måndag, februari 02, 2009

uttalanden om kärnkraft oroar

Idag rapporterar ekot att min partiledare öppnat för att centerpartiet åtminstone underförstått ska acceptera en nybyggnation av kärnkraft. Jag skrev om detta efter KD´s utspel i förra veckan och det utbröt en mini debatt på min blogg om avfallsfrågan. Min tes är att vi har idag ett avfall som vi måste ta hand, och göra på säkrast möjliga sätt. Men det finns många skäl att vara tveksam till att utöka avfallsmängden och därmed öka riskerna för olyckor både genom att mängden blir större men också genom att tiden vi har kärnkraftsproduktion ökar. Jag är mycket tveksam om det är rätt väg att gå, särskilt för oss som har slagits länge för en utbyggnad av förnyelsebara energikällor. När det nu börjar komma igång och vi har en bra teknikutveckling på området, är i varje fall jag tveksam till om man ska ge signalen att nu prioriterar vi om kapital och kunskapsutveckling till kärnkraftsfältet!

Sedan måste jag säga att jag har en demokratisk synpunkt på detta! Det finns inga partistämmobeslut som öppnar för en hållning där vi säger JA från partiet till ny kärnkraft. Ska stämmobesluten betyda något måste en så här stor förskjutning i position prövas på en partistämma. Det har inte gjorts! Det måste göras!!

Inga kommentarer: