lördag, januari 31, 2009

kalmar län en tillgång för flera partier

I dagarna har både socialdemokrater och kristdemokrater sk kommundagar och på båda är sjukvårdsfrågorna i centrum. Det är bra eftersom det är en välfärdsverksamhet som berör i stort sett alla medborgare. Det är dock intressant att notera att på båda dessa samlingar är landstinget i Kalmar län framlyft som ett exempel enligt både Dagens medicin och bloggandet från s- konferensen.


Sosse skribenten Jonas Hellberg fortsätter att skryta ohemult om framgångarna i landstinget i Kalmar län. Men det intressanta är att om någon kontrollerar beslutsfattande i landstinget i Kalmar län så har den nuvarande vänstermajoriteten inte fattat några förändrade beslut för att öka tillgängligheten sen man tillträdde (som har haft genomslag ännu) istället har man lugnt och försiktigt gjort allt för att inte rubba den förbättring av tillgängligheten som skapades under förra mandatperioden då Allianspartierna hade ansvaret för utvecklingen. Istället var det ju så att de då röstade emot de förslag Allianspartierna tog fram för att höja tillgängligheten och de deklarerade flera gånger att man inte trodde att den politik som vi drev skulle leda framåt. Vilken framförallt byggde på en tilltro till medarbetarna, regelbunden och tydlig uppföljning, hårt arbete med sk kölistor och ett vardagligt fokus. Vi är stolta över att dessa resultat fortfarande håller i sig, men det är lite magstarkt att använda det som skrytfönster för socialdemokratisk framgångspolitik.

Sedan kan man ju bara undra mot vilken spöken Monas Sahlin slåss, det hon påstår i sitt tal är den stora skillnaden i sjukvårdsfrågorna existerar inte. Hon säger sig vara för patientens val men inte vårdval som gör det möjligt. För det kan väl inte vara t-ford lösning hon förordar i retoriskt snömos... Inte ens i vårdvalpropositionen är det fullständigt fri etablering utan landstingen styr kraven på verksamheten och resurssystemet som ska användas. Men det kan ju inte bli vårdval utan att nya verksamheter kan komma in på banan. Men det kanske är så att sosse sidan fortfarande tycker det är viktigare vem som driver en verksamhet än att den är gemensamt finansierad och tillgänglig för alla. Det är det viktgaste för mig.

Inga kommentarer: