torsdag, februari 05, 2009

ojämlikhetens försvarare

Idag har vi haft landstingsstyrelse, mitt i sorgehanteringen.... Vi har diskuterat och hanterat flera stora frågor. Men den fråga som sannolik berör flest medborgare är den som behandlar hur primärvården fungerar i länet. Det har gjorts en stor kartläggning av både utbud och kvalitet i länet. och summan av kartläggningen är att det finns otillständigt stora skillnader mellan olika delar av länet. Vi hade från Allianspartierna en debattartikel i två av länets tidningar på morgonen i denna fråga (Vt och Barometern) och vid dagens möte föreslog vi att primärvården skulle få i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med denna ojämlika vård.

Döm om min förvåning när majoritetens företrädare yrkade avslag på detta och hävdade att detta behöver inte skickas till primärvårdsförvaltningen det ska hänvisas till budgetberedning och den politiska beredning vi har för att förbereda vårdvalet. Kontentan av det var att de bedömer ojämlikheterna så stora att det behöver göras något åt det. Tala om att försvara ojämlikheten!

Frustration i majoriteten över att kartläggningen visade denna ojämlikhet i vården blev helt uppenbar när vänsterpartiets landstingsråd i ett inlägg svor upprepade gånger över vår begäran att något ska göras åt dessa skillnader och att vi hade mage att framföra våra synpunkter med en ihärdighet vi gjorde det!

Jag vet att debatt kan bli jobbig för den som är i majoritet, men att svära ve och ... över opposition är att sänka den politiska debatten och då bör man nog fundera på om man ska fortsätta med politiken.

Inga kommentarer: