tisdag, februari 17, 2009

värderingsskifte

Jag kan i bland fundera mycket på vilka värderingar som styr olika beteenden och exempelvis medias sätt att beskriva förhållanden. Makten över orden och deras innehåll/värde styr ju i hög grad vad vi som samhällsmedborgare ser och inte ser. Historiskt har vi ju diskussioner om hur kalhyggen blev föryngringsytor, städerska blev lokalvårdare. Båda dessa begrepps byten rymmer värderingar och försök att byta perspektiv på ett samhällsförhållande.

Maud Olofsson beskriver ibland det svenska samhället som sossefierat, dvs sedan lång tid präglat av en viss samhällssyn och värderingar. Jag tror att det är en rimlig beskrivning och för en del människor en positiv beskrivning för andra en negativ. Men om man vill driva förändring av det svenska samhället så är det ju dessa föreställningar man måste debattera och diskutera. Jag hittade via bloggkollegan Departementet en videofilmning av ett anförande som Maud höll för någon vecka sedan på Liberala gruppen. Det är intressant - lyssna och fundera - det stimulerar tankearbetet! Filmen hittar du här.

Inga kommentarer: