fredag, januari 30, 2009

brist på insikt

Idag har energidebatten fått ny fart, med olika inspel. Ett av de mer märkliga består en av DNs ledarskribenter för. I en kolumn hyllas en ny bok som tydligt saligprisar kärnkraftens möjligheter. Boken vill jag inte uttala mig om men resonemanget i kolumnen är att vi som lever nu måste säkra våra energibehov, konsekvenserna av det får framtida generationer ta. På något annat sätt kan man inte tolka det när man så ohämmat talar för kärnkraftsutbyggnad utan en enda problematisering om exempelvis avfallet. Dessutom är det ju för mig som centerpartist hedrande att vi betraktas som ett av de partier som styrt energipolitiken. Om det nu är vi eller andra omständigheter såsom resultatet av en folkomröstning som hindrat kärnkraftsutbyggnaden kan aknske diskuteras. Men jag är oerhört nöjd med att denna broms som vi varit nu har bidragit till att det äntligen sker en satsning på vindkraft i Sverige, att det de senaste tio åren skett en fjärrvärme/kraftvärme utbyggnad som minskar elberoendet och oljeberoendet. En ensidig satsning nu på kärnkraft skulle återigen stjäla både kapital och utvecklingskraft från de förnyelsebara energikällorna. Det skulle vara ett historiskt misstag och göra att vi som nation missade den chans som finns att få en elproduktion som är hållbar även i ett mycket långsiktigt perspektiv. Med det verkar ju inte DNs skribent ha som fokus - det är att beklaga. Det är inte utan att man kan sakna den tid när DN var en av de främsta budbärarna för förnyelsebar energi!

7 kommentarer:

h falck, dalby sa...

Instämmer !
Inför folkomröstningen om kärnkraft läste centern och svenska folket in sig på frågorna i en utsträckning och med ett engagemang som saknar motstycke.
Argumenten mot kärnkraft är idag ännu starkare. Att skapa en värld som avviker från den biologiskt långsiktigt hållbara straffar sig – det inser allt fler. All radioaktivitet är skadlig för biologiskt liv – det finns inga gränsvärden. Ju mer – desto värre ! Ge FP bakläxa och sätt Björklund på skolbänken. KD:s svek mot sina egna väljare kommer förmodligen att straffa ut dem från riksdagen.
Uranet skall brytas (i Jämtland?) och slutförvaras – var ?
Hälsningar H Falck, Dalby

Michael Karnerfors sa...

@Christer: På något annat sätt kan man inte tolka det när man så ohämmat talar för kärnkraftsutbyggnad utan en enda problematisering om exempelvis avfallet.

Vad är det med avfallsfrågan du vill att man skall problematisera som man inte redan har tänkt på menar du?

Kärnkraftsindustrin har ålagts totalansvar för kärnkraftsavfallets hantering, forskning och dess finansiering. Står klart och tydligt i Lagen om kärnteknisk verksamhet, paragraferna 10 till 13.

För finansieringen har skapats Kärnavfallsfonden som förvaltas av Kammarkollegiet. Inkomsterna till fonden kommer direkt från elräkningen och avgiften ligger idag på under 1 öre per kWh (på ett elpris som ligger omkring 100 öre/kWh). Fonden har vuxit från icke-existerande år 1980 till 40 miljarder SEK idag och har dessutom finansierat all hantering och forskning som hittils har gjorts.

För den praktiska hanteringen och forskningen skapade kärnkraftsbolagen SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. SKB har forskat på ämnet avfallshantering sedan tidigt 80-tal och närmar sig nu slutet på arbetet. I år (2009) bestäms plats för slutförvaret, nästa år lämnar de in tillståndsansökan för att bygga. Då påbörjas den slutliga granskningen och sedan är det byggstart.

Slutförvaret kommer att ske med den så kallade KBS-3 metoden vilken har genom forskning har bevisats vara helt säker utan att mänsklig inblandning behövs i minst 100 000 år.

Om du inte är insatt i detta Christer... om detta var för dig okänt, vilket jag inte kan tolka ditt uttalade som annat än att du var helt oinsatt, så måste jag fråga varför du som landstingsråd uttalar dig i frågan?

Om det nu är vi eller andra omständigheter såsom resultatet av en folkomröstning som hindrat kärnkraftsutbyggnaden kan aknske diskuteras

Eftersom du var gammal nog att rösta i den omröstningen så måste du vara medveten om att det man kunde rösta på i den omröstningen var "avveckling", "avveckling" och "avveckling". Nej, nej och nej. Något Ja-alternativ fanns inte.

Varför skulle den omröstningen vara av någon betydelse idag? Den var ju inget annat än ett sätt för dåtidens politiker att kasta en het potatis 30 år in i framtiden så att de dels kunde behålla väljarnas förtroende då opinionen efter Harrisburgolyckan (med sina noll skadade, noll döda och noll orsakade cancerfall) skrek efter nedläggning, och dels slapp bli ansvariga för att ta ett beslut som hade dödat Sverige som industrination genom att skära bort hälften av elförsörjningen.

En ensidig satsning nu på kärnkraft skulle återigen stjäla både kapital och utvecklingskraft från de förnyelsebara energikällorna.

Hur mycket pengar du än slänger till vindkraft kan du inte få vinden att blåsa när du villa. Hur mycket solpaneler du än bygger kan du inte flytta på den där stora klumpen som kallas Planteten Jorden som är i vägen för solen 18-24 timmar per dygn under vintern i Sverige.

Och älvarna... ja, du bör vara gammal nog för att veta hur realistiskt det är att hoppas på en utbyggnad av de orörda älvarna... det vill säga inte alls. Inga pengar i världen kommer att få en politiker att höa ett finger för att lyfta exploateringsförbudet.

Däremot kan du, genom att ge pengar till kärnkraftsforskning få den efterängtade höjningen av nyttjandegrad på en så där 2500-4000% som vi har gått och väntat på i årtioenden men som på grund av kärnkraftsparanoja inte har kommit till stånd.

Snarare är det precis tvärt om det du säger: den orealistiska drömmen om förnybart har hindrat utvecklingen av kärnkraft på ett sådant sätt atyt nu när exempelvis Storbrittanien lägger ned de sista av sina gamla MAGNOX-reaktorer finns det bara en sak att ersätta dem med: kol. Drömmen om vindkraft har haft som nettoeffekt att fler kolkraftverk har byggts istället för rena kärnkraftverk. Vindkraften kan inte ersätta kärnkraft därför att kraftkällan är helt opålitligt. Då tar man det som funkar och som kan garantera leverans: vattenkraft, och kol.

Historiskt misstag? Ja... och 2 miljoner människor dör varje år på grund av det... för det är kostnaden för att vi inte fått bort förbräningsbara bränslen.

Michael Karnerfors sa...

@h falck, dalby: Argumenten mot kärnkraft är idag ännu starkare.

Fel. 1980 var snart 30 år sedan. Vi är nu 30 års teknisk utveckling och forskning längre fram i tiden. På 80-talet hade vi inte utvecklat metoder som KBS-3 för att ta hand om avfallet. Inte heller hade man kommit lika långt i de praktiskt erfarenheterna och tänkande i defensiv design som man har kommit idag. Argumenten mot kärnkraft kan bara bli färre med tiden då vi lär oss mer och mer om hur vi skall hantera den för att garantera säkerhet.

All radioaktivitet är skadlig för biologiskt liv – det finns inga gränsvärden.

Det där är helt felaktigt. Det uttalandet representerar den så kallade Linear No Threshold modellen och om den stämde så skulle vi alla vara döda nu. Vi lever ständigt med bakgrundsstrålning, från marken, från rymden, från vår mat, från oss själva. Du själv strålar ca 7000 Bq just nu, mestadels från Kalium-40 i din kropp. När man tömmer Globen efter en fullsatt koncert motsvarar det ett radioaktivt utsläpp på över 250 000 000 Bq, bara i människorna som går ut därifrån.

Strålning skall behandlas med respekt men det finns ingen anledning till den där typen av verklighetsfrämmande uttalanden. Vi har lidit nog på grund av sådan ogrundad paranoja och det är dags att låta korrekt information och upplysning i frågan få regera istället för fria fantasier.

Anonym sa...

Till Michael
Dina resonemang är krystade. Inget försäkringsbolag vill försäkra kärnkraften. De fonder som byggts upp på (40 miljarder) räcker inte ens till slutförvaringen (om den ens är möjlig). Notan för bara kärnavfallsprogrammet beräknas redan idag av Svensk Kärnkraftsbränsehantering (SKB) till 110 miljarder. Alltså redan idag en förlustaffär! Vem tror du kommer att få betala detta? Och vem kommer att få betala om en olycka sker?
Du måste redovisa de miljöproblem som följer av framtagningen, hanteringen och slutförvaringen av kärnbränslet. Hur gick det med slutförvaringen i de tyska saltgruvorna och går det överhuvudtaget att hantera detta jätteproblem. Du resonerar som om uranbränslet vore outtömligt och nästan gratis. Så är det inte och det borde du veta.
Sen handlar det framför allt hur vi vill ha i framtiden för våra barn. Ett kontrollsamhälle med en uppgraderad FRA-lagstiftning? Vissa politiker talar sig varma för kärnkraft här hemma men vill förhindra den i t ex Iran. I de tidsperspektiv det handlar om är det inte givet att Sverige är lika stabilt som nu.

Michael Karnerfors sa...

De fonder som byggts upp på (40 miljarder) räcker inte ens till slutförvaringen (om den ens är möjlig). Notan för bara kärnavfallsprogrammet beräknas redan idag av Svensk Kärnkraftsbränsehantering (SKB) till 110 miljarder.

Det du missade med den nyheten var det faktum att 30 miljarder redan har lagts ut och att inkomsterna fortsätter så länge som driften pågår. Den ökade kostnaden berodde inte på ett plötsligt räknefel eller en miss i bedömningarna utan kommer av den förlängda drifttiden och effekthöjningarna, d.v.s. sådant som i direkt proportion ökar inkomsterna eftersom dessa kommer från varje såld kWh. Kostnaden för kunderna är idag under 1 öre per kWh. Och vi kommer som allra mest att se typ 1.25-1.50 öre kWh kostnad för kunderna, d.v.s. en piss i floden. Din invändning är lika fantaslös som du är oinsatt i ämnet.

Och vem kommer att få betala om en olycka sker?

Vem kommer att betala för att Stornorrfors brister och dränker Umeå? Vem betalar för en terroristattack mot en klorgastransport på järnvägen som drabbar en större svensk stad? Vem betalar för en storbrand i tunnelbanan i Stockholm? Vem betalar för en flygkrash rakt ned i Globen?

Topprisk-hantering sker av staten. Det är det vi har den för.

Du måste redovisa de miljöproblem som följer av framtagningen, hanteringen och slutförvaringen av kärnbränslet.

Varsågod

Du resonerar som om uranbränslet vore outtömligt och nästan gratis. Så är det inte och det borde du veta.

Uran räcker länge nog. Med tanke på att det är logaritmiskt-fördelat, d.v.s. för vare 10 gånger du går ned i koncentration över förekomsten med 300 gånger, samt att det är ekonomiskt att bryta ned till koncentrationer så låga som under 10 ppm så är mängden inga problem. Och om du är bekymrad över bränsleåtgången så borde du vara överförtjust i Göran Hägglunds förslag att ersätta våra gamla verk med nya mordernare verk som har en utnyttjandegrad på en så där 2500-4000% högre mot vad vi har nu.

Sedan kan vi börja snacka om Thorium....

Sen handlar det framför allt hur vi vill ha i framtiden för våra barn.

Ju längre tid vi håller tillbaks kärnkraften, desto mer kolkraftverk byggs. Just nu bygger Kina 500(!) kolkraftverk. Förbränningsbara bränslen orsakar 2 miljoner dödsfall per år, minst. Visst oroar jag mig för barnen... för att de riskerar av lungsjukdomar medan du sådana som du jamsar rundor och vägrar tänka om bara för att det är för nesligt att behöva säga "Ok, jag hade fel... industrin kunde faktiskt lösa problemet".

Men det är ju klart... vad är viktigast? Att behöva slippa säga "Jag hade fel, kärnkraft kan vara ok" eller att ungarna slipper dö långsamt av ett stoftmoln?

Anonym sa...

Michael Karlnerfors, du påstår att man kan säkert kan lagra kärnavfallet i 100 000 år till en kostnad av en piss i floden.
Du kanske har rätt. Jag tycker det är dumt att ta risken om allt inte skulle gå väl. Du berättade inte vem som betalar den misslyckade slutförvaringen i Tyskland. Som alltid när något går på tok finns inte de ansvariga kvar och pengarna är slut. ”Topprisk-hantering sker av staten” förklarar du. Det låter ju enkelt. Men någon skall ändå betala. Efter Tjernobyl-olyckan är fortfarande stora områden i Europa påverkade och där livsmedelsproduktion inte är möjlig. De drabbade har inte ersatts. För att inte tala om de människor som bor i de områden i Ryssland, Kazakstan m fl länder där man utvinner uran. På tur står Jämtland om du får hållas. Det här handlar inte i första hand om en teknisk fråga utan en moralisk och där har du och många andra har en hel del att lära. Man kan också undra varför en del vill att vi i Sverige skall ha kärnkraft och samtidigt förmenar t ex Iran att utveckla sin kärnkraft. Skulle vi svenskar i det långa perspektivet vara så mycket bättre att hantera riskerna än andra? Vad för slags människosyn kan ligga bakom detta?
H Falck

Michael Karnerfors sa...

Jag tycker det är dumt att ta risken om allt inte skulle gå väl.

Enligt samma resonemang borde du vid det här laget propagera för ledläggning av rätt många aktiviteter som vi åtar oss idag. Exempelvis vill du aldrig se en fullsat koncert i Globen, Ullevi eller Malmö Arena. Du vill förbjuda alla klorgastransporter på järnväg genom svenska städer. Du vill se alla svenska vattenkraftdammar nedmonterade och avvecklade.

Varför? För att om något går fel så blir konsekvenserna långt med ödeläggande än vad som någonsin kan hända om något får fel med slutförvaret.

Någonstans måste man sätta en gräns där man säger "Detta är tillräckligta säkert". Annars får man ett rent absurdt säkerhetstänkande som inte längre uppfyller sitt syfte utan enbart handikappar oss utan att tillföra oss någon extra säkerhet.

KBS-3 är tillräckligt säkert under tillräcklig långt tid.

Det här handlar inte i första hand om en teknisk fråga utan en moralisk och där har du och många andra har en hel del att lära.

Du är inte lite förmäten du som säger att du har att lära mig saker om moral. Har du något att stödja ditt påstående om min låga moral eller hittar du bara på förtal hej vilt här när du egentligen inte har något att tillföra diskussionen?

Tjernobyl har inte med diskussionen att göra därför att det handlade om en stat som inte tog sitt ansvar att skydda medborgarna mot risker. Högsta Sovjet godkände byggandet av redan välkänt farliga reaktorer. Detta har inget annat land gjort och kommer inte att göra heller, av den triviala anledningen att de var farliga och kunde explodera!

Andra länder har tagit sitt ansvar genom att 1) kräva att de reaktorer som byggs i största möjliga mån skall vara säkra 2) påtvingat reaktorägarna totalansvar 3) ordna med oberoende övervakande organ, såväl nationellt som internationellt, som tillser att reaktorägarna håller sig inom de krav som gäller.

Högsta Sovjet gjorde inget av detta. Och då gick det som det gick.

Man kan också undra varför en del vill att vi i Sverige skall ha kärnkraft och samtidigt förmenar t ex Iran att utveckla sin kärnkraft.

Skillanden här är att Sverige spelar med öppna kort, Iran gör det inte. En förutsättning ovan som jag nämnde är öppenhet och övervakning. Iran ställer inte upp på det, då får de heller inte ha kärnkraft. Att få ha kränkraft innebär ansvar, och enbart de som visar att de tar det ansvaret får privilegiet att ha kärnkraft.

Är det något med det du tycker är konstigt?