fredag, oktober 16, 2009

Bra opinionsbildning men tveksamt som policy

Chefen för Ortopeden vid Länssjukhuset ska enligt dagens Barometern introducera en ny policy som innebär att om man ska bli opererad ska man sluta röka minst två månader innan operation. Är detta en klok policy och prioritering?

Vi vet alla att rökning är bland det mest skadliga vi som människor kan ägna oss åt. Och skulle någon försöka introducera tobak idag så skulle det sannolikt inte tillåtas eftersom det är så skadligt. Men nu har vi cigaretter mm av historiska skäl och beroende på bristande kunskaper tidigare och därför försöker vi istället gemensamt bedriva olika typer av opinionsbildning för att minska rökningen. I det perspektivet är ortopedchefens utspel väldigt bra, han synliggör väldigt tydligt faran med rökning och argumenterar väldigt bra utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Men kan man omvandla detta till en policy som innebär att rökare ska nekas att opereras. Där är jag tveksam. Jag vet att det inom andra behandlingsområden funnits likartade diskussioner eftersom rökning tydligt minskar chansen att bli bra efteråt. Men det har då varit uppmaningar och krav i relationen vårdgivare - patient. Och det är där jag tycker att den här typen av ställningstagande hör hemma.

Om vi skulle börja göra rökfri till ett grundläggande krav för en operation inom ortopedi, då tror jag det finns många fler områden där det torde kunna tillämpas och frågan är om detta är rätt sätt att bekämpa rökningen och var går då den enskildes ansvar. Jag tycker detta är bra opinionsbildning, men är tveksam till att göra det till behandlingspolicy. Ska bli väldigt intressant var denna debatt tar vägen.

Inga kommentarer: