torsdag, februari 19, 2009

svart dag för landstingets ekonomi

I dag presenterade Sveriges Kommuner o Landsting en ny skatteprognos, dvs hur utvecklas skatteintäkterna kommande år. Det är en förskräckande läsning. Jämfört med den budget som antogs i juni förra året så kommer intäkterna sannolikt bli 110-115 miljoner lägre innevarande år. 2010 blir det ännu värre då är minskningen i beräknade intäkter över 250 miljoner.
Jag har tidigare upprepade gånger framfört att den politiska majoriteten tar inte den ekonomiska utvecklingen på allvar. De försöker med smygbesparingar och fromma förhoppningar lösa de ekonomiska svårigheterna. Jag hoppas att man nu inser att det går inte att med en käck slogan "varje dag lite bättre" lösa de problem vi står inför. Det riskerar då leda till "varje dag lite sämre" och i förlängningen stora underskott i landstingets ekonomi.

Inga kommentarer: