måndag, februari 23, 2009

Hur stor är krisen?

Deltar i kväll på ett möte kring hur företagande och arbetsmarknad utvecklas i Emmaboda och i Kalmar län. Lars Häggbring från AF redovisar intressanta siffror.
1) Krisen har snabbt blivit en industrikommuns kris vilket inneburit att Emmaboda som historiskt alltid haft låg arbetslöshet i jämförelse med övriga kommuner i länet. Nu ligger vi på den övre halvan och på väg uppåt! Oroande
2) Arbetslöshetsnivån i landet och länet är än så länge långt ifrån 90-talskrisen och även i Emmaboda har vi en bra bit kvar. Lars menade att de problemen redde vi upp, vi bör tro att vi kan göra det nu med.
3) AF säger vi har alla de resurser vi behöver, nu handlar det om att använda dem klokt! Det känns bra, särskilt med den kritik som ibland framförs om att af ska ha mer resurser.
Håkan Brynielsson redovisar också länets handlingsprogram, känns bra att det finns idéer till handling. Nu gäller det att regeringen ger stöd för dessa förslag.

Inga kommentarer: