måndag, februari 23, 2009

det finns energi...

Idag redovisar ekot en liten enkät man gjort till Centerpartiets kretsordföranden runt om i landet. Resultatet är att man är nöjda med innehållet i uppgörelsen men missnöjda med processen. Det stämmer väldigt bra med den bild jag har mött under årsmötes säsongen som vi just nu genomför. Det finns ett demokratiskt underskott i frågan och vi kan inte som parti hantera stora frågor så här framöver. Det är bara att hoppas att partiledningen inser detta!

Samtidigt finns det en annan bra nyhet i dag och det är att energisamtalen fortsätter och att socialdemokraterna signalerar att man vill ha en uppgörelse. I morgon ska enligt Dn Maud möta företrädare för bl a socialdemokraterna. I det läge vi är nu vore det det absolut bästa för landet och för politiken. Äntligen skulle man ta ett gemensamt ansvar för en fråga som skapat oerhörda konflikter under över 30 års tid. Det har, får man erkänna i efterskott, inte varit till gagn för någon. Så hoppas samtalen nu leder till ett resultat!

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är alldeles uppenbart så som du säger, d.v.s. att det finns ett demokratiskt underskott hos oss som parti. Att däremot sitta still och hoppas att partiledningen ska inse detta samt plötsligt korrigera den saken räcker knappast.

Det finns säkerligen flera vägar för att en gång för alla korrigera det hela. Min väg är en motion till distriktsstämman som jag hoppas få ta med mig till riksstämman. I motionsväg finns det säkert också flera alternativa vägar för att rätta till den bristande interndemokratin. Viktigast är dock att försöka göra något åt saken.