lördag, februari 07, 2009

unga vuxna - ett första viktigt steg

Den senaste tiden har unga vuxna mottagningar börjat öppna runt om i länet i ett samarbete mellan kommuner och landsting. I Barometern skriver man idag om verksamheten och lyfter fram de möjligheter till stöd och hjälp för dem som drabbas av psykiska ohälsoproblem eller riskerar att göra det.

Det är roligt att läsa att en idé och förslag som vi arbetade fram under förra mandatperioden nu blir verklighet. Det är dock bekymmersamt att en kommun inte vill delta ( Torsås) och det finns en kommande utmaning att ta sig an. Det är att utveckla 1:a linjens psykiatri för barn och ungdomar ( dvs tiden före unga vuxna). Detta måste också ske i samverkan mellan kommuner och landsting. Det måste ske över gränser i skola, barnomsorg, barnavårdscentraler, familjecentraler, socialnämnders verksamheter osv. Det är en större utmaning än unga vuxna eftersom det kräver ännu mer av gränsöverskridande arbete. Vinsten är att vi gemensamt kan möta barnens behov tidigare och förhindra att man går in i djupare problem. Det vore en stor vinst!

Inga kommentarer: