måndag, oktober 12, 2009

Nobelpriset i ekonomi - wow

Idag har Nobelpriset i ekonomi presenterats i bl a DN och Barometern och SVD. För första gången har en kvinna fått det - det är på tiden. För mig är dock det intressanta som bl a DN redovisar varför man fått det. Båda har forskat kring organisering och ekonomi, dvs vilka konsekvenser olika typer av organisering har för hur resurser används och hur beteenden utvecklas under olika organisatoriska förutsättningar. Jag trodde inte den dagen skulle komma då det visade sig att jag som företagsekonom och med en ganska "mjuk" forskning skulle ha citerat nobelpristagare i min avhandling... Ja de kanske inte låter så märkvärdigt, men om man som jag arbetat med teori som språkligt fundament och som grund för begreppsbyggande ur textmaterial typ fallstudier, så är det på inget sätt givet att nationalekonomisk teori används och särskilt inte det som blir föremål för Nobelpris. Men det är fallet idag. Dessutom är det så att Williamsson har tillfört dimensioner till hur vi förstår organisationer och organiserande som är oerhört viktigt. Därför menar jag att denna gången har Nobelkommittén valt att belöna teoribildningar som används och fungerar långt utanför den Nationalekonomiska arenan - det är bra!

4 kommentarer:

Gudrun sa...

Kul att du till sist nämnde den historiska kvinnans vid namn - åtminstone efternamn!

Daniel sa...

Jag tycker att det är lite fel att framhålla det faktum att hon är kvinna som det mest glädjande. Förstår inte varför tidningarna gör en poäng av detta. På sätt och vis tycker jag att detta förminskar Ostroms forskargärning - som att hon får priset "bara"/mest för att hon är kvinna.

Ostrom är otroligt spännande och ett mycket icke-ortodoxt val av ekonomipristagare. Hennes forskning har implikationer för hur vi ska lösa problem med de "globala allmänningarna", dvs klimatproblematiken. DET är det mest intressanta med utnämningen!

Christer Jonsson sa...

Två bra kommentarer. Daniel du har helt rätt att det är på sätt och vis förminskande för Ostroms forskning att göra stor poäng av att hon är kvinna. Men samtidigt går det inte komma runt att det varit en total förgubbning tidigare och då blir det en viktig symbolfråga när det bryts lite grann. Men jag delar din åsikt att både hennes och Williamssons forskning i sig är viktig och något att lära av i den samhällspolitiska debatten vilket ju också konstateras på DNs ledarsida idag.

linlasj sa...

Det finns inget nobelpris i ekonomi.

Däremot finns det ett pris i ekonomi i Alfred Nobels minne.

Varför det då frågar man sig? Varför inrättade inte Alfred ett pris i ekonomi. För att det inte var en vetenskap. Och tänk så rätt han hade. Det går att forska om ekonomi men inte i.