torsdag, februari 26, 2009

Tillgänglig barn och ungdomspsykiatri

I dag har det redovisats i bl a Västerviks Tidning, Barometern och Sr Ekot att vårdgarantin för barn och ungdomsgarantin ska skärpas. Jag lyssnade på ett ekon inslag om detta på morgonen. Det är jättebra att detta sker. Men det är inte så som reportern på ekot gjorde gällande att detta är helt nytt för landstingen. Det finns flera landsting som sedan tidigare har dessa beslut om 30 dagar, bl a Västra Götaland och här i Kalmar län. Nu är det bra att det ska bli lika i hela landet. Och det är bra att vi skärper kraven på tillgänglighet för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Nästa viktiga steg är dock att få till en 1:a linjens barn och ungdomspsykiatri som kan möta ohälsa tidigare så att BUP inte behövs för lika många barn och ungdomar.

Inga kommentarer: