söndag, februari 15, 2009

Oroande statistik

Radio Kalmar redovisar idag oroande statistik om cancerutvecklingen i länet, särskilt vad avser bröstcancer. Det är djupt oroande och det finns skäl att noggrannt försöka reda ut vad som ör orsaken. Man kan ju aldrig komma ifrån att cancer till en del är miljörelaterat. Därför måste man noggrannt analysera denna typ av siffror och det räcker inte ta titta på länsnivå utan man måste också se om det finns andra geografiska samband t.ex kopplat till någon särskild del av länet. Svårigheten med den här typen av statistik är ofta att den bygger på relativt små tal så det tar lång tid att säga något med säkerhet. Hoppas man inom en relativt snar framtid, trots kanske svår statistik, kan ge besked om vad som kan orsaka denna utveckling.

Inga kommentarer: