onsdag, januari 14, 2009

Viktiga besked saknas

Idag publicerade Alliansens partiledare en debattartikel om hur man ser på den ekonomiska krisen och vilka konsekvenser den har för regeringens arbete. Jag tror att det är bra regeringen markerar hur man ser på utvecklingen. Det är säkert en klok slutsats att reformutrymmet har begränsats att konjunkturutvecklingen. Särskilt med motiveringen att annars riskerar det att skapa besparingar i centrala välfärdsområden. Men samtidigt är det tyvärr så att besparingar med varsel sätts nu i sjön av många kommuner och landsting. I många fall beror det på att skatteutvecklingen är så negativ att man som ansvarig politiker inser att kostnaderna måste sänkas om man inte ska hamna i ett ekonomiskt moras. I dagens partiledardebatt som refereras i DN och Svd gavs inga tydliga besked på ett viktig område.
Här finns dock en viktigt fråga. Staten har totalt sett en väldigt bra ekonomisk situation, samtidigt som kommuner och landstings ekonomier kraftigt försämras och går mot en underskotts situation. I det läget måste regeringen inse att man måste höja statsbidragen för att inte ytterligare spä på arbetslösheten och få en försämring av välfärdsområdena. Det är (det har jag skrivit tidigare) otillständigt att man inte gör upp med landstingen om läkemedelskostnaderna - där krävs ett snabbt besked så att den frågan kan avföras.

Sedan är det värt att notera att oppositionen i rikspolitiken verkar ha förlorat all ekonomisk sans och vett - Så fort man uttalar sig just nu delar man ut pengar, idag spenderade man ytterligare pengar. Från socialdemokratisk håll beter man sig som den gamla vänstern - pengar åt allt och alla. Där saknas ett ansvarstagande av stora mått.

Inga kommentarer: