fredag, januari 16, 2009

replik till sj

I tisdags publicerades i Barometern ett påhopp från SJ på mig personligen för mina synpunkter på deras sätt att sköta tågen. Tyvärr har tidningen inte ännu publicerat min replik, så därför publicerar jag den här!

Visa hederlighet mot kunderna SJ och satsa på komfort och en rimlig tidtabell!

Det är intressant att den kritik jag i föregående vecka riktade mot SJ´s kundfientliga tidtabell för morgontåget leder till ett sällan skådat publikt personangrepp på mig som person. Jag vet inte om det är någon ny PR filosofi från SJ, jag tvivlar dock på att den höjer företagets anseende hos kunderna i sydöstra Sverige. Till sakfrågan:
SJ har monopol på all persontrafik på Kust till Kustbanan och det betyder att det är enbart godstrafiken man stundtals konkurrerar med på denna järnväg. SJ valde att skaffa sig detta monopol när man förlorade upphandlingen om Öresundstrafiken genom att förklara persontrafiken kommersiellt bärkraftig. Att då underförstått göra sig till offer för andras beslut blir närmast parodiskt. Det är varken länstrafikbolag eller politiker på regionalnivå eller nationellnivå som har styrt SJ:s tidtabellsarbete, det är bolagets egna ambitioner och kommersiella intresse som styrt. Att påstå att man inte från SJ planerings och produktionsenheter är inblandad i och kan påverka hur tågutrymmet vid olika tider ska användas är inte ens i närheten av trovärdigt. Och det tror jag inte heller SJ´s informatörer tror på även om man vill skyla över företagets misstag.

Sedan är det så att jag delar bedömningen att det investerats för lite i infrastruktur i Sverige och därför är jag oerhört glad för att vi nu får en större investering de kommande åren på järnvägen mellan Emmaboda – Karlskrona. Det kommer att bli ett lyft. Sedan kanske det vore klokt att även SJ´s företrädare kan historien. Järnvägssträckan Kalmar – Alvesta har genomgått kraftig upprustning och både fått skarvfri räls och nya kontaktledningar efter 1902, så lite har nog hänt sedan dess, även om mer kunde ha hänt.

SJ´s intresse för trafiken på Kust till Kustjärnvägen borde ju vara väldigt stort eftersom man valt att ta över driften kommersiellt. Men jag måste erkänna att jag efter att idag ha prövat SJ´s nygamla tåg, tvivlar. SJ har nu varit inne på sitt ”järnvägsmuseum” och letat fram de vagnar som man slutade använda på kust till kustbanan redan på 90-.talet. Det är vagnar som SJ tog i drift för mer än 25 år sedan och de har i varje fall inte renoverats sedan 90-talet. Det är ett väldigt intressant sätt att manifestera att man satsar på komfort för kunderna. SJ har ju inte på väldigt länge visat något intresse att investera i tågtrafik i sydöstra Sverige och det var SJ som lade ner morgontågen till Stockholm. När man nu inför den nya tidtabellen fick chansen att åter utveckla både kopplingen till Stockholm och till Köpenhamn misslyckades man eller försökte inte. Vi som bor och reser i regionen lär aldrig få veta.

Men min utmaning och uppmaning till SJ är att bevisa sin kundorientering genom att rätta till sitt tidtabellsmisstag och visa att man verkligen vill och har förmåga att utveckla tågtrafiken i vår del av landet. Om inte kvarstår tyvärr min bedömning av företaget!

Christer Jonsson
Landstingsråd (c)

PS Jag är förövrigt inte ledamot av KLT´s styrelse, vilket hade varit lätt att kolla! DS

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Christer,

Du verkar ha läst en annan artikel än den vi skickade in. Den innehöll inga personangrepp, men bemötte dina många felaktigheter.

Nu framhärdar du uppenbarligen i dessa. Därför några frågor:

1) Exakt vilka tåglägen påstår du var lediga?

2) Hur tror du att det går till när operatörer lägger sina tabeller?

3) Hur hade du tänkt att vi skulle hantera en situation där ett annat tåg ligger i vägen? Flytta på det?

4) Vad menar du med att vi konkurrerar med godstrafiken? Det vi gör är trängs - eftersom det finns för lite spår relativt mängden tåg.

5)Vad har renoveringar på Kust till kust-banan med någonting att göra? Självfallet har såväl räls som kontaktledningar bytts sedan 1902. Tror du verkligen att sträckan hade varit farbar annars? Det vi talade om var nya sträckningar.

6) Hur tror du att tågen ska kunna bli fler med befintlig infrastruktur?

Vad gäller din roll i KLT så står du med på listan över ordinarie ledamöter på Kalmar läns hemsida.

Johan Ingerö
Presstalesman, SJ

Anonym sa...

Intressant är det här i alla fall. Nu är det inte så att man måste åka långa sträckor och byta tåg alltid som är det viktigaste enligt mig. Jag pendlar mellan Nybro och Emmaboda varje dag, men måste på något sätt ta mig från och till min bostad också både morgon och kväll. Jag är mest förvånad över att inte KLT:s busstrafik är bättre samordnad med tågtrafiken. Tågavgångar och bussavångar går oftast med retsam marginal som gör att tar jag tåget så missar jag bussen sista biten. Vilket gör att jag trots alla nya tågavgångar inte har mer än ett alternativ på morgonen och två för att ta mig hem på eftermiddagen.
OBS! Ingen kritik mot någon, men däremot något att ta med sig att fundera över när det gäller det stora hela. Alla bor inte intill järnvägsstationer.

Magnus Andersson
Jobbande i Emmaboda och boende i Nybro