onsdag, oktober 21, 2009

Debatt med Anders Henriksson

I eftermiddag hade jag en debatt med Anders Henriksson om deras budgetförslag i radioprogrammet Fokus. Tyvärr rymde han även där ifrån ansvaret för ekonomin de kommande åren. Jag tycker förvisso det är kul att han så starkt har tilltro till att Alliansregeringen ska hjälpa honom ur knipan. Men det är nog lite överoptimistiskt att staten ska rädda honom helt. Därför är det viktigt att veta vilka strategier majoriteten avser att använda inför 2011. Vilka besparingar tänker man sig? Ska avgiferna höjas mer eller hur avser man att lösa bristen på pengar. Majoriteten är svaret skyldig eftersom de har ansvaret.

Inga kommentarer: