fredag, januari 09, 2009

Vad betyder en gemensam kirurgklinik?

I dagens Barometern/OT finns en beskrivning av ett förslag till sammanslagning av kirurgklinikerna i Oskarshamn och Kalmar. Det är ett i många avseenden intressant förslag, men inte okomplicerat. Kirurgiverksamheten i Oskarshamn har varit sammankopplad med både Kalmar och Västervik tidigare. men utfallet av dessa tidigare äktenskap har inte varit gott och inte lett till de fördelar som de borde kunnat göra. När vi från politiken tog beslut om att kirurgiverksamheten i Oskarshamn skulle bli egen klinik 2005 var det efter svåra diskussioner. Därför att ska verksamheten i Oskarshamn fungera som det är tänkt behöver man patienter från stora delar av länet för att man ska nyttja kapaciteten att utföra planerade operationer. Om man är egen klinik försvåras möjligheterna att skapa detta flöde av patienter. Samtidigt kan man inte tappa bort perspektivet att det har på olika håll i länet funnits "krafter" som har ifrågasatt det nödvändiga med kirurgi i Oskarhamn.

För mig har är det självklar att länet behöver verksamheten för att klara tillgängligheten för alla patienter i länet, och vi behöver det för att skapa en trygghet i Oskarshamnsområdet och närhet till denna typ av insatser. Dessutom har Oskarshamns sjukhus visat på en innovativ förmåga vad gäller att skapa snabbare arbetsätt för exempelvis diagnossättning till gagn för patienterna och man har en närhet som inte finns på våra övriga sjukhus.

Frågan är - är en sammanläggning av klinikerna till gagn för Oskarhshamns sjukhus och medborgarna i ett längre perspektiv - det återstår att besvara. vad tycker du som läser??

Inga kommentarer: