torsdag, februari 12, 2009

bil istället för tåg - bra nyheter!

Idag körde jag för ovanlighetens skull bil in till Kalmar, ska resa vidare senare idag. Fördelen var att jag då kunde lyssna på ekot och det var flera bra nyheter:
1) Man har enligt Ekot vid ett universitet i Usa funnit en sk biomarkör för aggressiv prostatacancer. Det innebär att man kan sortera ut de män som behöver behandling från dem som inte behöver omedelbar behandling. Det betyder att fler män slipper de risker som är förknippade med behandlingen av prostatacancer. Hoppas nu bara att detta håller i alla återstående tester!!

2) Regeringen förenklar nu planprocessen för att bygga vindkraft. Mycket bra! Särskilt när man läser DN´s sammanställning idag med alla planerade objekt som finns. Hoppas verkligen att denna regelförändring gör det möjligt för dessa verk att komma till stånd. Då kommer det inte byggas många kärnkraftverk, eller kanske inget!

3) Nu sorterar man ut ett antal blodfettssänkande läkemedel ur läkemedelsförmånen. Det är bra att man nu från TLV markerar att om ett bolag inte har skälig prissättning i relation till nyttan då får man ingen samhällelig subvention.

Inga kommentarer: