onsdag, februari 18, 2009

Politisk utpressning - bristande ekonomisk politik

Idag har jag med anledning av den politiska debatt som uppstått kring ambulansvården i länet och mödravården i Högsby skickat ut ett pressmeddelande kring den politisk utpressning som de politiska ledningen i landstinget ägnar sig åt. Där skriver jag bland annat att:
- Jag blir oerhört upprörd över att man förflyttar de ekonomiska problem som länssjukhuset har till de mindre orterna och kommunerna i länet. Det visar sig i hanteringen av mödravården i Högsby, där det nu, enligt ansvarigt landstingsråd, är kommunen som har ansvaret för om det ska bedrivas mödravård i Högsby. Det är att smita från ansvaret. Mödravård är ett landstingsansvar likväl som ungdomsmottagning mm.
- Den typ av politisk utpressning som man nu ägnar sig åt i Högsby är otillständig. Man kan fråga sig om samma utpressning nu ska användas i exempelvis Emmaboda och Hultsfred två sossestyrda kommuner där ingen från kommunen visat något intresse för familjecentraler? Är det så att man i ett nästa steg ska lägga ner mödravården i dessa kommuner eftersom det inte finns något kommunalt intresse för familjecentraler, man kan ju undra över denna politiska hållnings klokskap.
- Den ekonomiska politik som landstingsmajoriteten nu bedriver närmar sig nu ett haveri och klockan kommer att klämta när nya skatteprognoser redovisas i morgon. Den kommer visa på att den ekonomiska politik man hittils bedrivit inte håller. Därför måste sosseledningen börja tala ärligt om de ekonomiska förändringar man anser behövs och öppet redovisa vad man gör och varför annars så kommer vi få en politiskt och ekonomiskt ohållbar situation i landstinget som riskerar leda till att vi återfaller i moraset som fanns i början av 2000-talet.

Inga kommentarer: