måndag, januari 12, 2009

ett befarat besked - 50% borta

Idag presenterade Orrefors Kosta Boda det befarade beskedet enligt olika tidningar såsom Barometern, DN 'och SMP - nästan halva arbetsstyrkan varslas om uppsägning. Det är sorgligt och tragiskt att företaget hamnat i detta läge. Även om man som luttrad glasrikesbo vet att i varje lågkonjunktur så är våra kära företag illa ute. Jag inser att det sannolikt inte finns mycket att välja på för företaget för om man inget gör så är risken stor att man drabbas såsom irländska Waterford gjort - konkurs. Men jag tror på glasrikes företagen och på Orrefors Kosta Boda, men det måste vara så att man också investeras sig ur denna kris. Produktutvecklingen måste fortsätta och bli bättre. Man måste vidga marknadarbetet så att man når det som Torsten Jansson talade om när man köpte företaget - fler marknader särskilt i Asien. Det finns en önskan jag kan ha och det är att företaget med hjälp av arbetsmarknadspengar kan låta fler få förlängd varseltid med utbildning så att fler med yrkeskompetensen finns kvar i branschen när konjunkturen vänder - för det gör den. Om nu regeringen funderar på att hjälpa bilföretagen med finansiering för produktutvecklingen borde det vara lika relevant att göra för glasbranschen - det beskedet borde man kunna ge snarast.


Sedan kan man inte låta bli att göra en jämförelse. Telia Sonera varslar 1200 personer, det är inte en jättestor del av företaget, men Orrefors Kosta Boda varslar nästan 50 % av personalen, det borde kanske speglas i den mediala redovisningen. Men det är klart Telia är ju ett så kallat storföretag och det brukar vi ju omhulda i den svenska debatten.

Nu krävs det kreativa idéer och insatser för att Glasriket ska leva vidare och utvecklas - för glasriket behövs i sydöstra Sverige om vår stora besöksnäring ska kunna fortsätta att utvecklas.

Inga kommentarer: