onsdag, februari 25, 2009

säker vård för de minsta

Idag redovisas i olika media (ekot, barometern) hur en metod med nedkylning kan hjälpa nyfödda barn som vid förlossningen drabbats av syrebrist från att få hjärnskador, eller minska skadorna i varje fall. Det är fantastiskt bra. Jag fick detta beskrivet för mig vid ett besök vid universitetssjukhuset i Linköping i höstas. Det är i grunden en enkel metod med relativt enkel teknik, det är mycket en fråga om kunskap och arbetssätt.

Sedan har det idag redovisats att det är ett bekymmer för mindre sjukhus och en fråga om säkerheten vid mindre enheter. Och det är det i så måtto att eftersom det rör 150 - 200 barn om året i Sverige så dyker inte behovet av att använda tekniken upp särskilt ofta. Men kan man då inte flytta förlossningen av dessa barn. Jo det skulle man om man på förhand kunde veta att det finns en ökad risk vid just denna förlossning. Men detta drabbar, om jag förstått det rätt, lika gärna barn som förlöses vid vad man på förhand tror är en normalförlossning. Det går inte att förutse att detta kommer bli en risk förlossning. Då återstår enbart en total centralisering av alla förlossningar och det tror jag inte någon ser som realistiskt eller önskvärt. Då finns bara en riktig lösning och det är att vi har ambulanssystem som fungerar. Och om det är så att man har 6 timmar på sig som sägs i underlagen så måste det vara fullt möjligt om man bara fattar snabba kloka beslut vid förlossningen på ett sjukhus där man inte använder detta vårdsätt. Låt inte denna diskussion handla om mindre enheters varande eller kvalitet - lös det genom säkra ambulanssystem!

1 kommentar:

Anonym sa...

Just därför har Kenneth Johansson den 19 december ställt krav på att Socialstyrelsen reglerar transporterna för nyfödda precis som man har kvalitetskrav för transporter av sjuka vuxna.