onsdag, januari 21, 2009

bra motion om äktenskap

Idag har tre av allianspartierna gemensamt lagt motionen om en könsneutral äktenskaplslagstiftning enligt Barometern och bl a DN. Det är bra! Jag är övertygad om att samhället inte ska göra skillnad på kärlek mellan människor utan istället uppmuntra och stötta långvariga (helst livsvariga) relationer genom en äktenskapslagstiftning som är neutral. Därför är det bra att man i regeringen löste ut denna inbyggda konflikt på det sättet man gjorde och därmed möjliggjorde en reform även på detta område där partierna har olika värderingar.

Men det finns ju ännu en viktig fråga där partierna i alliansen är oeniga, det är i regionfrågan. Enligt min mening borde den kunna lösas ut med samma smidighet eftersom det även i den frågan finns en enighet mellan i princip alla partier utom moderaterna. Det är inte rimligt att de får blockera denna frågan lika lite som att kristdemokraterna kunde blockera frågan om könsneutral äktenskapslagstiftning. Jag förväntar mig denna smidighet även i frågan om möjligheten att bilda nya regioner för att öka den regionala demokratin.

Inga kommentarer: