onsdag, oktober 14, 2009

Rensa upp i statistiken

Idag rapporterar Dagens Eko om något som debatterats i mellan landstingen stora delar av detta året. Regeringen och SKL gjorde förra året upp om den sk kömiljarden. En väldigt bra deal för att se till att de ogrundade väntetider/kötider som finns i svensk sjukvård ska arbetas bort. På det stora hela ser det bra ut och i alla landsting börjar det ge resultat - väntetiderna minskar och antalet människor som väntar längre än 90 dagar blir allt färre.

Men ett nytt fenomen har uppstått - det som i statistiken kallas självvald väntan har på sina håll exploderat, särskilt utmärkande är Skåne. Vi har från olika landsting påpekat det orimliga i det förhållande man skapat att uppemot hälften av dem som väntar på läkartid eller behandling rensars ur vårdgarantin. Det är ovärdigt och inte alls som vårdgarantin är tänkt att fungera.

Därför är det väldigt viktigt att denna statistik städas upp så att människor inte på felaktiga grunder ställs utanför vårdgarantin och får vänta väldigt länge på sin behandling, Alliansstyrda Skåne har här ett särskilt ansvar att visa att man står på medborgarnas och patienternas sida!!

Jag vet att det nu pågår ett arbete för att strama upp reglerna så att dessa inte kan missförstås, för kömiljarden och vårdgarantins legitimitet är det väldigt viktigt att det sker snarast.

Inga kommentarer: