tisdag, februari 24, 2009

25 förslag för bättre hälsa för barn och ungdom

En dag som denna har vi haft ett öppet seminarium arrangerat av allianspartierna. På detta seminariet har vi presenterat en rapport med 25+1 förslag för bättre hälsa för barn och ungdomar. Huvudfokus i materialet är förebyggande arbete och samverkan med kommuner och studieförbund och andra aktörer i länet. Jag ser fram emot positiva reaktioner från landstingsmajoriteten! Vi kommer under våren och sommaren lägga fram förslagen i olika beslutssammanhang och som en del i arbetet med en ny folkhälsopolitisk plan i länet. Är du intresserad av att läsa våra förslag skicka mig ett mail så sänder jag över materialet. (christer.jonsson@ltkalmar.se)

Inga kommentarer: