torsdag, februari 26, 2009

ekonomin ett svart hål - bugdetbeslut?

PÅ dagens budgetberedning fick vi en redovisning av hur utvecklingen för landstinget ser ut. Jag har skrivit om det tidigare och det är för 2010 mycket bekymmersamt, intäkterna är över 200 miljoner lägre än beräknat.
Denna sanning verkar nu ha sjunkit in hos majoriteten och efter tisdagens panikåtgärder från landstingsdirektören med allehanda stopp så presenterades idag ett förslag om det man kallade en fördjupad budgetprocess ( bl a redovisat i Barometern och Radio Kalmar) men som inte är något annat än förskjuten budgetprocess. Detta känner man sig tvungen till för att man politiskt så länge förnekat att åtgärder behöver vidtas och därför heller inte begärt fram några underlag för åtgärder. Då behövs det längre tid. Hade man redan i höstas när det stod klart att förvaltningarna inte kommer klara sina budgetar innevarande år startat en process hade landstinget varit mycket bättre förberett. Men det gjordes inte!
Men men bättre sent än aldrig, nu gäller det att man i den process som ska ske begär fram underlag som vi politiskt kan pröva och som ger en möjlighet att balansera landstingets ekonomi. För om vi inte klarar det, så börjar vi redan 2011 låna för att klara våra åtaganden, då är vi tillbaka i det ekonomiska moraset. Hoppas majoriteten inser detta allvar!

Inga kommentarer: