fredag, februari 20, 2009

Cancerstrategi för bättre vård!

Det är lite av en historisk sjukvårdsdag idag. Först presenterades på morgonen omregleringen av apoteksmarknaden och sedan har utredningen om en bättre cancervård presenterats " En nationell cancerstrategi för framtiden" och bland annat Dagens medicin redovisar huvudpunkterna i förslagen
Den kommer bli en utmaning för oss som arbetar med sjukvårdfrågorna, den höjer ambitionerna och ställer högre krav på den cancervård vi ger runt om i landet.
En del av mina politiska kollegor är väldigt snabba, vänsterpartisten Birgitta Sevefjord var omedelbart ute och krävde mer pengar. Det är kanske lite snabbt. Först måste väl ändå utredningen hanteras och vi får en möjlighet att se vad som ska göras.
De finns dock en sak som jag tycker är oerhört angelägen i de förslag man lyfter fram och det är att öka trycket för att minska tobaksanvändningen och då särskilt rökningen. Dels skulle en minskning sänka kostnaderna för sjukvården och samhället oerhört mycket, dels skulle de minska det mänskliga lidandet. Dessutom är de ju så att ett sådan förbättrat arbete skulle leda till mindre kostnader som kan användas för annan angelägen vård. Då minskar behovet av nya pengar till sjukvården. Jag tycker att man bör pröva om inte tobaksbolagen borde tydligare få stå för de kostnader man åsamkar individ och samhälle - det skulle minska intresset för denna typ av samhällsskadliga affärer!

Inga kommentarer: