyanserat vis. Att han behöver göra det är på grund av att vi i Kalmar län själva (nästan) har röstat fram politiker som aldrig hörs, aldrig syns på riksplanet. De är helt enkelt för mesiga och försiktiga, följer strömmen för att inte riskera sina platser.
Detta gäller alla partier och centern i synnerhet.

Vi på Öland har ingen representation överhuvudtaget och borde rimligen ha ett eget mandat.

Tuffa till er!
Anonym ölänning som inte är politiker och därför tar mig friheten att vara feg.