tisdag, januari 13, 2009

Odemokratisk och dogmatisk vänster i Emmabodae

Idag har jag deltagit i kommunstyrelse i Emmaboda. Det var ett av de mest beklämmande möten jag varit på, på mycket länge. Socialdemokraterna hade utan ett endaste underlag lagt fram förslag om att när avtalet om matupphandlingen för skola och äldreomsorg går ut vid nyår så ska det återtas i kommunal drift. Det fanns ingen ekonomisk bedömning av konsekvenserna, trots att man erkände att den nuvarande kommunala kosthållningen i ytterområdena i kommunen kostar mer än matavtalet. Man erkända att den kommunala kosthållningen ökat sina kostnader snabbare än vad kostnaderna gjort för det upphandlade matavtalet. Under diskussionen framhöll man att det var viktigare att ha kommunalt anställd personal i alla kök än fler lärare eller omsorgspersonal. Det var som man sa en kommunal kärnuppgift att i egen regi driva kök. Förlåt min okunskap, men jag trodde efter alla år av valdebatter om betydelsen av vård skola omsorg så betydde det att det var kärnverksamheter i välfärden, men tydligen inte. Förvisso är det väldigt viktigt att man serverar bra mat både till barn och äldre, men det borde inte vara viktig vem som står i köket och lagar den.

Detta är ju ingen ny fråga i Emmaboda, men oavsett majoritet i kommunen har vi vid varje tidigare beslutsfattande prövat principfrågorna om mathållningen i kommunfullmäktige. På allianspartiernas entydiga begäran nekade socialdemokraterna att föra frågan till fullmäktige - tala om maktfullkomlighet. Men det finns en annan tolkning! I Kalmar läns tidning i fredags framgår det att S gruppen inte är överens och om frågan hade förts till fullmäktige hade gruppen inte hållit ihop. Inför risken att drabbas av detta nesliga nederlag, valde man att vara maktfullkomlig. Eller som en S-ledamot framhöll i diskussionen: " Varför ska vi föra detta till fullmäktige vi vet ju ändå att vi är oense" Det är en intressant syn på demokrati! Måtte väljarna göra en förändring möjlig 2010!

Inga kommentarer: