tisdag, februari 17, 2009

mångfaldens län... men det borde vara fler!

Idag presenterar SCB befolkningsstatistiken, det är en sorglig läsning för kalmar län. Men det finns en positiv sak, vi blir ett län med allt större mångfald av människor Statistiken visar enligt Östra Småland att andelen utrikesfödda i länet ökar och störst andel har Emmaboda med 11%. det tycker jag är en ny stark tillgång för vårt län.

Men om man jämför oss med kronobergs län kan man konstatera att i relation till Kronoberg så har vi en långt längre antal människor som är utrikse födda som flyttar till vårt län. hade vi tagit emot relativt sett lika många som Kronoberg så hade det betytt att befolkningen i länet hade ökat. Sämst i detta avseende är Kalmar som i jämförelse med Växjö tar en alldeles för låg andel som flyttar hit med utländsk bakgrund.

Detta är ett kortsiktig bekymmer eftersom det försämrar våra befolkningstal, men det försämrar på sikt också vår framtida möjligheter dels genom lägre födelsetal, dels genom att vi kommer att få svårare att hitta arbetskraft. Kalmars bekymmer blir därmed hela länets bekymmer!

Inga kommentarer: