lördag, februari 07, 2009

det finns kraft i människor!! vad är vårt månprojekt!

Nu är kommundagarna slut och vilken kanon avslutning det blev. På morgonen talade Martin Ådahl som är vd för Fores. Hans utmaning till oss kommun och landstingspolitiker att släppa lös entreprenörskapet i offentlig sektor inom ramen för den gemensamma finansieringen var lysande. Men han hade en annan poäng som jag tog till mig.

När det är svåra tider behöver man förvisso sådant som skapar stabilitet och trygghet, man behöver också sådant som skapar hopp och framtidstro. Han undrade vad är det för projekt som på samma sätt som "vi ska sätta en man på månen" som nu ska ge oss tilltro och skapa förtroende för framtiden. Här finns en politisk utmaning - formulera det lyftande projektet för vår tid och vårt sammhälle.

Efter det lyssnade vi till en fantastisk entreprenör Johan Hellström fd fotograf som nu omskapar Furillen. En gammal industrimiljö som genom visioner, handlingskraft och sann entreprenörskap blir något nytt som skapar arbete och välfärd och nya upplevelser. Om du har en chans att lyssna på Johan gör det. Om det var fler av oss som hade samma inställning och idékraft som han skulle entreprenörskapet blomma i Sverige.

Inga kommentarer: