onsdag, februari 11, 2009

Mödravården i Högsb y är en politisk fråga

I dagens Barometern tydliggörs det spel som pågår om mödravården i Högsby. Verksamhetschen är tydlig får hon som hon vill så läggs verksamheten ner. Servicen och tillgängligheten för barnfamiljer försämras, konkurrensmöjligheterna för en redan utsatt kommun försvåras. I artikeln ställs frågan om detta är en politisk frågan - självklart!!
1) Det underminerar möjligheten att skapa en famlijecentral i Högsby, vilket strider mot landstingsfullmäktigesbeslut.
2) Det innebär en strukturförändring som jag inte kan tänka mig att någon i politiken föreställt sig ska ske!

Sedan måste jag "säga" att jag är förvånad att socialdemokraterna så lätt verkar överge en kommun och förorda centralisering, men det är väl så att gamla ränder går aldrig ur.
Jag kan bara konstatera - arbetet på varje dag lite sämre fortsätter!

Inga kommentarer: