onsdag, januari 28, 2009

bra att det öppnar sig i stockholm

Regeringens besked idag i regionfrågan verkar nu öppna dörrarna för konstruktiva samtal även i Stockholm. Det är bra att de politiska låsningar som funnits runt om i landet och särskilt i Stockholm nu verkar släppa om man får tro en artikel i DN. Det kommer att bli en spännande period de närmaste åren när 1600-talets konstruktion av län kan hamna på museum och vi kan börja skapa en modern samhällsorganisation i Sverige. Där den regionala nivå kan driva på den regionala utvecklingen men regionerna kan också bli en maktmässig balanspunkt till nationell nivå.

1 kommentar:

Anonym sa...

Du är naiv. Mycket naiv.

Du bör sätta projektet med regioner i relation till EU:s agenda, uppbyggnad, maktstruktur och den polisstat unionen allt mer och mer utvecklats till att bli.

EU är i folkmun känt som det nya Europeiska Sovjetunionen.

EU är överstatlig, unionen är styrd av individer som är icke folkvalda. Individer som på så vis varken kan ställas tillsvars eller röstas bort av folket. Parlamentet är utan reell makt, de har inga reella befogenheter att lägga fram förslag och nya lagar och regler. Visst kan de komma med förslag,- men inte någonstans finns det en enda liten klausul som säger att EU- eliten måste lyssna till parlamentet... - utan det hela fungerar kort och gott som rysk riksdag. Demokratin hålller på att begravas.

Under dessa förhållanden kommer regionerna inte att betyda ökat folkligt inflytande tvärtom.
Alltså hög tid att vakna.