onsdag, februari 04, 2009

försämringar måste prövas politiskt

I en av tidningarna uttalar sig ls ordförande Anders Henriksson (s) om underskotten i landstingets verksamhet. Han hävdar där att verksamhetens chefer kan göra de förändringar som behövs för att spara pengar om det inte är strukturförändringar utan att det prövas politiskt. Det kan vara en lockande tanke för en styrelseordförande men det är att rymma från ansvaret.

Jag kan nu se hur man med många små steg försämrar tillgängligheten och servicen för medborgarna:
- ambulans ska eventuellt dras in i Högsby
- vikarieförbud i ambulansen som minskar patientsäkerheten
- mödravården ska eventuellt läggas ner på platser i länet
- sjukgymnastiken flyttas från Smedby in til kalmar
osv
Allt detta är kanske var och en för sig mindre förändringar även om de är viktiga för medborgarna. Men som helhet bildar det ett mönster för försämrad tillgänglighet och ökade risker för medborgarna, framförallt för dem som bor på landsbygden. Därför kommer jag kräva att denna helhet behandlas också politiskt så att vi kan bedöma om alla "små" förändringar är rimliga när man ser till helheten. Med den information som så här långt sipprat ut finns det allt för mycket som talar för att de mindre orterna och landsbygden drabbas - det är inte ok!

Inga kommentarer: