fredag, januari 30, 2009

hur ska vårdpolitiken se ut framöver?

I debattinlägg på SVD Brännpunkt ger två ledande socialdemokrater underkänt åt partiets nya vårdprogram. Det kan jag förstå och bara instämma i. Sedan finns det ju intresanta premisser i det de skriver som att de förutsätter att vården även framöver kommer att ha en blandning av privata och offentliga producenter. För mig som agerar i Kalmar län är det ju fantastiskt bra att få läsa från s sidan med tanke på den dogmatism vi möter i debatten här. I vårt landsting ser sossesidan varje privat initiativ som en förlust och som något som inte borde hända. Om man får tro Nylund och Watz så ser de ändå de privata vårdföretagen som en positiv del av Svensk sjukvård.

När jag sedan läser vänstermajoritetens blogg i länet så påstår deras politiske sekreterare att de vill att patienten ska kunna välja vårdgivare, men argumenterar samtidigt emot alternativ i vården... Det är att argumentera som Henry Ford gjorde: " Det är möjligt folk vill ha röda, vita och blå T-ford, men vi säljer bara svarta." Patientens möjlighet att välja bygger ju på att det finns något att välja mellan och att olika aktörer kan etablera sig i verksamheten, annars blir valmöjligheten en chimär!

För övrig så har Anders W Jonsson bra kommentarer till SvD artikeln.

Inga kommentarer: