fredag, februari 13, 2009

Fredagen den 13:e blev ingen bra dag för glasriket

Idag meddelades det jag fruktat en längre tid i länets media (Barometern, Östran, SR Kalmar) att blir inget övervintringsstöd till glasnäringen. Jag hoppas det inte är ett omen att detta dystra besked når oss fredagen den 13:e.

Förvisso är det så att ingen regering i världen kan lösa det marknadsproblem som glasföretagen har, finns det inga kunder så överlever inget företag. Och vi kan se att glaskrisen är global, med konkurser i Tjeckien, Irland, USA osv. Men glasindustrin är en kunskapsindustri, den förutsätter människor med en alldeles speciell yrkeskunskap som bara kan byggas över tiden. Om alla de varsel som nu är lagda slår igenom och dessa människor lämnar glasbranschen och hittar jobba inom andra områden så tar det väldigt lång tid innan glasföretagen som överlevt kan bygga motsvarande kompetens. DÄRFÖR är det djupt bedrövligt att statsmakten inte kunde bidra till en kunskaps och kompetens insats som kunde lyft av företagen kostnader under varseltiden och låtit dessa yrkesmänniskor få kompletterande utbildningar som kunde göra att de blir ännu bättre skolade för sina jobb när konjunkturen vänder.

Sedan är det ju så att glasriket är en enorm besöksindustri som inte bara berör glasföretagen, men som förutsätter fungerande företag den hotas om inte tillverkningen lever vidare. Det är ett stort bekymmer.

Regeringen borde gjort något annat än bara säga nej - nu lämnas glasriket åt sitt eget öde. Nu får vi arbeta för och hoppas överlevnadskraften finns här i vår region annars var detta en väldigt svart fredag den 13:e för Glasriket!

Inga kommentarer: