söndag, oktober 11, 2009

Hälsolänet är inte i topp - tyvärr!

Idag presenteras s k Öppna jämförelser för folkhälsa. Det är ett bra initiativ av SKL, socialstyrelsen och folkhälsoinstitutet. Syftet med rapporten är att ge en överblick av hur folkhälsan ser ut runt om i landet i både kommuner och landsting. När man jämför de olika landstingen sammantaget ligget vi i Kalmar län i den sk mellangruppen, dvs inte sämsta 25% men ej heller bästa 25%. Dock ligger vi precis på gränsen till att hamna bland dem med sämst värden.

Det som ur ett landstingsperspektiv är särskilt intressant är bl a det som kallas åtgärdbar dödlighet, vilket bl a påverkas av livstilsrelaterade sjukdomar och särskilt rökning och alkoholanvändning. Här tillhör vi tyvärr den sämre fjärdelen av landstingen. Dock signalerar detta betydelsen av att det arbete med hälsocentraler som vi inledde för 3-4 år sedan är av stor betydelse, men det kommer dröja innan vi ser resultat. Ett viktigt område är förekomsten av lungcancer där vi inte har bra värden. Rökningen är en stor del av detta och det framstår som väldigt viktigt att vårt förebyggande arbete utvecklas.

Oroande är också att länet har dåliga resultat för sk barnskador där vi9 utmärker oss med dåliga resultat för flickorna. Här finns ett gemensamt arbete för kommuner och landsting att göra så att vi minskar risken för barn att komma till skada!

Det finns också positiva områden och dessa bör vi nu vårda gemensamt i länet. Men det lär dröja innan vi tar en pallplats i landet med den bästa folkhälsan. Men om man med fog ska beskriva sig som ett hälsolän så kan inte något annat vara ambitionen! De folkhälsoplaner som nu arbetas med i länet blir med dessa resultat ännu viktigare att de får ett reellt innehåll och bildar underlag för fokuserat arbete de kommande åren.

Inga kommentarer: